Cập nhật lần cuối: Tháng 10, 2012

Các điểm nổi bật này của Điều khoản về Quyền riêng tư đầy đủ của Windows RT (“Điều khoản về Quyền riêng tư của Windows”) giải thích chuyên sâu về một số thực tiễn sử dụng và thu thập dữ liệu của Windows RT (“Windows”). Chúng tập trung vào các tính năng giao tiếp với Internet và không phải là một mô tả hoàn chỉnh. Chúng không được áp dụng trên các dịch vụ, sản phẩm hoặc các trang web trực tuyến hay ngoại tuyến khác của Microsoft.

Điều khoản về quyền riêng tư này gồm ba phần:

 • Điểm nổi bật (trang này)

 • Điều khoản ở đây là Điều khoản về Quyền riêng tư đầy đủ của Windows RT bao gồm các liên kết đến các tính năng của Windows RT đã có các điều khoản độc lập của riêng chúng

 • Bổ sung Tính năng mô tả các tính năng có ảnh hưởng đến quyền riêng tư trong Windows RT

Để giúp cho PC của bạn chạy tốt hơn, Windows RT tự động tải xuống và cài đặt các cập nhật được khuyên dùng và quan trọng. Thiết đặt này không thể tắt được. Windows RT cũng tự động tải xuống và cài đặt các trình điều khiển, thông tin và ứng dụng cho thiết bị bạn sử dụng với PC.

Để biết thêm thông tin về cách bảo vệ trực tuyến cho máy tính cá nhân, thông tin cá nhân và gia đình của bạn, vui lòng ghé thăm Trung tâm An toàn và Bảo mật của chúng tôi.

Thông tin của bạn

 • Các tính năng Windows RT nhất định có thể yêu cầu bạn cho phép thu thập hoặc sử dụng thông tin từ máy tính của bạn, bao gồm thông tin cá nhân. Windows sử dụng thông tin này như đã đề cập trong Điều khoản về Quyền riêng tư đầy đủ của Windows RT và Bổ sung Tính năng.

 • Một số tính năng Windows có thể chia sẻ thông tin cá nhân qua Internet với sự cho phép của bạn.

 • Nếu bạn chọn đăng ký phần mềm của mình, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân.

 • Windows RT yêu cầu kích hoạt để giảm tình trạng vi phạm bản quyền phần mềm và đảm bảo khách hàng của chúng tôi nhận được chất lượng phầm mềm họ mong đợi. Việc kích hoạt sẽ gửi một số thông tin về PC của bạn đến Microsoft.

 • Bạn có thể chọn đăng nhập vào Windows RT bằng Tài khoản Microsoft. Việc này cho phép bạn đồng bộ thiết đặt Windows và tự động đăng nhập vào các ứng dụng và website. Khi bạn tạo tài khoản Microsoft, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân.

 • Chi tiết bổ sung

Lựa chọn của bạn

 • Windows mang đến cho bạn nhiều phương pháp để kiểm soát cách thức các tính năng Windows truyền thông tin của bạn qua Internet. Thêm thông tin về cách kiểm soát các tính năng này có trong Bổ sung Tính năng.

 • Để giúp cải thiện trải nghiệm của bạn, một số tính năng có sử dụng Internet được bật theo mặc định.

 • Chi tiết bổ sung

Sử dụng thông tin

 • Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập để kích hoạt các tính năng bạn đang sử dụng hoặc cung cấp dịch vụ bạn yêu cầu. Chúng tôi còn sử dụng thông tin để cải thiện sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi thường xuyên cung cấp thông tin đến các công ty khác làm việc trên danh nghĩa của chúng tôi để giúp cung cấp các dịch vụ. Chỉ có các công ty có nhu cầu sử dụng thông tin với mục đích kinh doanh mới được cung cấp khả năng truy cập. Các công ty này được yêu cầu giữ bí mật thông tin và bị cấm sử dụng thông tin đó vào bất kỳ mục đích nào khác.

 • Chi tiết bổ sung

Cách liên hệ với chúng tôi

Để biết thêm thông tin về biện pháp bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng xem Điều khoản về Quyền riêng tư đầy đủ của Windows RT . Hoặc bạn có thể phản hồi cho chúng tôi bằng cách sử dụng biểu mẫu web.