Tải xuống Windows XP

Quan trọng: Hỗ trợ và cập nhật dành cho Windows XP kết thúc vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Tìm hiểu điều bạn có thể thực hiện.

Microsoft ActiveSync

Đồng bộ hóa danh bạ, lịch và email giữa các thiết bị và máy chủ hỗ trợ ActiveSync.
Tải ngay

Photo Story 3 dành cho Windows

Bức ảnh hoàn hảo: Chỉnh sửa ảnh, tạo chiếu hình, thêm các hiệu ứng đặc biệt—rồi chia sẻ tất cả.
Tải ngay

SyncToy 2.1

SyncToy giúp bạn sao chép, di chuyển, đổi tên và xóa tệp giữa các máy tính nhanh chóng và dễ dàng.
Tải ngay

TweakUI

Khuếch đại Windows XP với PowerToy thay đổi giao diện người dùng mặc định. Chỉ dành cho người dùng máy tính chuyên sâu.
Tải xuống

Dễ truyền Windows

Sao chép tệp và thiết đặt từ máy tính đang chạy Windows XP sang máy tính đang chạy Windows 7. Tôi đang chạy phiên bản Windows 32 bit hay 64 bit?
Tải bản 32 bit | Tải bản 64 bit

Windows Live Essentials

Chương trình miễn phí dành cho PC của bạn với Windows XP giúp dễ dàng tạo và chia sẻ ảnh đã đánh bóng, sắp xếp email và hơn thế nữa.
Tải ngay

Windows Search 4.0

Bản cập nhật Windows miễn phí cho phép bạn tìm kiếm tức thì trên PC chạy Windows XP.
Tải ngay

Windows Virtual PC 2007

Tạo và chạy nhiều máy ảo, mỗi máy có hệ điều hành riêng, trên một PC.
Tải ngay

Windows XP Service Pack 3 (SP3)

Cập nhật Windows XP. SP3 bao gồm các bản cập nhật trước và một vài bản cập nhật mới.
Tìm hiểu cách tải