Đôi khi một số trang web không hiển thị như bạn mong đợi–ảnh có thể không xuất hiện, menu có thể bị lệch vị trí và văn bản có thể lẫn lộn với nhau. Điều này có thể do vấn đề về tương thích giữa Internet Explorer và trang bạn đang ghé thăm. Đôi khi có thể xử lý vấn đề này bằng cách thêm trang vào danh sách Giao diện Tương thích.

Để thêm trang vào danh sách Giao diện Tương thích

  1. Mở bàn làm việc, rồi gõ nhẹ hoặc bấm biểu tượng Internet Explorer trên thanh tác vụ.

  2. Gõ nhẹ hoặc bấm nút Công cụ Công cụ, rồi gõ nhẹ hoặc bấm thiết đặt Giao diện Tương thích.
  3. Dưới phần Thêm vào trang web này, nhập URL của trang bạn muốn thêm vào danh sách, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Thêm.

Ghi chú

  • Nếu bạn thêm trang vào danh sách Giao diện Tương thích và trang trông tệ hơn, vấn đề có thể không phải là do tương thích và bạn nên loại bỏ trang khỏi danh sách.

Khi bạn bật Giao diện Tương thích, Internet Explorer sẽ tự động hiển thị trang đó trong Giao diện Tương thích mỗi khi bạn ghé thăm. Bạn có thể tắt nó bằng cách loại bỏ khỏi danh sách tương thích.

Không phải vấn đề hiển thị trang web nào cũng do sự không tương thích trình duyệt. Kết nối Internet bị gián đoạn, lưu lượng quá tải hoặc các vấn đề của trang web cũng có thể ảnh hưởng đến việc hiển thị của một trang web. Nếu bạn gặp vấn đề khác trên trang như phát video, đọc Tại sao video không phát trong Internet Explorer? hoặc Tại sao tôi không thể nhìn thấy ảnh trên trang web?Bạn cần được trợ giúp thêm?