Đi tới Internet Explorer trang tải xuống nếu bạn muốn tải xuống phiên bản mới nhất của trình duyệt cho hệ điều hành của bạn.

Tải xuống hình ảnh, ứng dụng và các tệp khác từ web

Có nhiều loại tệp bạn có thể tải xuống từ web—một vài loại là tài liệu, hình ảnh, video, ứng dụng, phần mở rộng và thanh công cụ cho trình duyệt của bạn. Khi bạn gõ nhẹ hoặc bấm vào một tệp bạn muốn tải xuống, Internet Explorer sẽ hỏi bạn muốn làm gì với tệp. Sau đây là một vài thao tác bạn có thể thực hiện tùy vào loại tệp bạn tải xuống:

 • Mở tệp để xem nhưng không lưu vào PC.

 • Lưu tệp trên PC của bạn trong vị trí tải xuống mặc định. Sau khi Internet Explorer chạy quét an toàn và hoàn tất tải xuống tệp, bạn có thể chọn mở tệp, thư mục lưu tệp hoặc xem trong Trình quản lý Tải xuống.

 • Lưu thành một tên tệp, loại hoặc vị trí tải xuống khác trên PC của bạn.

 • Chạy ứng dụng, phần mở rộng hoặc loại tệp khác. Sau khi Internet Explorer chạy quét an toàn, tệp sẽ mở và chạy trên PC của bạn.

 • Hủy tải xuống và quay lại duyệt web.

Bạn cũng có thể lưu tệp nhỏ hơn—như ảnh đơn—vào PC của bạn: nhấn và giữ (hoặc bấm chuột phải) ảnh, liên kết, hoặc tệp bạn muốn lưu, sau đó chọn Lưu ảnh. Nếu bạn đang sử dụng Internet Explorer trong màn hình nền, bấm chuột phải vào ảnh hoặc liên kết, và chọn Lưu ảnh thành hoặc Lưu đích thành.

Tìm tệp bạn đã tải xuống trên PC

Trình quản lý Tải xuống theo dõi ảnh, tài liệu và các tệp khác mà bạn tải xuống từ web. Tệp bạn đã tải xuống tự động lưu vào thư mục Tải xuống. Thư mục này thường nằm trên ổ đĩa mà Windows được cài đặt (ví dụ, C:\người dùng\tên bạn\tải xuống). Bạn luôn có thể chuyển tệp tải xuống từ thư mục Tải xuống đến nơi khác trên PC của bạn. Để xem tệp bạn vừa tải xuống trong khi sử dụng Internet Explorer, thực hiện điều này:

 1. Trên màn hình Bắt đầu, gõ nhẹ hoặc bấm Internet Explorer để mở Internet Explorer.

 2. Trượt nhanh lên từ dưới cùng màn hình (hoặc bấm chuột phải) để khởi động các lệnh ứng dụng.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm nút Công cụ trang Nút công cụ trang, và gõ nhẹ hoặc bấm Xem tệp tải xuống. Chọn tệp tải xuống bạn muốn và sau đó chọn một trong các hành động sau:
  • Gõ nhẹ hoặc bấm Chạy để mở và chạy tệp bạn vừa tải xuống.

  • Gõ nhẹ hoặc bấm Mở vị trí chương trình để xem nơi tệp được lưu trữ trên PC của bạn.

  • Gõ nhẹ hoặc bấm Xóa bỏ chương trình để xóa bỏ tệp.

  • Gõ nhẹ hoặc bấm Xóa để loại bỏ tệp khỏi danh sách tệp tải xuống.

  • Gõ nhẹ hoặc bấm Xóa danh sách để loại bỏ tất cả các tệp khỏi danh sách tệp tải xuống của bạn.

Để xem tệp được tải xuống trong màn hình nền

 1. Mở màn hình nền, rồi gõ nhẹ hoặc bấm biểu tượng Internet Explorer trên thanh tác vụ.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm nút Công cụ Công cụ, và sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Xem tệp tải xuống.

Thay đổi thư mục tải xuống mặc định trên PC của bạn

Để thay đổi vị trí mặc định nơi tệp tải xuống được lưu trữ trên PC của bạn, thực hiện điều này:

 1. Mở màn hình nền, rồi gõ nhẹ hoặc bấm biểu tượng Internet Explorer trên thanh tác vụ.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm nút Công cụ Công cụ, và sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Xem tệp tải xuống.
 3. Trong hộp thoại Xem Tải xuống, gõ nhẹ hoặc bấm Tùy chọn ở góc trái bên dưới.

 4. Chọn một vị trí tải xuống mặc định khác bằng cách gõ nhẹ hoặc bấm Duyệt, và sau đó gõ nhẹ hoặc bấm OK khi bạn thực hiện xong.

Tại sao một số tệp sẽ không mở trong Internet Explorer

Internet Explorer dùng các bổ trợ như Adobe Reader để xem một số tệp trong trình duyệt. Internet Explorer được thiết kế để sử dụng miễn phí phần bổ trợ, và tệp có thể cần được mở bằng một ứng dụng khác. Nếu bạn có thể lưu tệp vào PC, bạn sẽ có thể chọn ứng dụng để mở tệp.

Nếu bạn sử dụng Internet Explorer cho màn hình nền, bạn có thể đang sử dụng phiên bản bổ trợ cũ cần phải được cập nhật. Tìm hiểu thêm về cách Quản lý bổ trợ trong Internet Explorer .

Về tải xuống và các cảnh báo bảo mật

Khi bạn tải xuống một tệp, Internet Explorer kiểm tra xem tệp tải xuống có độc hại hay có khả năng gây hại cho PC của bạn không. Nếu Internet Explorer cho rằng tệp tải xuống có vẻ đáng ngờ, bạn sẽ được thông báo để có thể quyết định lưu, chạy hoặc mở tệp hay không. Không phải tất cả tệp bạn được cảnh báo đều độc hại nhưng điều quan trọng là để bạn đảm bảo rằng bạn tin tưởng trang mà bạn đang tải xuống và bạn thực sự muốn tải xuống tệp.

Nếu bạn nhìn thấy một cảnh báo bảo mật cho bạn biết rằng Nhà phát hành của chương trình này không thể được kiểm chứng, sau đó Internet Explorer không nhận ra trang hoặc tổ chức yêu cầu bạn tải tệp xuống. Đảm bảo bạn nhận ra và tin tưởng nhà phát hành trước khi lưu hoặc mở tệp tải xuống. Tìm hiểu thêm về cách SmartScreen giúp bảo vệ bạn và Lỗi chứng chỉ có thể làm cho bạn phải nhìn thấy cảnh báo tải xuống.

Luôn luôn có những rủi ro khi tải tệp xuống từ web. Đây là một số biện pháp phòng ngừa bạn có thể thực hiện để giúp bảo vệ PC của bạn khi bạn tải tệp xuống:

 • Cài đặt và sử dụng một chương trình chống vi-rút.

 • Chỉ tải tệp xuống từ các trang mà bạn tin tưởng.

 • Nếu tệp có một chữ ký số, hãy đảm bảo rằng chữ ký hợp lệ và tệp đó từ một vị trí tin cậy. Để xem chữ ký số, gõ nhẹ hoặc bấm vào liên kết nhà phát hành trong hộp thoại cảnh báo bảo mật mở khi bạn tải tệp xuống lần đầu tiên.Bạn cần được trợ giúp thêm?