OneDrive cho iOS: Câu hỏi thường gặp

Sau đây là một số thông tin cơ bản về cách sử dụng ứng dụng OneDrive dành cho iPhone, iPad và iPod Touch. Tải xuống ứng dụng dành cho iOS.

Hiển thị tất cả

Thêm tài khoản OneDrive dành cho Doanh nghiệp

Giờ đây, bạn có thể thêm tài khoản OneDrive dành cho Doanh nghiệp vào ứng dụng OneDrive dành cho iOS.

Để thêm tài khoản OneDrive dành cho Doanh nghiệp, hãy mở ứng dụng OneDrive, nhấn vào ba thanh ngang ở góc phía trên bên trái, nhấn Thêm OneDrive dành cho Doanh nghiệp, rồi nhập địa chỉ email và mật khẩu mà bạn sử dụng cho công ty, trường học hay tổ chức khác. Để đăng nhập vào OneDrive dành cho Doanh nghiệp, tổ chức của bạn cần có gói đăng ký SharePoint Online hoặc Office 365 dành cho doanh nghiệp đủ điều kiện. Bạn không thể đăng nhập bằng tài khoản từ thư mục tại chỗ.

Nếu bạn gặp sự cố khi đăng nhập bằng tài khoản OneDrive dành cho Doanh nghiệp, hãy thử đăng nhập tại http://portal.office.com/onedrive hoặc liên hệ với phòng CNTT của bạn.

Thêm ảnh hoặc video

 1. Mở ứng dụng OneDrive.

 2. Nhấn vào Thêm (...) ở phía trên bên phải.

 3. Nhấn Thêm Mục rồi chọn trong số các tùy chọn mà bạn nhìn thấy—bạn có thể tạo thư mục, chụp ảnh hoặc chọn tải lên ảnh hoặc video hiện có.

Chia sẻ tệp và thư mục (chỉ tài khoản OneDrive cá nhân)

Bạn có thể chia sẻ tệp và thư mục bằng ứng dụng OneDrive.

Để chia sẻ tệp

 1. Nhấn vào tệp mà bạn muốn chia sẻ rồi nhấn vào nút Chia sẻ.

 2. Để chỉ cung cấp quyền cho những người cụ thể, hãy chọn Mời Mọi người, thêm liên hệ, sau đó nhấn vào Thêm. Để nhận liên kết mà bạn có thể dán vào thư, hãy chọn Chia sẻ Liên kết, chọn Chỉ Xem hoặc Xem và Chỉnh sửa. Để tải xuống và đính kèm tệp, hãy chọn Gửi Tệp, sau đó chọn ứng dụng mà bạn muốn sử dụng.

Để chia sẻ thư mục

 1. Nhấn vào thư mục mà bạn muốn chia sẻ rồi nhấn vào Thêm (...) ở phía trên bên phải.

 2. Nhấn vào Chia sẻ và Quyền.

 3. Để chỉ cung cấp quyền cho những người cụ thể, hãy chọn Mời Mọi người, thêm liên hệ, sau đó nhấn vào Thêm. Để nhận liên kết mà bạn có thể dán vào thư, hãy chọn Chia sẻ Liên kết, chọn Chỉ Xem hoặc Xem và Chỉnh sửa.

Tìm thấy tệp bạn đang tìm kiếm

Bạn có thể tìm kiếm văn bản trong tệp và thậm chí cả ảnh. Để tìm kiếm văn bản trong tệp hoặc ảnh, hãy kéo xuống trong danh sách tệp để hiển thị hộp Tìm kiếm rồi nhập cụm từ tìm kiếm của bạn.

Chia sẻ phản hồi từ ứng dụng OneDrive

Bạn có thể xếp hạng ứng dụng OneDrive khi xem ứng dụng trên iPhone, iPad và iPod Touch, hoặc nhận trợ giúp, bằng cách lắc thiết bị.

Tự động lưu ảnh và video bạn chụp vào OneDrive (chỉ tài khoản OneDrive cá nhân)

Khi đăng nhập lần đầu tiên vào OneDrive, bạn sẽ được hỏi xem có muốn tự động tải video và ảnh mà mình chụp trên điện thoại lên OneDrive hay không. Nhấn OK để bật tải lên tự động. Bạn cũng có thể bật tính năng này từ Thiết đặt. Cách thực hiện:

 1. Trong ứng dụng OneDrive, nhấn vào ba thanh ngang ở góc phía trên bên trái, nhấn vào Thiết đặt rồi nhấn vào Sao lưu Máy ảnh.

 2. Bật Sao lưu Máy ảnh để tự động tải ảnh và video lên OneDrive.

  Để xem ảnh và video đã tải lên, hãy nhấn vào Ảnh trên thanh điều hướng dưới cùng rồi nhấn vào Sao lưu Máy ảnh.

