OneDrive cho Android: Câu hỏi thường gặp

Sau đây là một số thông tin cơ bản về cách sử dụng ứng dụng OneDrive dành cho Android.

Tải xuống ứng dụng từ Google Play.

Tải xuống ứng dụng từ Amazon Appstore.

Hiển thị tất cả

Thêm tài khoản OneDrive dành cho Doanh nghiệp

Bây giờ, bạn có thể thêm OneDrive dành cho Doanh nghiệp vào ứng dụng OneDrive dành cho Android (trên các thiết bị chạy Android 4.0 trở lên). Để thực hiện việc này, hãy mở ứng dụng OneDrive, nhấn vào biểu tượng OneDrive, sau đó nhấn vào Thêm tài khoản doanh nghiệp. Nếu bạn muốn đăng nhập bằng tài khoản OneDrive dành cho Doanh nghiệp, tổ chức của bạn cần phải có gói đăng ký SharePoint Online hoặc Office 365 dành cho doanh nghiệp đủ điều kiện. Bạn không thể đăng nhập bằng tài khoản từ thư mục tại chỗ.

Đăng nhập

Để thêm tài khoản cá nhân, hãy nhập tài khoản Microsoft của bạn trên trang đăng nhập. Để thêm tài khoản OneDrive dành cho Doanh nghiệp, hãy nhập địa chỉ email mà bạn sử dụng cho công ty, trường học hoặc tổ chức khác của mình.

Nếu bạn gặp sự cố khi đăng nhập bằng tài khoản OneDrive dành cho Doanh nghiệp, hãy thử đăng nhập tại http://portal.office.com/onedrive hoặc liên hệ với phòng CNTT của bạn.

Thêm ảnh hoặc video

 1. Mở ứng dụng OneDrive.

 2. Chọn nơi bạn muốn tải ảnh lên, nhấn vào nút Tải lên rồi nhấn Tải lên ảnh và video.

 3. Chọn tệp mà bạn muốn tải lên và nhấn TẢI LÊN.

Chia sẻ tệp (chỉ tài khoản OneDrive cá nhân)

 1. Trong ứng dụng OneDrive, nhấn và giữ tệp hoặc thư mục mà bạn muốn chia sẻ và nhấn nút Chia sẻ.

 2. Để chỉ cung cấp quyền cho những người cụ thể, hãy chọn Mời mọi người, thêm liên hệ, sau đó nhấn vào Gửi. Để nhận liên kết mà bạn có thể dán vào thư, hãy chọn Chia sẻ liên kết, chọn Xem hoặc Chỉnh sửa, sau đó nhấn vào OK. Để tải xuống và đính kèm tệp, hãy chọn Gửi tệp, sau đó chọn ứng dụng mà bạn muốn sử dụng.

Tự động tải lên video và ảnh mà bạn chụp (chỉ tài khoản OneDrive cá nhân)

Khi đăng nhập lần đầu tiên vào OneDrive, bạn sẽ được hỏi xem có muốn tự động tải video và ảnh mà mình chụp trên điện thoại lên OneDrive hay không. Nhấn Bật để bật tải lên tự động. Bạn cũng có thể bật tính năng này từ Thiết đặt. Cách thực hiện:

 1. Mở ứng dụng OneDrive.

 2. Mở Thiết đặt và nhấn Sao lưu máy ảnh.

 3. Đặt Sao lưu máy ảnh thành BẬT.

 4. Nếu bạn muốn đảm bảo rằng chức năng sao lưu máy ảnh chỉ hoạt động khi thiết bị đang sạc, hãy chọn hộp kiểm Chỉ tải lên khi đang sạc.

Các ghi chú

 • Sao lưu máy ảnh chỉ khả dụng trên các thiết bị chạy Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) trở lên.

 • Tất cả ảnh và video sẽ được tải lên theo kích cỡ gốc khi bạn đang sử dụng mạng Wi-Fi. Nếu bạn muốn sử dụng mạng di động của mình, hãy mở ứng dụng OneDrive, mở Thiết đặt, nhấn vào Sao lưu máy ảnh, nhấn vào Tải lên bằng, rồi chọn Wi‑Fi và mạng di động.

 • Thư viện ảnh trên thiết bị của bạn không được đồng bộ hóa với thư mục Thư viện ảnh trong OneDrive. Sau khi hoàn tất quá trình tải ảnh và video lên, bạn có thể xóa chúng khỏi thiết bị của mình và các bản sao trong OneDrive sẽ không bị ảnh hưởng.

 • Khi bạn điều chỉnh cài đặt để tự động lưu ảnh mình chụp vào OneDrive, bạn sẽ nhận được thêm 15 GB dung lượng lưu trữ miễn phí.

Tìm thấy tệp bạn đang tìm kiếm

Bạn có thể tìm kiếm văn bản trong tệp và thậm chí cả ảnh. Để tìm kiếm văn bản trong tệp hoặc ảnh, hãy nhập cụm từ bạn muốn vào hộp Tìm kiếm.

Thay đổi cách thức tệp được lưu trữ

 1. Mở ứng dụng OneDrive.

 2. Mở thư mục mà bạn muốn sắp xếp rồi nhấn vào nút Sắp xếp. Bạn có thể sắp xếp theo tên, ngày tháng hoặc kích thước.

Tải nhiều tệp xuống thiết bị của bạn

 1. Mở ứng dụng OneDrive.

 2. Mở thư mục có các tệp mà bạn muốn tải xuống.

 3. Nhấn vào nút Chuyển dạng xem để chuyển sang chế độ chọn, chọn tệp mà bạn muốn tải xuống, sau đó nhấn vào nút Lưu.

 4. Chọn vị trí bạn muốn lưu tệp đã tải xuống.

Thêm mã PIN

Bạn có thể thêm mã PIN để giúp ngăn những người khác sử dụng thiết bị của bạn vô tình truy cập, thay đổi hoặc xóa tệp.

 1. Trong ứng dụng OneDrive, mở Thiết đặt.

 2. Nhấn vào Yêu cầu mã để sử dụng ứng dụng, sau đó bật Yêu cầu mã.

 3. Nhập mã có 4 chữ số, sau đó nhập lại để xác minh.

Chuyển đổi giữa các tài khoản

Để chuyển đổi giữa tài khoản OneDrive cá nhân và một tài khoản OneDrive dành cho Doanh nghiệp hay giữa nhiều tài khoản OneDrive dành cho Doanh nghiệp, hãy nhấn vào biểu tượng OneDrive, sau đó nhấn vào tài khoản mà bạn muốn sử dụng.

Bạn chỉ có thể thêm một tài khoản cá nhân vào ứng dụng OneDrive. Để mở một tài khoản cá nhân khác, hãy mở Thiết đặt, nhấn vào tên tài khoản của bạn, nhấn vào Đăng xuất, sau đó đăng nhập bằng tài khoản mà bạn muốn sử dụng.

Xem dung lượng lưu trữ mà bạn có (đối với tài khoản OneDrive cá nhân của bạn)

Trong ứng dụng OneDrive, hãy mở Thiết đặt rồi nhấn vào tên tài khoản của bạn để xem tổng dung lượng lưu trữ và dung lượng hiện còn trống.

Ghi chú

 • Khi bạn điều chỉnh cài đặt để tự động lưu ảnh mình chụp vào OneDrive, bạn sẽ nhận được thêm 15 GB dung lượng lưu trữ miễn phí.

Trợ giúp thêm dành cho OneDrive (tài khoản cá nhân)


Trợ giúp thêm dành cho OneDrive dành cho Doanh nghiệp