Ứng dụng dành cho thiết bị di động: Câu hỏi Thường Gặp

Sau đây là một số thông tin cơ bản về cách sử dụng ứng dụng dành cho thiết bị di động OneDrive. Tải xuống ứng dụng cho thiết bị của bạn

OneDrive dành cho Android

Hiển thị tất cả

Thêm ảnh hoặc video

 1. Mở ứng dụng OneDrive.

 2. Chọn nơi bạn muốn tải ảnh lên, nhấn vào nút Tải lên rồi nhấn Tải lên ảnh và video.

 3. Chọn tệp mà bạn muốn tải lên và nhấn TẢI LÊN.

Chia sẻ tệp

 1. Trong ứng dụng OneDrive, nhấn và giữ tệp hoặc thư mục mà bạn muốn chia sẻ và nhấn nút Chia sẻ.

 2. Nhấn Chỉ xem hoặc Xem và chỉnh sửa tùy theo bạn có muốn mọi người có thể chỉnh sửa tệp hoặc thư mục mà bạn chia sẻ với họ không.

 3. Nhấn vào một tùy chọn trên màn hình để quyết định cách bạn muốn chia sẻ liên kết tới các tệp hoặc thư mục mà bạn đang chia sẻ.

Tự động tải ảnh bạn chụp lên OneDrive

Khi đăng nhập lần đầu tiên vào OneDrive, bạn sẽ được hỏi bạn có muốn tự động tải ảnh mà bạn chụp trên điện thoại lên OneDrive hay không. Nhấn Bật để bật tải lên tự động. Bạn cũng có thể bật tính năng này từ Thiết đặt. Cách thực hiện:

 1. Mở ứng dụng OneDrive.

 2. Mở Thiết đặt và nhấn Sao lưu máy ảnh.

 3. Đặt Sao lưu máy ảnh thành BẬT.

Các ghi chú

 • Sao lưu máy ảnh chỉ khả dụng trên các thiết bị chạy Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) trở lên.

 • Tất cả ảnh sẽ được tải lên theo kích cỡ gốc khi bạn đang sử dụng mạng Wi-Fi. Nếu bạn muốn sử dụng mạng di động của mình để tự động tải ảnh lên, mở ứng dụng OneDrive, mở Thiết đặt, nhấn Sao lưu máy ảnh và chọn Sử dụng mạng di động.

Thay đổi cách thức tệp được lưu trữ

 1. Mở ứng dụng OneDrive.

 2. Mở thư mục mà bạn muốn sắp xếp rồi nhấn vào nút Sắp xếp. Bạn có thể sắp xếp theo tên, ngày tháng hoặc kích thước.

Tải nhiều tệp xuống thiết bị của bạn

 1. Mở ứng dụng OneDrive.

 2. Mở thư mục có các tệp mà bạn muốn tải xuống.

 3. Nhấn nút tải xuống rồi chọn tệp bạn muốn tải xuống.

 4. Chọn vị trí bạn muốn lưu tệp đã tải xuống.

Thay đổi tài khoản Microsoft mà bạn sử dụng cho OneDrive

Trong ứng dụng OneDrive, mở trình đơn Thiết đặt menu, nhấn Đăng xuất rồi đăng nhập trở lại bằng tài khoản mà bạn muốn sử dụng.

Xem dung lượng lưu trữ mà bạn có

Trong ứng dụng OneDrive, mở Thiết đặt để xem tổng bộ nhớ và dung lượng có sẵn.

OneDrive dành cho iPhone và iPad

Hiển thị tất cả

Thêm ảnh hoặc video

 1. Mở ứng dụng OneDrive.

 2. Nhấn vào nút Thêm bên cạnh tên của ứng dụng.

 3. Nhấn Thêm Mục rồi chọn trong số các tùy chọn mà bạn nhìn thấy—bạn có thể tạo thư mục, chụp ảnh hoặc chọn tải lên ảnh hoặc video hiện có.

Chia sẻ tệp và thư mục

Bạn có thể chia sẻ tệp và thư mục bằng ứng dụng OneDrive.

Để chia sẻ tệp

 1. Nhấn vào tệp mà bạn muốn chia sẻ và nhấn vào nút chia sẻ.

 2. Chọn bạn muốn gửi liên kết trong email hay sao chép liên kết đó sang khay nhớ tạm. Sau đó, quyết định bạn muốn mọi người chỉ xem được tệp hoặc cũng có thể chỉnh sửa.

 3. Nếu bạn chọn gửi liên kết qua email, hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình để chia sẻ tệp. Nếu bạn chọn sao chép liên kết sang khay nhớ tạm thì bây giờ bạn có thể dán liên kết đó vào email, văn bản, tin nhắn nhanh hoặc mạng xã hội để chia sẻ liên kết đó với người khác.

