Thiết đặt quyền riêng tư

Bằng cách điều chỉnh thiết đặt quyền riêng tư của Internet Explorer, bạn có thể tác động đến cách các trang web giám sát hoạt động trực tuyến của bạn. Ví dụ, bạn có thể quyết định lưu trữ cookie nào, cách thức và thời điểm trang web có thể sử dụng thông tin vị trí của bạn, và chặn các pop-up không mong muốn.

Hiển thị tất cả

Cookie

Cookies là những tệp nhỏ mà các trang web đặt vào PC của bạn để lưu trữ thông tin về bạn và sở thích của bạn. Cookies có thể nâng cao trải nghiệm duyệt web của bạn bằng cách cho phép các trang nhớ sở thích của bạn hoặc cho phép bạn không phải đăng nhập mỗi lần truy cập vào các trang nhất định. Tuy nhiên, một số cookies có thể gây rủi ro cho vấn đề riêng tư của bạn khi theo dõi các trang mà bạn truy cập. Để biết thêm thông tin, xem Xóa và quản lý cookie trong Internet Explorer.

Do Not Track

Khi Do Not Track được bật, Internet Explorer sẽ gửi một yêu cầu Do Not Track đến trang bạn ghé thăm và đến các bên thứ ba có nội dung được quản lý trên các trang đó để cho các trang biết rằng bạn không muốn bị theo dõi. Để biết thêm thông tin, xem Do Not Track.

Duyệt InPrivate

Trình duyệt lưu một số thông tin—như lịch sử tìm kiếm của bạn—để giúp cải thiện trải nghiệm trên web. Khi bạn sử dụng Duyệt InPrivate, các thông tin như mật khẩu, lịch sử tìm kiếm và lịch sử trang sẽ bị xóa khi bạn đóng thẻ.

Để mở một phiên Duyệt InPrivate

 1. Trên màn hình Bắt đầu, gõ nhẹ hoặc bấm Internet Explorer để mở Internet Explorer.

 2. Trượt nhanh lên từ dưới cùng (hoặc bấm chuột phải) để khởi động các lệnh ứng dụng.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm nút Công cụ thẻCông cụ thẻ, và gõ nhẹ hoặc bấm thẻ Mới InPrivate.

Để mở một phiên Duyệt InPrivate trong bàn làm việc

 • Bấm chuột phải vào biểu tượng Internet Explorer trên thanh tác vụ, và chọn Bắt đầu InPrivateDuyệt.

Để tắt phần bổ trợ trong các phiên Duyệt InPrivate

 1. Mở bàn làm việc, rồi gõ nhẹ hoặc bấm biểu tượng Internet Explorer trên thanh tác vụ.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm nút Công cụ Công cụ, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Tùy chịn Internet.
 3. Trên thẻ Riêng tư, chọn hộp kiểm Vô hiệu hóa thanh công cụ và phần mở rộng khi InPrivateDuyệt bắt đầu, và gõ nhẹ hoặc bấm OK.

Vị trí

Dịch vụ Định vị cho phép các trang web yêu cầu thông tin về vị trí vật lý của bạn để cải thiện trải nghiệm của bạn. Ví dụ, một trang web bản đồ có thể yêu cầu vị trí vật lý của bạn để chỉnh tâm bản đồ cho bạn. Internet Explorer sẽ cho bạn biết khi nào trang web muốn sử dụng vị trí của bạn. Khi điều này xảy ra, gõ nhẹ hoặc bấm Cho phép một lần để cho phép trang web sử dụng vị trí của bạn chỉ một lần. Nếu bạn muốn trang web sử dụng vị trí của bạn mỗi khi bạn ghé thăm, gõ nhẹ hoặc bấm Luôn cho phép.

Tắt chia sẻ vị trí

Nếu bạn không muốn trang web yêu cầu vị trí vật lý của bạn, bạn có thể tắt chia sẻ vị trí. Cách thực hiện:

 1. Trên màn hình Bắt đầu, gõ nhẹ hoặc bấm Internet Explorer để mở Internet Explorer.

 2. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt.)

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Quyền riêng tư, và dưới Vị trí, chuyển Cho phép các trang hỏi vị trí vật lý của tôi sang Tắt.

Trình chặn Pop-up

Trình chặn Pop-up hạn chế hoặc chặn các pop-up trên trang web bạn ghé thăm. Bạn có thể chọn mức chặn bạn thích, bật hoặc tắt thông báo khi pop-up bị chặn, hoặc tạo danh sách các trang web mà bạn không muốn chặn pop-up. Thiết đặt Trình chặn Pop-up chỉ áp dụng cho Internet Explorer cho màn hình nền.

Hiển thị tất cả

Để bật hoặc tắt Trình chặn Pop-up

 1. Mở bàn làm việc, rồi gõ nhẹ hoặc bấm biểu tượng Internet Explorer trên thanh tác vụ.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm nút Công cụ Công cụ, và sau đó gõ nhẹ hoặc bấm tùy chọn Internet.
 3. Trên thẻ Riêng tư, dưới phần Trình chặn Pop-up, chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Bật Trình chặn Pop-up, rồi gõ nhẹ hoặc bấm OK.

Chặn tất cả pop-up

Ngay cả nếu bạn bật trình chặn pop-up, Internet Explorer sẽ không chặn pop-up từ các trang web có trong vùng bảo mật của trang Tin cậy hoặc mạng Cục bộ. Nếu bạn muốn chặn tất cả pop-up—bao gồm các pop-up trên mạng Cục bộ hoặc trang Tin cậy—bạn phải thay đổi mức chặn.

