Tập trung vào trang web của bạn

Internet Explorer 9 được thiết kế để cải thiện trang web của bạn

Khung trình duyệt mới giúp mọi trang web tỏa sáng.

Được thiết kế dựa trên những bì bạn thường dùng nhất, các nút điều khiển điều hướng trong Internet Explorer 9 được hợp lý hóa và đơn giản hóa. Nút quay lại lớn hơn, thanh Địa chỉ và hộp tìm kiếm được kết hợp vào một thanh Địa chỉ mới và nhiều menu từ phiên bản Internet Explorer trước cũng được hợp nhất vào một menu. Kết quả? Bạn sẽ chỉ nhìn thấy những gì cần thiết cho trải nghiệm duyệt web của mình trên Internet hiện nay.

Đơn giản nhưng nâng cao, giao diện người dùng giúp cải thiện trang web. Đặc điểm của từng trang web được phản ánh trong cả trình duyệt, cho phép bạn đắm chìm hơn vào từng trang web bạn truy cập.