Để chia sẻ thư mục

 1. Nhấn vào thư mục mà bạn muốn chia sẻ rồi nhấn vào nút Thêm cạnh tên ứng dụng.

 2. Nhấn Chia sẻ và Quyền và chọn bạn muốn gửi liên kết trong email hoặc sao chép liên kết đó sang khay nhớ tạm. Sau đó, chọn bạn muốn mọi người chỉ xem được tệp hoặc cũng có thể chỉnh sửa.

 3. Nếu bạn chọn gửi liên kết qua email, hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình để chia sẻ tệp. Nếu bạn chọn sao chép liên kết sang khay nhớ tạm thì bây giờ bạn có thể dán liên kết đó vào email, văn bản, tin nhắn nhanh hoặc mạng xã hội để chia sẻ liên kết đó với người khác.

Tự động lưu ảnh mà bạn chụp vào OneDrive

Khi đăng nhập lần đầu tiên vào OneDrive, bạn sẽ được hỏi bạn có muốn tự động tải ảnh mà bạn chụp trên điện thoại lên OneDrive hay không. Nhấn OK để bật tải lên tự động. Bạn cũng có thể bật tính năng này từ Thiết đặt. Cách thực hiện:

 1. Trong ứng dụng OneDrive, nhấn Thiết đặt, rồi Sao lưu Máy ảnh.

 2. Bật Sao lưu Máy ảnh để tự động tải ảnh lên OneDrive.

  Để xem ảnh đã tải lên, nhấn Sao lưu.

Lưu ý

 • Để kiểm tra kích cỡ của ảnh đang được tải lên, nhấn Thiết đặt rồi nhấn Sao lưu Máy ảnh. Nếu Đổi kích thước Ảnh bị tắt, ảnh của bạn đang được tải lên ở kích thước gốc. Nếu bạn đang tải lên ảnh ở kích cỡ gốc, bạn có thể muốn tắt Sử dụng Mạng Di động—điều này có nghĩa là ảnh của bạn sẽ chỉ được tải lên khi bạn kết nối với mạng Wi‑Fi.

Thay đổi tài khoản Microsoft mà bạn sử dụng cho OneDrive

Trong ứng dụng OneDrive, nhấn Thiết đặt rồi Đăng Xuất. Đăng nhập lại bằng tài khoản mà bạn muốn sử dụng.

Xem dung lượng lưu trữ mà bạn có

Trong ứng dụng OneDrive, đi tới Thiết đặt để xem tổng bộ nhớ và dung lượng có sẵn.

OneDrive dành cho Windows Phone 8

Hiển thị tất cả

Thêm một ảnh hoặc video

 1. Tìm ảnh hoặc video mà bạn muốn tải lên. (Để thêm ảnh từ album trực tuyến, bạn cần lưu ảnh đó vào điện thoại trước tiên. Để thực hiện việc này, chọn ảnh trong ứng dụng Ảnh, nhấn "" (thêm), nhấn lưu vào điện thoại, rồi mở lại ảnh đó từ album Ảnh Đã lưu.)

 2. Nhấn vào ảnh hoặc video, nhấn "" (thêm), rồi nhấn lưu vào SkyDrive (giờ đây được gọi là OneDrive).

 3. Thêm phụ đề nếu bạn muốn rồi nhấn tải lên.

  Bạn sẽ tìm thấy các ảnh này trong thư mục ảnh tải lên từ thiết bị di động trong ứng dụng dành cho thiết bị di động OneDrive hoặc trong Ảnh tải lên từ thiết bị di động từ album SkyDrive trong Ảnh.

Thêm nhiều ảnh

 1. Mở ứng dụng Ảnh.

 2. Nhấn vào cuộn phim.

 3. Nhấn chọn. Hành động này sẽ đặt khung xung quanh các ảnh mà bạn có thể chọn.

 4. Nhấn vào ảnh để chọn chúng.

 5. Nhấn "" (thêm), rồi nhấn lưu vào SkyDrive (giờ đây được gọi là OneDrive).

Chia sẻ tệp

 1. Trong ứng dụng OneDrive, nhấn và giữ tệp mà bạn muốn chia sẻ và nhấn chia sẻ.

 2. Chọn bạn muốn gửi liên kết trong email hay sao chép liên kết đó sang khay nhớ tạm. Sau đó, quyết định bạn muốn mọi người chỉ xem được tệp hoặc cũng có thể chỉnh sửa.

 3. Nếu bạn chọn gửi liên kết qua email, hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình để chia sẻ tệp. Nếu bạn chọn sao chép liên kết sang khay nhớ tạm thì bây giờ bạn có thể dán liên kết đó vào email, văn bản, tin nhắn nhanh hoặc mạng xã hội để chia sẻ liên kết đó với người khác.

Tự động lưu ảnh mà bạn chụp vào OneDrive

 1. Mở ứng dụng Ảnh.

 2. Nhấn "" (thêm), rồi nhấn thiết đặt.

 3. Dưới Tự động tải lên, nhấn SkyDrive (giờ đây được gọi là OneDrive).

 4. Dưới Ảnh hoặc Video, nhấn Chất lượng tốt cho độ phân giải thấp hơn hoặc Chất lượng tốt nhất cho độ phân giải đầy đủ.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Trợ giúp về trung tâm Ảnh trên Windowsphone.com.

