Giữ tài liệu Office trong OneDrive

Với OneDrive, bạn có thể truy cập các tài liệu Office từ mọi PC, máy Mac, máy tính bảng hoặc điện thoại.

Tạo và chỉnh sửa tài liệu ở bất kỳ nơi nào

Để tạo tài liệu Office bằng Office Online, bạn chỉ cần truy cập trang web OneDrive, nhấn hoặc bấm Tạo trên thanh ở trên cùng rồi chọn loại tệp bạn muốn tạo. Khi bạn nhấn hoặc bấm vào tài liệu Office trên trang web OneDrive, tài liệu đó tự động mở trong Office Online. Các chương trình Office Online bảo lưu định dạng của tài liệu, vì vậy, bạn có thể tiến hành chỉnh sửa nhanh mà không phải lo lắng về việc tác động đến hình thức của tài liệu.

Cùng làm việc trên các tài liệu

Khi sử dụng OneDrive, bạn có thể chia sẻ tài liệu với người khác và tất cả cùng làm việc trên một bản sao, thay vì gửi qua lại các phiên bản khác nhau qua email. Bạn học, bạn bè hay đồng nghiệp của bạn có thể sử dụng Office Online miễn phí để xem hoặc chỉnh sửa tài liệu, ngay cả khi họ không cài đặt Office trên máy. Với OneDrive, thậm chí bạn còn có thể làm việc đồng thời với người khác trên tài liệu mà không gây ra xung đột. Để biết thêm thông tin về việc chia sẻ tệp trong OneDrive, hãy xem Chia sẻ tệp và thư mục và thay đổi quyền.

Lưu ý

Xem lịch sử phiên bản

Khi bạn hay người khác tạo ra thay đổi trên tài liệu, OneDrive sẽ tự động theo dõi các phiên bản, vì vậy, bạn không cần phải lưu nhiều phiên bản của cùng một tài liệu. Để xem, phục hồi hoặc tải xuống phiên bản trước của tài liệu, hãy đánh dấu hộp kiểm ở góc trên bên phải của tài liệu đó, nhấn hoặc bấm Quản lý, rồi nhấn hoặc bấm Lịch sử phiên bản. Để xem phiên bản trước, chọn phiên bản đó trong Phiên bản cũ hơn, rồi nhấn hoặc bấm Phục hồi hoặc Tải xuống.

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ


Đi tới OneDrive

Cần thêm trợ giúp?