Hình ảnh hiển thị dành cho Windows Media Player

Hình ảnh hiển thị là màu sắc, hình dáng và khuôn mẫu di chuyển theo nhạc trong chế độ Đang Phát của Windows Media Player. Player đi kèm với nhiều hình ảnh hiển thị và bạn có thể tải xuống các hình ảnh khác trên trang này. Tìm hiểu thêm.


Màu sắc Sặc sỡ
Kích thước tệp: 169 KB
Được tạo bởi: Averett và các Cộng sự
Tải xuống

Khối Màu
Kích thước tệp: 169 KB
Được tạo bởi: Averett và các Cộng sự
Tải xuống

Dungeon Siege
Kích thước tệp: 837 KB
Được tạo bởi: Averett và các Cộng sự
Tải xuống

Thiên đường Năng lượng
Kích thước tệp: 521 KB
Được tạo bởi: Microsoft, Averett và các Cộng sự
Tải xuống

G-Force
Kích thước tệp: 3,4 MB
Được tạo bởi: SoundSpectrum
Tải

The Grind
Kích thước tệp: 2,37 MB
Được tạo bởi: Microsoft và Warner Bros.
Tải xuống

Morphyre
Kích thước tệp: 8,71 MB
Được tạo bởi: Pur3 Ltd
Tải

Picture Viz I
Kích thước tệp: 184 KB
Được tạo bởi: Averett và các Cộng sự
Tải xuống

Picture Viz II
Kích thước tệp: 192 KB
Được tạo bởi: Averett và các Cộng sự
Tải xuống

Gói Psychedelia Viz
Kích thước tệp: 5,6 MB
Được tạo bởi: Tim Cowley và Stephen Coy
Tải xuống

Màu sắc Xung động
Kích thước tệp: 170 KB
Được tạo bởi: Averett và các Cộng sự
Tải xuống

Người tuyết Mềm mại II
Kích thước tệp: 558 KB
Được tạo bởi: Averett và các Cộng sự
Tải xuống

SoftSkies
Kích thước tệp: 7,2 MB
Được tạo bởi: SoundSpectrum
Tải

Kẻ hủy diệt III
Kích thước tệp: 2.54 MB
Được tạo bởi: Averett và các Cộng sự
Tải xuống

Trilogy I
Kích thước tệp: 177 KB
Được tạo bởi: Averett và các Cộng sự
Tải xuống

Tác phẩm bộ ba II
Kích thước tệp: 177 KB
Được tạo bởi: Averett và các Cộng sự
Tải xuống

Tác phẩm bộ ba III
Kích thước tệp: 177 KB
Được tạo bởi: Averett và các Cộng sự
Tải xuống

WhiteCap
Kích thước tệp: 753 KB
Được tạo bởi: SoundSpectrum
Tải

Windows Media 9 Series
Kích thước tệp: 366 KB
Được tạo bởi: Averett và các Cộng sự
Tải xuống

Xem thêm


Xem các phiên bản hiện có hoạt động với thiết bị của bạn.

Tìm trợ giúp cho phiên bản Player của bạn.

Tùy chỉnh Windows Media Player với các phần bổ trợ âm thanh và hình ảnh.

Tìm hiểu các tính năng mới nhất trong Windows 10.