Tải ảnh và tệp lên

Bạn có thể thêm tệp vào OneDrive theo nhiều cách khác nhau.

Sử dụng trang web OneDrive

Tùy thuộc vào trình duyệt web sử dụng, bạn có thể tải lên các tệp có kích thước tối đa 10 GB.

 1. Duyệt tìm vị trí bạn muốn thêm tệp.

 2. Nhấn hoặc bấm Tải lên.

 3. Bạn có thể được nhắc cài đặt Microsoft Silverlight. Sau khi cài đặt, bạn có thể:

  Kéo tệp vào vùng Thả tệp tại đây, ở lại trang cho đến khi các tệp tải xong và bạn đã hoàn tất.

  -hoặc-

  Nhấn hoặc bấm chọn tệp từ máy tính của bạn.

 4. Chọn các tệp bạn muốn tải lên rồi nhấn hoặc bấm Mở.

Trong Windows 8.1 hoặc Windows RT 8.1

Bạn có thể tự động thêm các tệp và thư mục vào OneDrive từ PC mà không cần phải truy cập trang web OneDrive. Để tìm hiểu cách làm, hãy xem Bắt đầu với OneDrive. Bạn có thể thêm vào OneDrive các tệp có kích thước tối đa 10 GB theo cách này.

Sử dụng ứng dụng OneDrive dành cho máy tính để bàn

Nếu bạn có Windows 7, Windows Vista hoặc máy Mac, bạn có thể cài đặt ứng dụng OneDrive miễn phí dành cho máy tính để bàn để tự động tải các tệp và thư mục lên OneDrive. Bạn có thể tải lên các tệp có kích thước tối đa là 10 GB bằng cách sử dụng ứng dụng dành cho máy tính để bàn.

Sử dụng ứng dụng di động

Bạn có thể tải các tệp lên OneDrive bằng ứng dụng di động OneDrive dành cho Android, iOS hoặc Windows Phone. Để tìm hiểu cách làm, hãy xem:

Từ Office 2013

Trong bất kỳ tài liệu Office nào, nhấn hoặc bấm Tệp, nhấn hoặc bấm Lưu dưới dạng, chọn OneDrive, sau đó chọn thư mục bạn muốn lưu tệp.

Các ghi chú

 • Microsoft có thể giới hạn số lượng tệp bạn có thể tải lên OneDrive mỗi tháng.

 • Hãy tôn trọng bản quyền và thận trọng với những gì bạn chia sẻ trực tuyến. Việc sao chép hoặc chia sẻ tài liệu trái phép sẽ vi phạm Thỏa thuận Dịch vụ của Microsoft.

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ


Đi tới OneDrive

Cần thêm trợ giúp?