Lỗi C00D11BA trong Windows Media Player

Windows Media Player không thể phát tệp vì có lỗi với thiết bị âm thanh của bạn như cạc âm thanh hoặc bộ điều khiển âm thanh.

Một vài cách cần thử:

 • Thoát các chương trình khác có thể đang sử dụng thiết bị âm thanh của bạn rồi thử phát lại tệp.

 • Cài đặt trình điều khiển cập nhật. Để xem có trình điều khiển cập nhật không, sử dụng Windows Update, đi tới trang web của nhà sản xuất thiết bị âm thanh.

 • Nếu bạn cài đặt nhiều thiết bị âm thanh trên máy tính, hãy thử sử dụng một thiết bị khác. Thiết bị âm thanh đã chọn có thể không hỗ trợ Đường dẫn âm thanh bảo mật (SAP).

  Để sử dụng một thiết bị âm thanh khác.

  1. Tùy vào phiên bản Media Player nào bạn đang sử dụng, bấm Sắp xếp, rồi bấm Tùy chọn, hoặc bấm vào mũi tên bên dưới thẻ Đồng bộ, rồi bấm Thêm Tùy chọn.

  2. Bấm thẻ Thiết bị, sau đó bấm đúp Loa.

  3. Trong Chọn thiết bị âm thanh, bấm thiết bị khác, rồi bấm OK.

 • Bảo đảm rằng thiết bị âm thanh của bạn hoạt động bình thường. Để gỡ lỗi sự cố cho thiết bị, tham khảo hướng dẫn sử dụng thiết bị âm thanh.

 • Đảm bảo bạn đã cài đặt thiết bị âm thanh trên máy tính. Nếu chưa, hãy cài đặt thiết bị âm thanh (như cạc âm thanh) rồi thử phát lại tệp. Nếu bạn không thể cài đặt thiết bị âm thanh trên máy tính, bạn có thể xử lý vấn đề bằng cách gắn tai nghe USB hoặc loa USB vào máy tính.