Hỗ trợ dành cho các phiên bản cũ hơn của Internet Explorer kết thúc vào ngày 12 tháng 1 năm 2016

Hiển thị tất cả

Nguồn cấp RSS là gì?

Nguồn cấp RSS cung cấp nội dung được cập nhật thường xuyên do một trang web phát hành. Chúng thường được sử dụng cho các trang web tin tức và blog nhưng cũng được dùng để phân phối các loại nội dung số khác, bao gồm ảnh, âm thanh hoặc video. Nguồn cấp dữ liệu có cùng nội dung với trang web nhưng thường được định dạng khác. Khi bạn đăng ký, Internet Explorer sẽ tự động kiểm tra trang web và tải xuống nội dung mới để bạn có thể biết nội dung nào mới kể từ lần gần đây nhất bạn truy cập nguồn cấp dữ liệu.

Làm cách nào để biết liệu một trang web có cung cấp nguồn cấp dữ liệu hay không?

Lần đầu tiên khi bạn xem trang web, Internet Explorer sẽ tìm kiếm các nguồn cấp dữ liệu. Nếu có nguồn cấp dữ liệu, nút Nguồn cấp dữ liệu sẽ đổi màu và sẽ phát âm thanh.

Làm cách nào để xem nguồn cấp dữ liệu?

Khi bạn truy cập trang web, nút Nguồn cấp dữ liệu sẽ đổi màu, báo cho bạn biết có nguồn cấp dữ liệu. Bấm vào nút Nguồn cấp dữ liệu, sau đó nhấn hoặc bấm vào nguồn cấp dữ liệu bạn muốn xem. Để tải nội dung tự động, bạn phải đăng ký nguồn cấp dữ liệu.

Làm cách nào để đăng ký nguồn cấp dữ liệu?

  1. Mở Internet Explorer.

  2. Truy cập trang web có nguồn cấp dữ liệu bạn muốn đăng ký.

  3. Nhấn hoặc bấm vào nút Nguồn cấp dữ liệu để phát hiện các nguồn cấp dữ liệu trên trang.

  4. Nhấn hoặc bấm vào một nguồn cấp dữ liệu (nếu có nhiều nguồn cấp dữ liệu). Nếu chỉ có một nguồn cấp dữ liệu, bạn sẽ được chuyển trực tiếp tới trang đó.

  5. Nhấn hoặc bấm Đăng ký nguồn cấp dữ liệu này.

  6. Nhập tên cho nguồn cấp dữ liệu và chọn thư mục để tạo nguồn cấp dữ liệu trong đó.

  7. Nhấn hoặc bấm Đăng ký.

Làm cách nào để xem các nguồn cấp dữ liệu?

Bạn xem các nguồn cấp dữ liệu trên tab Nguồn cấp dữ liệu trong Trung tâm Mục yêu thích Để xem các nguồn cấp dữ liệu của bạn, hãy nhấn hoặc bấm vào nút Yêu thích, sau đó nhấn hoặc bấm Nguồn cấp dữ liệu.

RSS có nghĩa là gì?

RSS là viết tắt của cụm từ Really Simple Syndication (Cung ứng Đơn giản) và được sử dụng để mô tả công nghệ dùng trong việc tạo nguồn cấp dữ liệu.
Bạn cần được trợ giúp thêm?