Nâng cấp từ Windows XP

Nhận trợ giúp cài đặt bản nâng cấp của bạn

Nếu bạn đã mua Windows 7 và cần trợ giúp nâng cấp, bạn có thể nhận trợ giúp từ nhà cung cấp dịch vụ máy tính địa phương hoặc có thể làm theo hướng dẫn từng bước của chúng tôi, sẽ hướng dẫn bạn qua toàn bộ quy trình.

Bạn vẫn đang quyết định? Tìm hiểu về cách nâng cấp lên Windows 7

Nếu bạn đang suy nghĩ về việc mua Windows 7, bạn có thể mua PC mới đi kèm với Windows 7 hoặc nâng cấp PC hiện tại của mình.

Mua PC mới

Chúng tôi khuyên bạn nên trải nghiệm Windows 7 trên PC mới.

Nâng cấp PC hiện tại của bạn

Nếu PC hiện tại của bạn có thể chạy Windows 7, bạn có thể nâng cấp. Lưu ý rằng bạn có thể sử dụng phương tiện nâng cấp, nhưng bạn phải tiến hành cài đặt tùy chỉnh Windows 7, sẽ không giữ bất kỳ tệp, chương trình hoặc thiết đặt nào của bạn.