Để trình duyệt được đơn giản hơn, Internet Explorer đề xuất các trang web bạn có thể muốn dựa trên các trang mà bạn thường truy cập nhất.

Lấy các gợi ý duyệt trong thanh địa chỉ

Khi bạn bắt đầu gõ vào thanh địa chỉ, Internet Explorer tự động đề xuất các website, thuật ngữ tìm kiếm, các ứng dụng hoặc gợi ý về thời tiết và tài chính. Các gợi ý này được dựa trên lịch sử duyệt của bạn, thao tác gõ phím và các mục ưa thích của bạn, vì thế trình duyệt có thể hiển thị cho bạn các kết quả phù hợp hơn đối với bạn.

Tự động Tìm kiếm

Nếu bạn nhập văn bản vào thanh địa chỉ trong Internet Explorer nhưng đó không phải là một địa chỉ web hợp lệ, hoặc văn bản bắt đầu với dấu chấm hỏi, "tìm", "kiếm" hoặc "đi" thì Internet Explorer sẽ chuyển tiếp bạn đến nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm mặc định của bạn để giúp định vị trang bạn đang tìm.

Để tắt tính năng Tự động Tìm kiếm

 1. Mở bàn làm việc, và sau đó gõ nhẹ hoặc bấm vào biểu tượng Internet Explorer trên thanh tác vụ.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm nút Công cụ, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Tùy chọn Internet.

 3. Trên thẻ Nâng cao, dưới phần Duyệt web, chọn hộp kiểm Không tìm từ thanh Địa chỉ.

Gợi ý nâng cao

Các gợi ý nâng cao trên thanh địa chỉ trong Internet Explorer giúp bạn nhanh chóng đi đến các trang mà bạn muốn truy cập bằng cách đưa ra các gợi ý website có liên quan, các thuật ngữ tìm kiếm và ứng dụng được gợi ý, các gợi ý về thời tiết và tài chính khi bạn gõ vào thanh địa chỉ. Gõ nhẹ hoặc bấm vào một trong các từ tìm kiếm được gợi ý sẽ đưa bạn tới trang kết quả ứng với từ tìm kiếm đó sử dụng trình cung cấp tìm kiếm mặc định của bạn.

Để tắt tính năng gợi ý nâng cao

 1. Từ màn hình Bắt đầu, gõ nhẹ hoặc bấm Internet Explorer để mở Internet Explorer.

 2. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt.)

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Quyền riêng tư rồi chuyển tính năng Hiện các gợi ý nâng cao khi bạn gõ sang chế độ Tắt.

Nhận các gợi ý duyệt từ bàn làm việc

Internet Explorer cho bàn làm việc cung cấp cho bạn tính năng gợi ý Tìm kiếm và Trang Đề xuất để bạn biết được các từ tìm kiếm hoặc website mà bạn có thể thấy thích.

Đề xuất tìm kiếm

Các gợi ý tìm kiếm trên thanh địa chỉ trong Internet Explorer đối với bàn làm việc có thể giúp bạn lọc tìm kiếm của bạn bằng cách đưa ra các từ tìm kiếm được đề xuất khi bạn gõ.

Để tắt tính năng gợi ý tìm kiếm

 1. Mở bàn làm việc, và sau đó gõ nhẹ hoặc bấm vào biểu tượng Internet Explorer trên thanh tác vụ.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm mũi tên phía bên phải của thanh địa chỉ rồi gõ nhẹ hoặc bấm Tắt tính năng gợi ý tìm kiếm.

Tính năng Trang Đề xuất trên bàn làm việc

Trang web Đề xuất là một dịch vụ trực tuyến được Internet Explorer sử dụng để khuyên dùng những trang web bạn có thể thích dựa vào những trang bạn thường truy cập nhất.

Để bật Trang web Đề xuất

 1. Mở bàn làm việc, và sau đó gõ nhẹ hoặc bấm vào biểu tượng Internet Explorer trên thanh tác vụ.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm nút Ưa chuộng.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Bật Trang web Đề xuất (nó nằm ở dưới cùng Trung tâm Ưa chuộng).

 4. Trong hộp thoại Trang web Đề xuất , gõ nhẹ hoặc bấm Có.

Để xem các trang web khuyên dùng, gõ nhẹ hoặc bấm nút Ưa chuộng, sau đó Xem Trang web Đề xuất.

Bạn có thể tắt Trang web Đề xuất bất cứ lúc nào bằng cách gõ nhẹ hoặc bấm nút Công cụ, gõ nhẹ hoặc bấm Tệp, sau đó bỏ chọn Trang web Đề xuất.

Ghi chú

 • Tính năng Trang Đề xuất không hoạt động khi bạn đang sử dụng Duyệt InPrivate.Bạn cần được trợ giúp thêm?