Các ghi chú

 • Nếu bạn chọn Chất lượng tốt nhất, thì ảnh và video của bạn sẽ chỉ được tải lên nếu bạn kết nối với mạng Wi‑Fi. Chỉ những ảnh từ 10 megapixel trở xuống sẽ được tải lên. Để tải lên ảnh từ điện thoại, bạn cần sử dụng File Explorer trên PC hoặc ứng dụng Windows Phone dành cho máy Mac trên Mac. Để biết thêm thông tin về cách thực hiện việc này, hãy xem Đồng bộ ảnh và video bằng cách sử dụng máy tính của tôi.

 • Nếu bạn chọn Chất lượng tốt, thì ảnh hoặc video của bạn có thể được tải lên OneDrive bằng gói dữ liệu di động (nếu bạn kết nối với mạng Wi‑Fi, chúng sẽ được tải lên qua Wi‑Fi).

Thay đổi tài khoản Microsoft mà bạn sử dụng cho OneDrive

Trong ứng dụng OneDrive, nhấn "" (thêm), nhấn thiết đặt rồi nhấn tài khoản. Nhấn đăng xuất rồi đăng xuất trở lại bằng tài khoản mà bạn muốn sử dụng.

Xem dung lượng lưu trữ mà bạn có

Trong ứng dụng OneDrive, nhấn "" (thêm), nhấn thiết đặt, rồi nhấn tài khoản để xem tổng bộ nhớ và dung lượng có sẵn.

OneDrive dành cho Windows Phone 7.5

Hiển thị tất cả

Thêm ảnh hoặc video

 1. Trên điện thoại, tìm ảnh hoặc video mà bạn muốn tải lên. Để chia sẻ ảnh từ album trực tuyến, bạn cần lưu ảnh đó vào điện thoại trước tiên. Để thực hiện việc đó, nhấn vào ảnh, nhấn "" (thêm), nhấn lưu vào điện thoại, rồi mở lại ảnh đó từ album Ảnh Đã lưu.

 2. Nhấn và giữ ảnh hoặc video, nhấn chia sẻ… rồi nhấn SkyDrive (giờ đây được gọi là OneDrive).

 3. Thêm phụ đề nếu bạn muốn rồi nhấn tải lên.

  Ảnh của bạn sẽ được tải lên ở độ phân giải đầy đủ. Để xem các ảnh đã tải lên này, trong ứng dụng dành cho thiết bị di động OneDrive, nhấn Tài liệu rồi nhấn ảnh tải lên từ thiết bị di động.

Chia sẻ tệp hoặc thư mục

 1. Trong ứng dụng OneDrive, nhấn và giữ tệp hoặc thư mục mà bạn muốn chia sẻ.

 2. Chọn bạn muốn gửi liên kết trong email hay sao chép liên kết đó sang khay nhớ tạm. Sau đó, chọn bạn muốn mọi người chỉ xem được tệp hoặc cũng có thể chỉnh sửa.

 3. Nếu bạn chọn gửi liên kết qua email, hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình để chia sẻ tệp. Nếu bạn chọn sao chép liên kết sang khay nhớ tạm thì bây giờ bạn có thể dán liên kết đó vào email, văn bản, tin nhắn nhanh hoặc mạng xã hội để chia sẻ liên kết đó với người khác.

Tự động lưu ảnh mà bạn chụp vào OneDrive

 1. Trong danh sách Ứng dụng, nhấn Thiết đặt.

 2. Vuốt sang trái tới ứng dụng rồi nhấn ảnh + máy ảnh.

 3. Bật Tự động tải lên SkyDrive (giờ đây được gọi là OneDrive).

Lưu ý

 • Bạn sẽ không thể tự động tải ảnh lên OneDrive nếu điện thoại của bạn chỉ có 256 MB bộ nhớ. Hãy liên hệ với nhà sản xuất điện thoại của bạn để biết thêm thông tin.

 • Ảnh được tải lên ở độ phân giải thấp. Để sao lưu ảnh của bạn ở độ phân giải đầy đủ, hãy sử dụng phần mềm Zune trên PC. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Đồng bộ hóa nhạc, ảnh và video. Nếu bạn muốn tải lên ảnh ở độ phân giải đầy đủ, hãy làm theo các bước được mô tả trong "Thêm ảnh hoặc video".

Thay đổi tài khoản Microsoft mà bạn sử dụng cho OneDrive

Trong ứng dụng OneDrive, mở menu thiết đặt, nhấn đăng xuất rồi đăng nhập trở lại bằng tài khoản mà bạn muốn sử dụng.

Xem dung lượng lưu trữ mà bạn có

Trong ứng dụng OneDrive, đi tới thiết đặt để xem tổng bộ nhớ và dung lượng có sẵn.

Đi tới OneDrive

Cần thêm trợ giúp?