OneDrive dành cho Mac: Câu hỏi Thường gặp

Đây là câu trả lời cho một số câu hỏi thường gặp về ứng dụng OneDrive dành cho máy Mac. Tải ứng dụng miễn phí.

Xem yêu cầu hệ thống. Với việc tải xuống ứng dụng, bạn đồng ý với Thỏa thuận Dịch vụ điều khoản về quyền riêng tư của Microsoft. Phần mềm này cũng có thể tải xuống và tự động cài đặt các bản cập nhật.

Hiển thị tất cả

Thư mục OneDrive có chức năng gì?

Khi bạn cài đặt ứng dụng OneDrive dành cho máy Mac, một bản sao của OneDrive được tải xuống máy Mac của bạn và được đặt vào thư mục OneDrive. Thư mục này được đồng bộ hóa với OneDrive. Nếu bạn thêm, thay đổi hoặc xóa tệp hay thư mục trên trang web OneDrive, tệp hoặc thư mục đó sẽ được thêm, thay đổi hoặc xóa trong thư mục OneDrive của bạn và ngược lại.

Để tự động tải tệp lên OneDrive, bạn chỉ cần sao chép hoặc di chuyển các tệp vào thư mục OneDrive của bạn bằng cách sử dụng Finder, hoặc lưu chúng vào thư mục OneDrive từ ứng dụng. Bạn có thể tải lên các tệp có kích thước tối đa 10 GB theo cách này. Nếu bạn cài đặt ứng dụng OneDrive trên các máy tính khác, tệp cũng sẽ tự động được thêm vào thư mục OneDrive trên các máy tính đó.

Bạn cũng có thể sử dụng Finder để đổi tên và xóa tệp, tạo thư mục mới và di chuyển tệp trong thư mục OneDrive của bạn. Các thay đổi sẽ tự động được thực hiện trong OneDrive và trên các máy tính khác đã cài đặt ứng dụng OneDrive của bạn.

Mẹo

  • Để xoay ảnh trong OneDrive, hãy mở ảnh ở chế độ Xem trước, xoay và sau đó lưu chúng. Ảnh sẽ tự động được cập nhật trong OneDrive.

  • Nếu bạn sử dụng nhiều dung lượng lưu trữ trong OneDrive, có thể mất nhiều thời gian để tải xuống tất cả các tệp của bạn khi bạn lần đầu tiên cài đặt ứng dụng OneDrive. Để có các mẹo tối đa hóa tốc độ truyền, hãy xem Tối đa hóa tốc độ tải lên và tải xuống.

Tôi có phải cài đặt ứng dụng OneDrive trên tất cả các máy tính của mình không?

Không. Nếu bạn không muốn lưu tất cả các tệp trong OneDrive của bạn trên một máy tính, bạn vẫn có thể làm việc với OneDrive trên máy tính đó bằng cách truy cập trang web OneDrive.

Tại sao tôi phải xác nhận thư mục OneDrive trên máy Mac của mình?

OneDrive tuân theo đề xuất của Apple rằng các ứng dụng Mac OS X cần có tính năng hộp cát. Với tính năng hộp cát, ứng dụng OneDrive sẽ chỉ truy cập các tệp mà ứng dụng này cần trên máy Mac của bạn. Điều này có nghĩa là chúng tôi cần yêu cầu bạn xác nhận vị trí thư mục OneDrive của bạn. Nếu bạn chọn bất kỳ thư mục nào khác với thư mục OneDrive hiện tại của bạn, bạn sẽ phải thiết lập lại và tải xuống lại nội dung OneDrive của bạn. Để tìm hiểu thêm về tính năng hộp cát của ứng dụng, hãy tìm kiếm trên trang web của Apple.

Cách hiển thị hoặc ẩn biểu tượng ứng dụng OneDrive trong Thanh ứng dụng?

Theo mặc định, biểu tượng ứng dụng OneDrive bị ẩn. Để hiển thị biểu tượng này trong Thanh ứng dụng, hãy bấm để bỏ chọn hộp kiểm Ẩn biểu tượng trong Thanh ứng dụng trong Tùy chọn.

Tôi có thể chọn các thư mục trong OneDrive mà tôi không muốn đồng bộ hóa trên máy Mac của mình không?

Có. Khi bạn thiết lập OneDrive, lần đầu tiên, hãy bấm Chọn thư mục để đồng bộ hóa. Nếu bạn không thực hiện việc này khi thiết lập OneDrive, bạn có thể thực hiện trong Tùy chọn:

  1. Bấm vào biểu tượng OneDrive (Biểu tượng OneDrive) trong thanh menu.
  2. Bấm Tùy chọn, bấm tab Chọn Thư mục, sau đó bấm Chọn Thư mục.

Đối với từng thư mục, bạn có thể chọn đồng bộ hóa mọi thứ trong thư mục, các thư mục riêng lẻ trong thư mục và các tệp không ở trong bất kỳ thư mục con nào của thư mục. Nếu bạn chọn chỉ đồng bộ hóa một số mục, thì các mục bạn mới thêm vào thư mục OneDrive trên máy Mac của bạn sẽ đồng bộ hóa với OneDrive, tuy nhiên các mục bạn thêm vào OneDrive từ trang web hoặc các thiết bị khác sẽ không đồng bộ hóa với máy Mac của bạn trừ khi chúng ở trong các thư mục bạn đã chọn để đồng bộ hóa. Nếu bạn chọn dừng đồng bộ hóa các thư mục trên máy Mac, chúng sẽ bị xóa khỏi thư mục OneDrive trên máy tính đó, nhưng sẽ vẫn xuất hiện trong OneDrive.

Lưu ý

  • Bạn không thể chọn từng tệp riêng lẻ mà bạn muốn đồng bộ hóa cũng như không thể chọn đồng bộ hóa các tệp hoặc thư mục được chia sẻ với bạn.

Tôi có thể thay đổi tên hoặc vị trí thư mục OneDrive của mình không?

Không, hiện bạn không thể làm điều này. Nếu bạn sử dụng Finder để đổi tên hoặc di chuyển thư mục OneDrive của bạn, OneDrive sẽ ngừng hoạt động.

Tôi có thể sử dụng OneDrive để truy cập các tệp hoặc thư mục trên máy Mac không được lưu trong thư mục OneDrive của tôi không?

Không, tính năng Tải tệp chỉ khả dụng trên PC. Điều này cũng có nghĩa là bạn không thể truyền trực tuyến các video trên máy Mac từ trang web OneDrive.

Tôi có thể thay đổi tài khoản mà tôi sử dụng với OneDrive không?

Bạn có thể thay đổi tài khoản mà bạn sử dụng với OneDrive nhưng bạn không thể sử dụng thư mục với nhiều tài khoản cùng một lúc. Để thay đổi tài khoản mà bạn sử dụng với OneDrive, hãy chọn Đăng xuất từ thanh menu.

Tôi có thể phục hồi các tệp hoặc thư mục mà tôi đã xóa không?

Hãy kiểm tra Thùng rác để tìm các tệp bạn đã xóa khỏi thư mục OneDrive trên máy Mac của bạn.

Cách dỡ cài đặt ứng dụng OneDrive?

Chỉ cần kéo ứng dụng OneDrive vào Thùng rác.

Lưu ý

  • Ứng dụng OneDrive yêu cầu Mac OS X Lion. Ứng dụng này không được hỗ trợ trên máy Mac OS X 10.6 Snow Leopard hoặc các phiên bản cũ hơn của máy Mac OS.

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ


Đi tới OneDrive

Cần thêm trợ giúp?