 3. Để đảm bảo rằng video được sao lưu, hãy bật Bao gồm Video.

Lưu ý

 • Tất cả ảnh và video sẽ được tải lên theo kích cỡ gốc khi bạn đang sử dụng mạng Wi-Fi. Nếu bạn muốn sử dụng mạng di động của mình, hãy nhấn vào ba thanh ngang ở góc phía trên bên trái, nhấn vào Thiết đặt, nhấn vào Sao lưu Máy ảnh, rồi bật Sử dụng Mạng Di động.

 • Để đặt thiết bị của bạn ở chế độ tải lên hình ảnh ngay cả khi ứng dụng OneDrive không hoạt động, hãy nhấn vào Tải lên trong Nền.

 • Thư viện ảnh trên thiết bị của bạn không được đồng bộ hóa với thư mục Thư viện ảnh trong OneDrive. Sau khi ảnh và video hoàn tất tải lên, bạn có thể xóa chúng khỏi thiết bị của bạn và các bản sao trong OneDrive sẽ không bị ảnh hưởng.

 • Khi bạn điều chỉnh cài đặt để tự động lưu ảnh mình chụp vào OneDrive, bạn sẽ nhận được thêm 15 GB dung lượng lưu trữ miễn phí.

Sử dụng mã khóa

Bạn có thể đặt mã khóa gồm bốn chữ số để ngăn những người khác dùng thiết bị của bạn truy cập vào tài khoản OneDrive của bạn. Để thực hiện việc này, hãy mở ứng dụng, nhấn vào ba thanh ngang ở góc phía trên bên trái, nhấn vào Cài đặt rồi nhấn vào nút Mã khóa để bật và nhập mã khóa của bạn.

Đăng xuất khỏi tài khoản

Để đăng xuất khỏi tài khoản OneDrive cá nhân hoặc tài khoản OneDrive dành cho Doanh nghiệp, hãy mở ứng dụng, nhấn vào ba thanh ngang ở góc trên bên trái, nhấn vào Thiết đặt, nhấn vào tài khoản bạn muốn đăng xuất rồi nhấn vào Đăng xuất khỏi Tài khoản Này.

Chuyển đổi giữa các tài khoản

Để chuyển đổi giữa tài khoản OneDrive cá nhân và tài khoản OneDrive dành cho Doanh nghiệp hoặc giữa nhiều tài khoản OneDrive dành cho Doanh nghiệp, hãy mở ứng dụng, nhấn vào ba thanh ngang ở góc trên bên trái, nhấn vào Tệp dưới tên tài khoản bạn muốn sử dụng.

Bạn chỉ có thể thêm một tài khoản cá nhân vào ứng dụng OneDrive. Để mở một tài khoản cá nhân khác, hãy nhấn vào ba thanh ngang ở góc trên bên trái, nhấn Thiết đặt, nhấn vào tài khoản bạn muốn đăng xuất rồi nhấn vào Đăng xuất khỏi Tài khoản Này. Sau đó, đăng nhập lại bằng tài khoản mà bạn muốn sử dụng.

Xem dung lượng lưu trữ mà bạn có (chỉ tài khoản OneDrive cá nhân)

Trong ứng dụng OneDrive, nhấn vào ba thanh ngang ở góc phía trên bên trái, nhấn vào Thiết đặt, rồi nhấn vào Cá nhân để xem tổng dung lượng và dung lượng trống hoặc để mua dung lượng lưu trữ bổ sung.

Khắc phục sự cố với ứng dụng

Đầu tiên, cập nhật iOS trên thiết bị của bạn. Sau đó, hãy đảm bảo bạn đã cài đặt bất kỳ bản cập nhật nào có sẵn cho ứng dụng. Các bản đó sẽ được tải xuống và cài đặt tự động khi bạn bật Wi-Fi. Để xem các bản cập nhật có sẵn bạn chưa tải xuống:

 1. Mở App Store rồi nhấn vào Cập nhật.

 2. Nếu có bản cập nhật, nhấn vào Cập nhật Tất cả. Bạn có thể được yêu cầu nhập mật khẩu ID Apple của bạn.

Nếu bạn vẫn gặp sự cố với ứng dụng, hãy thử xóa ứng dụng đó rồi truy cập App Store để tải xuống lại.

Nếu bạn không thấy tệp mình đang tìm kiếm trong ứng dụng, hãy xem Tìm các tệp bị mất hoặc thiếu trong OneDrive.

Trợ giúp thêm dành cho OneDrive (tài khoản cá nhân)


Trợ giúp thêm dành cho OneDrive dành cho Doanh nghiệp