Cookie là gì?

Cookies là những tệp nhỏ mà các trang web đặt vào PC của bạn để lưu trữ thông tin về bạn và sở thích của bạn. Cookies có thể nâng cao trải nghiệm duyệt web của bạn bằng cách cho phép các trang nhớ sở thích của bạn hoặc cho phép bạn không phải đăng nhập mỗi lần truy cập vào các trang nhất định. Tuy nhiên, một số cookies có thể gây rủi ro cho vấn đề riêng tư của bạn khi theo dõi các trang mà bạn truy cập.

Để xóa bỏ cookie

 1. Trên màn hình Bắt đầu, gõ nhẹ hoặc bấm Internet Explorer để mở Internet Explorer.

 2. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt.)

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Tùy chọn, và sau đó, dưới Lịch sử, gõ nhẹ hoặc bấm Chọn.

 4. Chọn hộp kiểm Cookies , rồi gõ nhẹ hoặc bấm Xóa.

Để xóa bỏ cookie trong bàn làm việc

 1. Mở bàn làm việc, rồi gõ nhẹ hoặc bấm biểu tượng Internet Explorer trên thanh tác vụ.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm nút Công cụ Nút Công cụ, chỉ vào An toàn, và sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Xóa bỏ lịch sử duyệt.
 3. Chọn hộp kiểm Cookie và dữ liệu trang web, và sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Xóa bỏ.

Chặn cookie và tùy chỉnh thiết đặt cookie

Nếu bạn không muốn các trang lưu trữ cookie trên PC của bạn, bạn có thể chặn cookie. Bạn cũng có thể tùy chỉnh các trang mà bạn muốn chặn cookie.

Để chặn cookie

 1. Mở bàn làm việc, rồi gõ nhẹ hoặc bấm biểu tượng Internet Explorer trên thanh tác vụ.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm nút Công cụ Nút Công cụ, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Tùy chịn Internet.
 3. Gõ nhẹ hoặc bấm thẻ Riêng tư, và dưới Thiết đặt, di chuyển con trượt tới trên cùng để chặn tất cả cookie, và sau đó gõ nhẹ hoặc bấm OK.

Để tùy chỉnh thiết đặt cookie

 1. Mở bàn làm việc, rồi gõ nhẹ hoặc bấm biểu tượng Internet Explorer trên thanh tác vụ.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm nút Công cụ Công cụ , và sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Tùy chọn Internet.
 3. Trên thẻ Riêng tư, thực hiện một trong các bước sau:

  • Để đặt loại cookie nào sẽ bị chặn hoặc được cho phép, di chuyển con trượt.

  • Để chặn hoặc cho phép các trang web cụ thể, gõ nhẹ hoặc bấm Trang.

  • Để nhập một tệp sở thích quyền riêng tư, gõ nhẹ hoặc bấm Nhập.

  • Để ghi chồng thiết đặ̀t quyền riêng tư của bạn cho một số loại cookie, gõ nhẹ hoặc bấm Nâng cao.

  • Để đặt lại các thiết đặt quyền riêng tư về cấp độ gốc của chúng, gõ nhẹ hoặc bấm Mặc định.

 4. Khi đã hoàn tất thay đổi, gõ nhẹ hoặc bấm OK.

Cho phép cookie

Chặn cookie có thể ngăn một số trang hiển thị chính xác, hoặc bạn có thể nhận một thông báo từ một trang cho bạn biết rằng bạn cần phải cho phép cookie để xem trang đó.

Để cho phép cookie

 1. Mở bàn làm việc, rồi gõ nhẹ hoặc bấm biểu tượng Internet Explorer trên thanh tác vụ.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm nút Công cụ Nút Công cụ, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Tùy chịn Internet.
 3. Gõ nhẹ hoặc bấm thẻ Quyền riêng tư, và dưới Thiết đặt, di chuyển con trượt xuống dưới cùng để cho phép tất cả cookie, và sau đó gõ nhẹ hoặc bấm OK.

Ghi chú

 • Những thay đổi bạn thực hiện để chặn, cho phép, hoặc tùy chỉnh thiết lập cookie áp dụng cho cả Internet Explorer và Internet Explorer cho bàn làm việc.Bạn cần được trợ giúp thêm?