Hotmail


Tất cả khách hàng Hotmail đã được nâng cấp lên Outlook.com. Địa chỉ email và mật khẩu của bạn chưa thay đổi. Đồng thời, email, danh bạ, tệp, mục lịch và thiết đặt của bạn y nguyên như trước đó.

Các tính năng tốt nhất trong Hotmail vẫn có sẵn trong Outlook.com, cùng với các tính năng mới tuyệt vời và thiết kế được làm mới.

Cần thêm trợ giúp?

Xem Câu hỏi thường gặp nâng cấp

Xem thêm thông tin về nâng cấp từ Hotmail sang Outlook.