OneDrive cho iOS: Câu hỏi thường gặp

Sau đây là một số thông tin cơ bản về cách sử dụng ứng dụng OneDrive dành cho iPhone, iPad và iPod Touch. Tải xuống ứng dụng dành cho iOS.

Hiển thị tất cả

Thêm ảnh hoặc video

 1. Mở ứng dụng OneDrive.

 2. Nhấn vào nút Thêm ở phía trên bên phải.

 3. Nhấn Thêm Mục rồi chọn trong số các tùy chọn mà bạn nhìn thấy—bạn có thể tạo thư mục, chụp ảnh hoặc chọn tải lên ảnh hoặc video hiện có.

Ghi chú

Chia sẻ tệp và thư mục

Bạn có thể chia sẻ tệp và thư mục bằng ứng dụng OneDrive.

Để chia sẻ tệp

 1. Nhấn vào tệp mà bạn muốn chia sẻ rồi nhấn vào nút Chia sẻ.

 2. Để chỉ cung cấp quyền cho những người cụ thể, hãy chọn Mời Mọi người, thêm liên hệ, sau đó nhấn vào Thêm. Để nhận liên kết mà bạn có thể dán vào thư, hãy chọn Chia sẻ Liên kết, chọn Chỉ Xem hoặc Xem và Chỉnh sửa. Để tải xuống và đính kèm tệp, hãy chọn Gửi Tệp, sau đó chọn ứng dụng mà bạn muốn sử dụng.

Để chia sẻ thư mục

 1. Nhấn vào thư mục mà bạn muốn chia sẻ rồi nhấn vào nút Thêm ở phía trên bên phải.

 2. Nhấn vào Chia sẻ và Quyền.

 3. Để chỉ cung cấp quyền cho những người cụ thể, hãy chọn Mời Mọi người, thêm liên hệ, sau đó nhấn vào Thêm. Để nhận liên kết mà bạn có thể dán vào thư, hãy chọn Chia sẻ Liên kết, chọn Chỉ Xem hoặc Xem và Chỉnh sửa.

Ghi chú

Tự động lưu video và ảnh mà bạn chụp vào OneDrive

Khi đăng nhập lần đầu tiên vào OneDrive, bạn sẽ được hỏi xem có muốn tự động tải video và ảnh mà mình chụp trên điện thoại lên OneDrive hay không. Nhấn OK để bật tải lên tự động. Bạn cũng có thể bật tính năng này từ Thiết đặt. Cách thực hiện:

 1. Trong ứng dụng OneDrive, nhấn Thiết đặt, rồi Sao lưu Máy ảnh.

 2. Bật Sao lưu Máy ảnh để tự động tải ảnh và video lên OneDrive.

  Để xem ảnh và video đã tải lên, nhấn vào Sao lưu.

Ghi chú

 • Tất cả ảnh và video sẽ được tải lên theo kích cỡ gốc khi bạn đang sử dụng mạng Wi-Fi. Nếu bạn muốn sử dụng mạng di động, hãy nhấn vào Thiết đặt, nhấn vào Sao lưu Máy ảnh, sau đó bật Sử dụng Mạng Di động.

 • Để được trợ giúp thêm về sao lưu máy ảnh, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng.

Thay đổi tài khoản Microsoft mà bạn sử dụng cho OneDrive

Trong ứng dụng OneDrive, nhấn Thiết đặt rồi Đăng Xuất. Đăng nhập lại bằng tài khoản mà bạn muốn sử dụng.

Xem dung lượng lưu trữ mà bạn có

Trong ứng dụng OneDrive, đi tới Thiết đặt để xem tổng bộ nhớ và dung lượng có sẵn.

Ghi chú

Đi tới OneDrive

Cần thêm trợ giúp?