Kích hoạt lại tài khoản đã bị chặn

Nếu bạn nhận được thông báo “Tài khoản của bạn hiện không khả dụng" khi cố gắng truy cập OneDrive, tài khoản của bạn có thể đã bị khóa tạm thời do lưu lượng truy cập lớn bất thường, hoạt động đáng ngờ hoặc vi phạm Thỏa thuận Dịch vụ hoặc quy tắc ứng xử của Microsoft. Nếu gần đây bạn đã xác minh tài khoản Microsoft của mình bằng cách nhập mã bảo mật mà bạn nhận được ở dạng tin nhắn văn bản hoặc nếu bạn đã chia sẻ một số lượng tệp lớn thì lệnh chặn sẽ được gỡ bỏ trong vòng 24 giờ.

Để kiểm tra trạng thái tài khoản hoặc kích hoạt lại tài khoản của bạn, hãy truy nhập trang OneDrive Kích hoạt Tài khoản và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Truy cập OneDrive


Tài nguyên khác

Bạn cần thêm trợ giúp?
Hãy đặt câu hỏi trong diễn đàn OneDrive

Bạn có ý tưởng về OneDrive?
Hãy phản hồi cho chúng tôi

Bạn không thể truy cập OneDrive?
Kiểm tra trạng thái dịch vụ

Bạn cần được trợ giúp về việc chỉnh sửa tài liệu Office trên trang web OneDrive?
Truy cập hỗ trợ dành cho Office Online