Từ Hotmail đến Outlook.com

Outlook.com hoạt động với địa chỉ email Hotmail của bạn

Đăng nhập vào email của bạn

Mẹo để thử

Bắt đầu và tăng tốc nhanh chóng. Khai thác thêm các tính năng của Outlook.com với các tính năng mạnh mẽ như Xóa sạch và thông tin cập nhật mạng xã hội trong hộp thư đến của bạn.

Thêm bí danh Outlook.com vào tài khoản của bạn

Nhận địa chỉ Outlook.com mới, trong khi vẫn giữ địa chỉ email hiện tại của bạn, tất cả trong một hộp thư đến.

Xem thêm


Thiết lập Outlook.com trên Windows Phone, Android hoặc iPhone.

Mọi hộp thư đến Outlook.com đều có 15 GB dung lượng lưu trữ miễn phí trên OneDrive.

Không chắc chắn điều gì đã xảy ra với tải khoản Hotmail của bạn? Đọc Câu hỏi Thường Gặp của chúng tôi.

Tìm câu trả lời cho một số câu hỏi thường gặp nhất.