Lỗi C00D1197 trong Windows Media Player

Windows Media Player không thể tìm thấy tệp.

Một vài cách cần thử:

 • Kiểm tra xem tệp có bị di chuyển, đổi tên hay xóa khỏi máy tính của bạn không.

 • Nếu bạn muốn sử dụng tệp được lưu trên máy tính khác, đảm bảo bạn đã kết nối mạng hoặc Internet rồi thử lại.

 • Nếu bạn đã nhập Bộ định vị tài nguyên đồng nhất (URL) vào hộp thoại Mở URL, đảm bảo rằng tên tệp được viết chính xác và đường dẫn đến tệp đúng.

 • Nếu bạn gặp lỗi này khi bấm vào đường dẫn trên trang web, đảm bảo đường dẫn hợp lệ.

 • Thử lại sau. Máy chủ có thể tạm thời không sử dụng được (máy chủ có thể đang bận hoặc ngoại tuyến).

 • Nếu bạn muốn sử dụng tệp được lưu trên máy chủ, bật tất cả giao thức mạng trong Player rồi thử lại.

  Để bật tất cả giao thức mạng

  1. Bấm Sắp xếp, sau đó bấm Tùy chọn.

  2. Bấm vào thẻ Mạng .

  3. Dưới Giao thức cho URLs MMS hoặc Giao thức truyền phát, chọn hộp kiểm giao thức.

 • Nếu bạn vẫn không thể sử dụng tệp sau khi bật tất cả giao thức mạng trong Player, liên hệ với nhà cung cấp trang web để đảm bảo máy chủ được cấu hình đúng cho việc định tuyến giao thức (ví dụ, bạn kết nối đến máy chủ bằng giao thức MMS nhưng máy chủ không thể định tuyến đến giao thức HTTP để cung cấp nội dung). Để biết thêm thông tin về định tuyến giao thức, đi tới trang web thông tin tường lửa trên trang web của Microsoft.

 • Nếu bạn muốn sử dụng tệp được lưu trên máy tính khác, kiểm chứng để chắc chắn thiết đặt máy chủ proxy của bạn là chính xác.

  Để kiểm chứng thiết đặt máy chủ proxy

  1. Tùy vào phiên bản Media Player nào bạn đang sử dụng, bấm Sắp xếp, rồi bấm Tùy chọn hoặc bấm vào mũi tên bên dưới thẻ Hiện Đang phát, rồi bấm Thêm Tùy chọn.

  2. Bấm vào thẻ Mạng .

  3. Dưới Thiết đặt proxy truyền phát, kiểm chứng thiết đặt của bạn.

   Ghi chú

   • Nếu bạn không biết nên chọn thiết đặt máy chủ proxy nào, trên thẻ Mạng, chọn giao thức, bấm Cấu hình, rồi chọn Tự động phát hiện thiết đặt proxy hoặc Sử dụng thiết đặt proxy của trình duyệt web (chỉ có cho giao thức HTTP).