Nhớ mật khẩu cho các trang web

Khi bạn truy cập một trang web mà yêu cầu bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn—như một email, trang ngân hàng hoặc trang mua sắm—Internet Explorer sẽ hỏi bạn có muốn ghi nhớ tên người dùng và mật khẩu không. Lần tiếp theo bạn truy cập trang và bắt đầu nhập tên người dùng của mình, Internet Explorer sẽ hoàn tất điền thông tin tài khoản của bạn.

Lưu mật khẩu bật mặc định trong Internet Explorer nhưng dưới đây là cách để bật hoặc tắt lưu mật khẩu:

 1. Trên Màn hình bắt đầu, gõ nhẹ hoặc bấm Internet Explorer để mở Internet Explorer.

 2. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt.)

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Tùy chọn, và dưới Mật khẩu, chuyển Đề nghị lưu mật khẩu khi tôi đăng nhập vào các trang sang Bật.

  Để tắt lưu mật khẩu, chuyển Đề nghị lưu mật khẩu khi tôi đăng nhập vào các trang sang Tắt.

Để bật lưu mật khẩu trong bàn làm việc

 1. Mở màn hình nền, rồi gõ nhẹ hoặc bấm vào biểu tượng Internet Explorer trên thanh tác vụ.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm nút Công cụ Nút Công cụ, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Tùy chịn Internet.
 3. Trên thẻ Nội dung, dưới phần Tự động Hoàn tất, gõ nhẹ hoặc bấm Thiết đặt.

 4. Chọn hộp kiểm Tên người dùng và mật khẩu trên biểu mẫu, và sau đó gõ nhẹ hoặc bấm OK.

  Để tắt lưu mật khẩu, xóa hộp kiểm Tên người dùng và mật khẩu trên biểu mẫu.

Quản lý tài khoản của bạn

Mỗi tên người dùng và mật khẩu được lưu như một tài khoản. Nếu bạn xóa thông tin tài khoản cho các trang được lưu trong Internet Explorer, thông tin sẽ bị xóa khỏi PC của bạn. Để xóa bỏ thông tin tài khoản riêng lẻ, thực hiện điều này:

 1. Trên Màn hình bắt đầu, gõ nhẹ hoặc bấm Internet Explorer để mở Internet Explorer.

 2. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt.)

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản, chọn tài khoản bạn muốn loại bỏ, và gõ nhẹ hoặc bấm Loại bỏ.

Ghi chú

 • Nếu bạn đang sử dụng một PC công cộng, Internet Explorer sẽ hỏi bạn có muốn lưu mật khẩu và tên người dùng không. Bạn có thể không muốn lưu thông tin đăng nhập cá nhân của mình trên máy tính công cộng.

 • Thông tin tài khoản của bạn được mã hóa và được lưu trữ trên PC của bạn—nó không được chia sẻ giữa các tài khoản người dùng và các ứng dụng khác trên PC không thể đọc được mật khẩu. Tuy nhiên, nếu bạn đăng nhập vào một PC khác bằng tài khoản Microsoft của mình, bạn sẽ có thể đăng nhập vào các trang bằng thông tin tài khoản đã lưu trong Internet Explorer bởi vì thông tin này đã được chuyển vùng giữa các thiết bị.

 • Khi bạn lưu thông tin đăng nhập cho một trang chia sẻ miền với một ứng dụng bạn vừa tải xuống từ Windows Store, Windows sẽ tự động đăng nhập vào ứng dụng đó.

Điền biểu mẫu với Tự động Hoàn tất

Nếu bạn thực hiện tác vụ trực tuyến yêu cầu nhập thông tin cá nhân—như địa chỉ chuyển hàng hoặc lập hóa đơn—trên trang web, Tự động Hoàn tất có thể tiết kiệm thời gian bằng cách điền biểu mẫu tự động. Lần tiếp theo khi bạn truy cập trang có biểu mẫu và bắt đầu nhập thông tin, Internet Explorer sẽ hoàn tất điền biểu mẫu dựa trên những gì bạn đã nhập trước đó. Đây là cách để bật Tự động Hoàn tất:

 1. Mở màn hình nền, rồi gõ nhẹ hoặc bấm vào biểu tượng Internet Explorer trên thanh tác vụ.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm nút Công cụ Nút Công cụ, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Tùy chịn Internet.
 3. Trên thẻ Nội dung, dưới phần Tự động Hoàn tất, gõ nhẹ hoặc bấm Thiết đặt.

 4. Chọn Biểu mẫu, gõ nhẹ hoặc bấm OK, và sau đó gõ nhẹ hoặc bấm OK lần nữa.

Giúp bảo vệ quyền riêng tư của bạn trong khi sử dụng Tự động Hoàn tất

Tự động Hoàn tất tiết kiệm thời gian của bạn bằng cách nhớ mật khẩu và thông tin khác bạn nhập vào biểu mẫu trực tuyến. Bởi vì thông tin này được lưu trữ bảo mật trên bất kỳ PC nào bạn đang sử dụng tại thời điểm đó, bạn nên cẩn thận về việc sử dụng Tự động Hoàn tất trên máy tính công cộng hoặc máy tính được chia sẻ. Khi bạn đang sử dụng PC công cộng hoặc được chia sẻ, hãy đảm bảo rằng Tự động Hoàn tất tắt. Bạn cũng có thể loại bỏ lịch sử Tự động Hoàn tất từ PC đó nếu bạn vô tình nhập thông tin bạn không muốn chia sẻ—như địa chỉ thanh toán cho một thẻ tín dụng.

Để xóa bỏ lịch sử Tự động Hoàn tất trên một PC

 1. Mở màn hình nền, rồi gõ nhẹ hoặc bấm vào biểu tượng Internet Explorer trên thanh tác vụ.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm nút Công cụ Nút Công cụ, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Tùy chịn Internet.
 3. Trên thẻ Nội dung, dưới phần Tự động Hoàn tất, bấm Thiết đặt, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Xóa lịch sử Tự động Hoàn tất.

 4. Trong hộp thoại Xóa Lịch sử Duyệt, chọn Dữ liệu từ và Mật khẩu. Để xóa các mục địa chỉ web, bạn phải chọn hộp kiểm Lịch sử, nó cũng xóa luôn lịch sử duyệt của bạn.

 5. Gõ nhẹ hoặc bấm Xóa để xóa lịch sử Tự động Hoàn tất của bạn. Gõ nhẹ hoặc bấm OK, rồi gõ nhẹ hoặc bấm OK lần nữa.

Thậm chí nếu Tự động Hoàn tất tắt, Internet Explorer sẽ vẫn hỏi bạn có muốn lưu mật khẩu không. Bạn có thể tắt lưu mật khẩu nếu bạn lo lắng về quyền riêng tư của bạn.

Để tắt lưu mật khẩu

 1. Trên Màn hình bắt đầu, gõ nhẹ hoặc bấm Internet Explorer để mở Internet Explorer.

 2. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt.)

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Tùy chọn, và dưới Mật khẩu, chuyển Đề nghị lưu mật khẩu khi tôi đăng nhập vào các trang sang Tắt.

Để biết thêm thông tin về lưu mật khẩu và Tự động Hoàn tất, xem điều khoản về quyền riêng tư của Internet Explorer.Bạn cần được trợ giúp thêm?