Lịch sử duyệt của bạn là thông tin mà Internet Explorer ghi nhớ và lưu trữ trên PC khi bạn duyệt web. Nó bao gồm thông tin bạn nhập vào các biểu mẫu, mật khẩu, các trang bạn đã ghé thăm, và nó giúp cho trải nghiệm duyệt của bạn tốt hơn. Nếu bạn đang sử dụng một PC được chia sẻ hoặc công cộng, bạn có thể không muốn Internet Explorer ghi nhớ dữ liệu duyệt của mình.

Xem lịch sử duyệt của bạn và xóa các trang cụ thể

Bằng cách xem lịch sử duyệt của mình, bạn có thể chọn xóa các trang cụ thể hoặc quay lại một trang web mà bạn vừa truy cập.

 1. Trong Internet Explorer dành cho màn hình nền, gõ nhẹ hoặc bấm nút Ưa chuộng Nút Ưa chuộng.
 2. Gõ nhẹ hoặc bấm thẻ Lịch sử và chọn cách bạn muốn xem lịch sử của mình bằng cách chọn một bộ lọc từ menu thả xuống:

  • Xem Theo Ngày hiển thị lịch sử trong ba tuần vừa qua của bạn theo thứ tự thời gian.

  • Xem Theo Trang hiển thị danh sách các trang bạn đã truy cập trong ba tuần vừa qua nhưng không hiển thị ngày truy cập.

  • Xem Theo Lần Ghé thăm nhiều Nhất hiển thị các trang bạn hay truy cập nhất trong ba tuần vừa qua.

  • Xem theo Thứ tự được Ghé thăm Hôm nay chỉ hiển thị các trang bạn ghé thăm hôm nay.

Để xóa trang cụ thể, nhấn và giữ (hoặc bấm chuột phải) vào một trang từ bất kỳ danh sách nào trong số những danh sách này, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Xóa. Hoặc, quay lại một trang bằng cách gõ nhẹ hoặc bấm vào bất kỳ trang nào trong danh sách đó.

Xóa lịch sử duyệt của bạn

Thường xuyên xóa lịch sử duyệt giúp bảo vệ quyền riêng tư của bạn, đặc biệt khi bạn đang sử dụng PC được chia sẻ hoặc PC công cộng.

Hiển thị tất cả

Để xóa lịch sử duyệt của bạn trong ứng dụng Internet Explorer

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Tùy chọn, và dưới phần Lịch sử, gõ nhẹ hoặc bấm Chọn.

 3. Chọn hộp kiểm Lịch sử duyệt và bất kỳ loại dữ liệu hay tệp nào bạn muốn gỡ bỏ, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Xóa.

Để xóa lịch sử duyệt của bạn trong màn hình nền

 1. Trong Internet Explorer dành cho màn hình nền, bấm nút Công cụ Nút Công cụ, chỉ đến An toàn, rồi bấm Xóa lịch sử duyệt.
 2. Chọn loại dữ liệu hoặc tệp bạn muốn gỡ bỏ khỏi PC, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Xóa.

  Ghi chú

  • Nếu bạn muốn Internet Explorer xóa lịch sử duyệt mỗi khi bạn đóng nó, chọn hộp kiểm Xóa lịch sử duyệt khi thoát trước khi bạn bấm Xóa.

Những gì bị xóa khi bạn xóa lịch sử duyệt của mình

Các loại thông tin
Những gì bị xóa
Tìm hiểu thêm

Lịch sử duyệt

Danh sách các trang bạn ghé thăm.

Các hình ảnh được đệm ẩn và các tệp Internet tạm thời

Bản sao của các trang, hình ảnh, và nội dung phương tiện khác được lưu trữ trên PC của bạn. Trình duyệt sử dụng những bản sao này để tải nội dung nhanh hơn vào lần tiếp theo bạn ghé thăm những trang đó.

Cookie

Thông tin các trang lưu trữ trên PC để ghi nhớ những tùy chọn của bạn, như là thông tin đăng nhập hoặc vị trí của bạn.

Lịch sử tải xuống

Danh sách các tệp bạn tải xuống từ trang web. Nó chỉ xóa danh sách, chứ không phải các tệp thật sự mà bạn đã tải xuống.

Dữ liệu biểu mẫu được lưu

Thông tin mà bạn nhập vào các biểu mẫu, như là email của bạn hoặc một địa chỉ giao hàng.

Mật khẩu đã lưu

Mật khẩu mà bạn lưu cho các trang.

Chống Theo dõi, Lọc ActiveX, và dữ liệu Do Not Track

Các trang web bạn loại trừ khỏi Lọc ActiveX, và dữ liệu mà trình duyệt sử dụng để phát hiện hoạt động theo dõi.

Ưa chuộng

Danh sách các trang bạn lưu thành ưa chuộng. Không xóa ưa chuộng nếu bạn chỉ muốn loại bỏ các trang cá nhân—điều này sẽ xóa tất cả các trang đã lưu của bạn.Bạn cần được trợ giúp thêm?