Tải xuống Windows XP

Quan trọng: Hỗ trợ và cập nhật dành cho Windows XP kết thúc vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Tìm hiểu những gì bạn có thể thực hiện

Microsoft ActiveSync

Đồng bộ hóa danh bạ, lịch và email giữa các thiết bị và máy chủ hỗ trợ ActiveSync.
Tải ngay

Photo Story 3 dành cho Windows

Bức ảnh hoàn hảo: Chỉnh sửa ảnh, tạo trình chiếu, thêm các hiệu ứng đặc biệt—sau đó chia sẻ tất cả.
Tải ngay

SyncToy 2.1

SyncToy giúp bạn sao chép, di chuyển, đổi tên và xóa tệp giữa các máy tính một cách nhanh chóng và dễ dàng.
Tải ngay

TweakUI

Tăng sức mạnh của Windows XP với PowerToy, giúp thay đổi giao diện người dùng mặc định. Chỉ dành cho những người dùng máy tính nâng cao.
Tải xuống

Windows Easy Transfer

Sao chép các tệp và cài đặt từ PC chạy Windows XP sang PC chạy Windows 7. Tôi đang chạy phiên bản 32 bit hay 64 bit của Windows?
Tải bản 32 bit | Tải bản 64 bit

Windows Search 4.0

Bản cập nhật Windows miễn phí cho phép bạn tìm kiếm nhanh trên PC chạy Windows XP của mình.
Tải ngay

Windows Virtual PC 2007

Tạo và chạy nhiều máy ảo, mỗi máy có hệ điều hành riêng, trên một PC.
Tải ngay

Windows XP Gói Dịch vụ 3 (SP3)

Giúp Windows XP luôn cập nhật. SP3 bao gồm các bản cập nhật trước đó và một số bản cập nhật mới.
Tìm hiểu cách tải