Tại sao video không phát trong Internet Explorer?

Nhiều trang web sử dụng các phần bổ trợ như Adobe Flash, Microsoft Silverlight, hay QuickTime để phát các tệp hình ảnh và âm thanh. Thay vì sử dụng bổ trợ, Internet Explorer phát nội dung phương tiện bằng HTML5 và Adobe Flash trên các trang tương thích. Nếu video không phát, thử mở trang bằng Internet Explorer dành cho bàn làm việc.

Để mở trang trong bàn làm việc

 1. Trên màn hình Bắt đầu, gõ nhẹ hoặc bấm Internet Explorer để mở Internet Explorer.

 2. Trượt xuống từ phía trên (hoặc bấm chuột phải) để khởi động các lệnh ứng dụng trong Internet Explorer.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm nút Công cụ trang Nút công cụ trang, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Xem trong bàn làm việc.

  Bạn có thể vẫn cần cài đặt một phần bổ trợ. Hầu hết trang web sẽ cho bạn biết cần bổ trợ nào để phát nội dung phương tiện.

Ghi chú

 • Nếu PC của bạn đang sử dụng Windows RT 8.1, các bổ trợ không được hỗ trợ bởi Internet Explorer hoặc Internet Explorer dành cho bàn làm việc. Bạn sẽ không thể cài đặt bổ trợ hoặc phát video có yêu cầu bổ trợ.

 • Bật Xem Tương thích. Tìm hiểu thêm về Xem Tương thích bằng cách đọc Khắc phục các vấn đề hiển thị trang với Xem Tương thích.

 • Bảo đảm bạn không sử dụng Duyệt InPrivate. Duyệt InPrivate có thể chặn các thông tin hoặc bổ trợ mà một chương trình video cần để phát chính xác.

Tại sao các trang web trống hoặc hiển thị không chính xác?

Một vài trang web có thể xuất hiện trang trống hoặc hiển thị không chính xác trong Internet Explorer. Ví dụ, các phần của một trang web có thể bị thiếu hoặc màu sắc và văn bản hiển thị không chính xác. Một vài trang web có thể không hiển thị gì cả. Nếu một phần của trang web bị trống hoặc không hiển thị chính xác, thử một hoặc nhiều tùy chọn sau:

 • Bật Xem Tương thích. Bạn chỉ có thể bật Xem Tương thích bằng Internet Explorer dành cho bàn làm việc. Tìm hiểu cách thức bằng cách đọc Khắc phục các vấn đề hiển thị trang với Xem Tương thích.

 • Tắt Bảo vệ Theo dõi cho trang cho trang bạn đang truy cập. Tìm hiểu bằng cách đọc Sử dụng Bảo vệ Theo dõi.

 • Tắt tăng tốc phần cứng. Để tắt tăng tốc phần cứng, mở Internet Explorer cho bàn làm việc, gõ nhẹ hoặc bấm nút Công cụ, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Tùy chọn Internet. Gõ nhẹ hoặc bấm thẻ Nâng cao, chọn Sử dụng hiển thị phần mềm thay vì hiển thị GPU, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm OK. Bạn phải đóng và mở lại Internet Explorer để thay đổi có hiệu lực.

Phải làm gì nếu Internet Explorer bị lỗi, dừng hoạt động hoặc chạy chậm?

Sau đây là vài điều cần thử nếu Internet Explorer bị lỗi, dừng hoạt động hoặc chạy chậm:

 • Cài đặt phiên bản mới nhất. Đây là cách làm:

  1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
   (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

  2. Nhập Windows Update vào hộp tìm kiếm rồi gõ nhẹ hoặc bấm Cài đặt các cập nhật có chọn lọc.

  3. Gõ nhẹ hoặc bấm vào Kiểm tra cập nhật, rồi chờ đợi trong lúc Windows tìm kiếm các cập nhật mới nhất cho PC của bạn.

  4. Nếu tìm thấy cập nhật, gõ nhẹ hoặc bấm Cài đặt cập nhật.

 • Đặt lại thiết đặt Internet Explorer. Điều này sẽ khôi phục Internet Explorer về thiết đặt gốc nhưng sẽ không xóa ưa chuộng hoặc luồng dẫn của bạn. Tìm hiểu cách Đặt lại thiết đặt Internet Explorer.

 • Tắt bổ trợ Bổ trợ cho phép bạn xem video trên trang web nhưng bổ trợ hết hạn hoặc không tương thích có thể làm cho Internet Explorer chạy chậm, bị lỗi hoặc ngăn các trang web hiển thị chính xác. Tìm hiểu cách tắt bổ trợ bằng cách đọc Quản lý bổ trợ trong Internet Explorer.


Bạn cần được trợ giúp thêm?