Bạn cần thêm trợ giúp?

Trợ giúp từ cộng đồng

Nhận câu trả lời cho câu hỏi của bạn trong diễn đàn OneDrive.

Kiểm tra trạng thái dịch vụ

Đảm bảo OneDrive đang chạy bình thường hoặc báo cáo vấn đề.

Hỗ trợ dành cho Office Online

Nhận trợ giúp về việc chỉnh sửa tài liệu Office trên trang web OneDrive.

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ

Nhận trợ giúp từ Answer Desk.