 1. Mở bàn làm việc, rồi gõ nhẹ hoặc bấm biểu tượng Internet Explorer trên thanh tác vụ.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm nút Công cụ Công cụ, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Tùy chịn Internet.
 3. Trên thẻ Riêng tư, dưới phần Trình chặn Pop-up, gõ nhẹ hoặc bấm Thiết đặt.

 4. Trong hộp thoại thiết đặt Trình chặn Pop-up, dưới Mức chặn, đặt mức chặn thành Cao: Chặn tất cả pop-up (Ctrl+Alt để ghi đè).

 5. Gõ nhẹ hoặc bấm Đóng, rồi gõ nhẹ hoặc bấm OK

Tắt thông báo khi pop-up bị chặn

Bạn có thể tắt thông báo nếu bạn không muốn Internet Explorer cho bạn biết mỗi khi nó chặn pop-up.

 1. Mở bàn làm việc, rồi gõ nhẹ hoặc bấm biểu tượng Internet Explorer trên thanh tác vụ.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm nút Công cụ Công cụ, và sau đó gõ nhẹ hoặc bấm tùy chọn Internet.
 3. Trên thẻ Riêng tư, dưới phần Trình chặn Pop-up, gõ nhẹ hoặc bấm Thiết đặt.

 4. Trong hộp thoại thiết đặt Trình chặn Pop-up, bỏ chọn hộp kiểm Hiện thanh thông báo khi pop-up bị chặn.

 5. Gõ nhẹ hoặc bấm Đóng, rồi gõ nhẹ hoặc bấm OK

Chống Theo dõi

Chống Theo dõi giúp ngăn thông tin duyệt của bạn khỏi bị gửi tới các nhà cung cấp nội dung bên thứ ba trên các trang bạn ghé thăm. Nghĩ về một Danh sách Chống Theo dõi giống như "danh bạ đen". Internet Explorer chặn bất kỳ nội dung bên thứ ba nào từ các trang nằm trong danh sách và giới hạn thông tin về bạn mà các trang bên thứ ba có thể thu thập. Để biết thêm thông tin, xem Sử dụng tính năng Chống Theo dõi trong Internet Explorer.

Vùng bảo mật

Bằng cách thay đổi thiết đặt bảo mật, bạn có thể tùy chỉnh cách Internet Explorer giúp bảo vệ PC của bạn khỏi nội dung web độc hại hoặc có khả năng gây hại. Internet Explorer tự động gán tất cả trang web vào vùng bảo mật: Internet, Mạng cục bộ, Trang tin cậy hoặc Trang giới hạn. Mỗi vùng có mức bảo mật mặc định khác nhau, quyết định loại nội dung nào có thể bị chặn đối với trang đó. Tùy vào mức bảo mật của trang, một số nội dung có thể bị chặn cho đến khi bạn chọn cho phép, ActiveX điều khiển có thể không chạy tự động, hoặc bạn có thể nhìn thấy lời nhắc cảnh báo trên các trang nhất định. Bạn có thể tùy chỉnh thiết đặt cho mỗi vùng để quyết định mức bảo vệ bạn muốn.

Hiển thị tất cả

Thay đổi thiết đặt vùng bảo mật của bạn.

Đây là cách tùy chỉnh thiết đặt vùng bảo mật của bạn:

 1. Mở bàn làm việc, rồi gõ nhẹ hoặc bấm biểu tượng Internet Explorer trên thanh tác vụ.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm nút Công cụ Công cụ, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Tùy chịn Internet.
 3. Gõ nhẹ hoặc bấm thẻ Bảo mật và tùy chỉnh thiết đặt vùng an toàn của bạn theo các cách này:

  • Để thay đổi thiết đặt cho bất kỳ vùng an toàn nào, gõ nhẹ hoặc bấm biểu tượng vùng, và sau đó, di chuyển con trượt đến mức bảo mật bạn muốn.

  • Để tạo thiết đặt bảo mật của riêng bạn cho một vùng, gõ nhẹ hoặc bấm biểu tượng vùng, và sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Mức tùy chỉnh và chọn thiết đặt mà bạn muốn.

  • Để khôi phục tất cả mức bảo mật về thiết đặt gốc, gõ nhẹ hoặc bấm nút Đặt lại tất cả vùng về mức mặc định.

Những thay đổi bạn thực hiện trong thiết đặt bảo mật sẽ có tác động đến cả Internet Explorer và Internet Explorer dành cho bàn làm việc.

Thêm hoặc loại bỏ một trang khỏi vùng bảo mật.

 1. Mở bàn làm việc, rồi gõ nhẹ hoặc bấm biểu tượng Internet Explorer trên thanh tác vụ.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm nút Công cụ Công cụ, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Tùy chịn Internet.
 3. Gõ nhẹ hoặc bấm vào thẻ Bảo mật, chọn một trong các biểu tượng vùng an toàn (Mạng cục bộ, Trang tin cậy, hoặc Trang giới hạn), và sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Trang. Bạn có thể thêm các trang vào vùng mà bạn đã chọn hoặc xóa các trang mà bạn không muốn dùng trong vùng này nữa.

 4. Nếu bạn đã chọn Mạng cục bộ trong bước trước đó, gõ nhẹ hoặc bấm Nâng cao, sau đó thực hiện một trong các bước sau:

  • Thêm một trang—nhập một URL vào hộp Thêm trang web này vào vùng, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Thêm.

  • Loại bỏ một trang—dưới Trang web, chọn URL bạn muốn loại bỏ, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Loại bỏ.

Bật Chế độ được Bảo vệ Nâng cao

Chế độ được Bảo vệ Nâng cao làm cho phần mềm xấu khó chạy hơn trong Internet Explorer. Để biết thêm thông tin, xem Quản lý bổ trợ dành cho Internet Explorer.Bạn cần được trợ giúp thêm?