Bổ trợ là ứng dụng Internet Explorer sử dụng để tương tác với nội dung web như video và trò chơi. Thanh công cụ và các phần mở rộng cũng là những loại bổ trợ. Một số bổ trợ thường gặp là Adobe Flash, Quicktime, và Silverlight. Internet Explorer được thiết kế để cung cấp trải nghiệm không dùng bổ trợ và sẽ phát HTML5 và nhiều video Adobe Flash mà không cần cài đặt một bổ trợ riêng biệt. Bạn sẽ chỉ có thể cài đặt và sử dụng các bổ trợ Internet Explorer cho bàn làm việc. Nếu bạn đang cố xem một trang cần các bổ trợ, hãy xem nó trong bàn làm việc: trượt nhanh lên từ cuối màn hình (hoặc bấm chuột phải) để gọi ra lệnh ứng dụng, gõ nhẹ hoặc bấm nút Công cụ trang Nút công cụ trang, và sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Xem trong bàn làm việc.

Ghi chú

 • Trong Windows RT, các bổ trợ không được hỗ trợ bởi Internet Explorer hoặc Internet Explorer cho bàn làm việc.

Cài đặt và sử dụng các bổ trợ trong bàn làm việc

Nếu bạn đang thiếu một bổ trợ mà bạn cần để xem trang, Internet Explorer sẽ cho bạn biết, và sẽ nhắc bạn cài đặt bổ trợ đó. Một số bổ trợ được cài đặt trước bởi các ứng dụng khác hoặc bởi nhà sản xuất PC của bạn.

Hiển thị tất cả

Để xem các bổ trợ đã được cài đặt

 1. Mở bàn làm việc, rồi gõ nhẹ hoặc bấm biểu tượng Internet Explorer trên thanh tác vụ.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm nút Công cụ Nút Công cụ, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Quản lý phần bổ trợ.
 3. Dưới mục Hiển thị, gõ nhẹ hoặc bấm Tất cả bổ trợ.

Để bật bổ trợ

 1. Mở bàn làm việc, rồi gõ nhẹ hoặc bấm biểu tượng Internet Explorer trên thanh tác vụ.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm nút Công cụ Nút Công cụ, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Quản lý phần bổ trợ.
 3. Dưới mục Hiển thị, gõ nhẹ hoặc bấm Tất cả bổ trợ.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm vào bổ trợ, gõ nhẹ hoặc bấm Kích hoạt, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Đóng.

Tắt và gỡ bỏ bổ trợ

Các bổ trợ thỉnh thoảng có thể khiến các trình duyệt chạy chậm và bị lỗi, hoặc chúng có thể gây ra rủi ro về bảo mật hoặc tương thích. Bạn có thể tắt các bổ trợ cụ thể để giúp tăng tốc độ trình duyệt của mình, hoặc nếu bạn nghi ngờ chúng đang gây ra vấn đề cho Internet Explorer. Bạn cũng có thể gỡ bỏ các bổ trợ bạn không còn sử dụng nữa khỏi PC của mình. Đó là một ý tưởng tốt để xóa các bổ trợ nếu bạn nghi ngờ chúng đang gây ra các về đề về hiệu năng, tính tương thích hoặc bảo mật.

Hiển thị tất cả

Để tắt bổ trợ

 1. Mở bàn làm việc, rồi gõ nhẹ hoặc bấm biểu tượng Internet Explorer trên thanh tác vụ.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm nút Công cụ Nút Công cụ, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Quản lý phần bổ trợ.
 3. Dưới mục Hiển thị, gõ nhẹ hoặc bấm Tất cả bổ trợ, sau đó chọn bổ trợ bạn muốn tắt.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm Tắt, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Đóng.

Để gỡ bỏ bổ trợ khỏi PC của bạn

Ghi chú

 • Không phải tất cả các bổ trợ đều có thể bị gỡ bỏ. Một số bổ trợ cần thiết để Internet Explorer và PC của bạn hoạt động chính xác.

 1. Mở bàn làm việc, rồi gõ nhẹ hoặc bấm biểu tượng Internet Explorer trên thanh tác vụ.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm nút Công cụ Nút Công cụ, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Quản lý phần bổ trợ.
 3. Dưới mục Hiển thị, gõ nhẹ hoặc bấm Tất cả bổ trợ, sau đó chọn bổ trợ bạn muốn xóa.

 4. Nếu bổ trợ đó có thể xóa, bạn sẽ nhìn thấy tùy chọn Gỡ bỏ. Gõ nhẹ hoặc bấm Gỡ bỏ sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Đóng.

Những rủi ro của việc cài đặt bổ trợ

Trong khi các bổ trợ có thể làm cho trải nghiệm trình duyệt của bạn tốt hơn bằng cách cho bạn truy cập tới nội dung web lớn, một số bổ trợ có thể gây ra những rủi ro về bảo mật, riêng tư, hoặc hiệu năng. Đảm bảo rằng mọi bổ trợ bạn cài đặt đều từ một nguồn đáng tin cậy.

Chế độ Bảo vệ Nâng cao và các bổ trợ

Chế độ Bảo vệ Nâng cao giúp bảo vệ PC và dữ liệu cá nhân của bạn khỏi phần mềm có hại và những tấn công khác. Khi nó được bật, các bổ trợ như thanh công cụ, các phần mở rộng và các đối tượng trợ giúp trình duyệt chỉ có thể chạy nếu chúng tương thích với Chế độ Bảo vệ Nâng cao. Bạn sẽ được thông báo nếu một bổ trợ không tương thích. Nếu bạn cần chạy một bổ trợ không tương thích, bạn có thể tắt Chế độ Bảo vệ Nâng cao trong trình duyệt bàn làm việc.

Hiển thị tất cả

Để bật Chế độ Bảo vệ Nâng cao

 1. Mở bàn làm việc, rồi gõ nhẹ hoặc bấm biểu tượng Internet Explorer trên thanh tác vụ.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm nút Công cụ Nút Công cụ, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Tùy chịn Internet.
 3. Trên thẻ Nâng cao, dưới phần Bảo mật, chọn hộp kiểm Bật Chế độ Bảo vệ Nâng cao rồi gõ nhẹ hoặc bấm OK. Bạn sẽ cần khởi động lại PC trước khi thiết đặt này có hiệu lực.

Để tắt Chế độ Bảo vệ Nâng cao

Ghi chú

 • Chế độ Bảo vệ Nâng cao giúp bảo vệ PC và dữ liệu cá nhân của bạn khỏi phần mềm xấu và những tấn công khác. Chỉ tắt Chế độ Bảo vệ Nâng cao nếu bạn chắc chắn về việc tăng mức độ rủi ro cho PC của mình.

 1. Mở bàn làm việc, rồi gõ nhẹ hoặc bấm biểu tượng Internet Explorer trên thanh tác vụ.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm nút Công cụ Nút Công cụ, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Tùy chịn Internet.
 3. Trên thẻ Nâng cao, dưới phần Bảo mật, xóa hộp kiểm Kích hoạt Chế độ Bảo vệ Nâng cao, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm OK. Bạn sẽ cần khởi động lại PC trước khi thiết đặt này có hiệu lực.Bạn cần được trợ giúp thêm?