Hiển thị tất cả

Luồng dẫn RSS là gì?

Luồng dẫn RSS cung cấp nội dung cập nhật thường xuyên được phát hành bởi một trang web. Chúng thường được dùng cho các trang web tin tức và blog nhưng cũng được dùng để phân phối các nội dung kỹ thuật số khác như hình ảnh, âm thanh và video. Luồng dẫn có cùng nội dung như trang web nhưng nó thường được định dạng theo kiểu khác. Khi bạn đăng ký, Internet Explorer sẽ tự động kiểm tra trang web và tải xuống nội dung mới để bạn có thể thấy những nội dung mới kể từ lần cuối bạn truy cập luồng dẫn.

Làm cách nào để biết trang web cung cấp luồng dẫn?

Khi bạn xem một trang web lần đầu tiên, Internet Explorer sẽ tìm luồng dẫn. Nếu luồng dẫn sẵn có, nút Luồng dẫn sẽ đổi màu và một âm thanh sẽ phát ra.

Làm cách nào để xem luồng dẫn?

Khi bạn truy cập một trang web, nút Luồng dẫn sẽ đổi màu giúp bạn biết luồng dẫn sẵn có. Bấm nút Luồng dẫn , sau đó gõ nhẹ hoặc bấm vào luồng dẫn bạn muốn xem. Để nhận nội dung tự động, bạn nên đăng ký luồng dẫn.

Làm cách nào để đăng ký luồng dẫn?

  1. Mở Internet Explorer.

  2. Đi tới trang web có luồng dẫn mà bạn muốn đăng ký.

  3. Gõ nhẹ hoặc bấm nút Luồng dẫn để khám phá luồng dẫn trên trang web.

  4. Gõ nhẹ hoặc bấm vào một luồng dẫn (nếu có hơn một luồng dẫn). Nếu chỉ có một luồng dẫn, bạn sẽ đi trực tiếp tới trang web đó.

  5. Gõ nhẹ hoặc bấm Đăng ký luồng dẫn này.

  6. Gõ tên cho đường dẫn và chọn thư mục để tạo đường dẫn.

  7. Gõ nhẹ hoặc bấm Đăng ký.

Làm cách nào để xem luồng dẫn của tôi?

Bạn xem đường dẫn trên tab Feeds trong Trung tâm Ưa chuộng. Để xem luồng dẫn của bạn, gõ nhẹ hoặc bấm nút Ưa chuộng , sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Luồng dẫn.

RSS nghĩa là gì?

Từ viết tắt RSS là viết tắt của Cung Ứng Đơn Giản và được sử dụng để mô tả công nghệ dùng trong việc tạo luồng dẫn.
Cần thêm trợ giúp?