Bạn có nhìn thấy dấu "X" màu đỏ (hoặc chỗ dành sẵn khác) thay vì ảnh trên trang web không? Điều này có thể do một liên kết bị lỗi, vấn đề tương thích giữa trang và Internet Explorer, hoặc một điều nào khác mà có thể sửa bằng cách thay đổi thiết đặt Internet Explorer.

Hiển thị tất cả

Tôi có thể nhìn thấy hầu hết ảnh nhưng không thấy tất cả chúng

Nếu vấn đề là của từng ảnh hoặc trang, bạn sẽ có thể nhìn thấy một số ảnh trên trang đó hoặc trên các trang khác. Có thể thực hiện một số điều sau:

 • Mở trang này trên bàn làm việc, và bấm chuột phải (hoặc ấn và giữ) vào khoảng trống cần chuyển ảnh tới. Sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Hiện Ảnh trong menu thả xuống. Nếu điều này không có tác dụng, liên kết đến ảnh có thể bị lỗi. Lỗi này phải do chủ trang web sửa.

 • Mở trang trên bàn làm việc rồi thử bật Xem Tương thích để xem có phải do vấn đề tương thích đã ngăn việc hiển thị ảnh chính xác không.

 • Bạn có thể muốn tắt Chống Theo dõi và ActiveX Bộ lọc cho trang này. Bảo vệ Theo dõi và Bộ lọc ActiveX giúp bạn bảo vệ quyền riêng tư bằng cách chặn ảnh hoặc nội dung khác có thể gây nguy hiểm đến độ bảo mật và quyền riêng tư của bạn.

Tôi không thể nhìn thấy ảnh trên bất kỳ trang web nào

Nếu bạn không thể xem ảnh trên bất kỳ trang nào, đảm bảo rằng Internet Explorer được thiết lập để hiển thị ảnh rồi thử xóa các tệp Internet tạm thời hoặc đặt lại thiết đặt Internet Explorer. Cách thực hiện:

Để thiết lập Internet Explorer hiển thị ảnh

 1. Mở bàn làm việc, rồi gõ nhẹ hoặc bấm biểu tượng Internet Explorer trên thanh tác vụ.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm vào nút Công cụ Nút Công cụ, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm vào tùy chọn Internet.
 3. Trên thẻ Nâng cao, dưới Đa phương tiện, gõ nhẹ hoặc bấm vào hộp kiểm Hiện ảnh, và gõ nhẹ hoặc bấm vào OK.

Nếu điều này không có tác dụng, thử xóa các tệp Internet tạm thời.

Để xóa các tệp Internet tạm thời

 1. Mở bàn làm việc, rồi gõ nhẹ hoặc bấm biểu tượng Internet Explorer trên thanh tác vụ.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm vào nút Công cụ Nút Công cụ, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm vào tùy chọn Internet.
 3. Trên thẻ Chung, dưới Lịch sử duyệt, gõ nhẹ hoặc bấm vào Xóa bỏ.

 4. Ở hộp thoại Xóa Lịch sử Duyệt, bỏ chọn hộp kiểm Tệp trang web và tệp Internet tạm thời.

 5. Gõ nhẹ hoặc bấm Xóa, rồi gõ nhẹ hoặc bấm OK.

Nếu điều này không có tác dụng, thử đặt lại thiết đặt bảo mật của bạn.

Đặt lại thiết đặt bảo mật của Internet Explorer

 1. Mở bàn làm việc, rồi gõ nhẹ hoặc bấm biểu tượng Internet Explorer trên thanh tác vụ.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm nút Công cụ Nút Công cụ, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Tùy chịn Internet.
 3. Trên thẻ Bảo mật, gõ nhẹ hoặc bấm mức Mặc định, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm OK.

Nếu không đề xuất nào có hiệu quả, bạn có thể thử đặt lại Internet Explorer đối với thiết đặt mặc định.Bạn cần được trợ giúp thêm?