Theo dõi là gì?

Theo dõi nói đến cách mà các trang web, các nhà cung cấp nội dung bên thứ ba, các nhà quảng cáo và những người khác tìm hiểu về cách bạn tương tác với các trang. Điều này có thể bao gồm việc theo dõi những trang bạn ghé thăm, các liên kết bạn bấm, và các sản phẩm bạn mua hoặc xem lại. Điều này giúp các trang cung cấp nội dung cá nhân hóa như các quảng cáo hoặc khuyến cáo, nhưng nó cũng có nghĩa là hoạt động duyệt của bạn đang được thu thập, và thường nó được chia sẻ với các công ty khác.

Sử dụng Do Not Track để giúp bảo vệ quyền riêng tư của bạn

Khi Do Not Track được bật, Internet Explorer sẽ gửi một yêu cầu Do Not Track đến cả các trang bạn ghé thăm, và đến các bên thứ ba có nội dung được quản lý trên các trang đó. Yêu cầu Do Not Track để cho các trang này và người cung cấp nội dung biết rằng bạn không muốn hoạt động duyệt của bạn bị theo dõi.

Ghi chú

  • Gửi một yêu cầu Do Not Track tới các trang không đảm bảo bảo vệ quyền riêng tư. Các trang có thể chọn để tôn trọng yêu cầu này, hoặc học có thể tiếp tục tham gia vào các hoạt động bạn xem như theo dõi mặc dù bạn đã bày tỏ mong muốn này. Điều này phụ thuộc vào biện pháp bảo vệ quyền riêng tư của các trang riêng lẻ.

Tắt Do Not Track

Do Not Track được bật trong Internet Explorer nếu bạn đã chọn để sử dụng thiết đặt nhanh khi thiết đặt PC của bạn, nhưng bạn có thể tắt hoặc bật nó bất kỳ lúc nào.

Bước 1

Trên màn hình Bắt đầu, gõ nhẹ hoặc bấm Internet Explorer để mở Internet Explorer.

Bước 2

Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt.
(Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt.)

Bước 3

Gõ nhẹ hay bấm Riêng tư.

Thiết đặt quyền riêng tư trong Internet Explorer

Bước 4

Dưới Do Not Track, chuyển Gửi yêu cầu Do Not Track tới các trang Tôi ghé thămInternet Explorer sang Tắt.

Thiết đặt Do Not Track

Tắt Do Not Track từ màn hình nền

Đây là cách để tắt Do Not Track khi bạn đang sử dụng Internet Explorer cho màn hình nền.

Bước 1

Mở bàn làm việc, và sau đó gõ nhẹ hoặc bấm vào biểu tượng Internet Explorer trên thanh tác vụ, và sau đó gõ nhẹ hoặc bấm nút Công cụ Công cụ.

Bước 2

Chỉ vào An toàn, và sau đó gõ nhẹ hoặc bấm TắtDo Not Track yêu cầu.

Thiết đặt Do Not Track từ màn hình nền

Sử dụng Chống Theo dõi để giúp bảo vệ quyền riêng tư của bạn

Chống Theo dõi giúp ngăn thông tin duyệt của bạn được gửi tới các nhà cung cấp nội dung bên thứ ba trên các trang bạn ghé thăm bằng cách chặn nội dụng từ các nhà cung cấp đó. Tìm hiểu thêm về Chống Theo dõi
Bạn cần được trợ giúp thêm?