Sắp xếp ảnh và tệp

Sau khi tải ảnh và tệp lên OneDrive, bạn có thể sắp xếp lại, đổi tên và di chuyển ảnh và tệp trên trang web OneDrive để sắp xếp chúng ngăn nắp. Có thể bạn cần phải đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn.

Hiển thị tất cả

Để sắp xếp lại tệp

 1. Duyệt tới thư mục có tệp mà bạn muốn sắp xếp lại.

 2. Nhấn hoặc bấm Sắp xếp theo rồi chọn Sắp xếp lại.

 3. Nếu được nhắc, hãy cài đặt Microsoft Silverlight.

 4. Sắp xếp tệp bằng cách kéo tệp theo thứ tự mà bạn muốn tệp xuất hiện.

 5. Nhấn hoặc bấm Lưu thứ tự sắp xếp.

Lưu ý

 • Các tệp của bạn cũng sẽ xuất hiện theo thứ tự sắp xếp tùy chỉnh trong ứng dụng dành cho di động OneDrive đối với điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn. Tuy nhiên, thứ tự này sẽ không áp dụng cho các tệp OneDrive của bạn trong File Explorer hoặc trong ứng dụng OneDrive dành cho Windows 8.1Windows RT 8.1.

Để đổi tên tệp hoặc thư mục

 1. Chọn tệp hoặc thư mục bạn muốn đổi tên bằng cách chọn hộp kiểm ở góc trên bên phải của mục.

 2. Nhấn hoặc bấm Quản lý, chọn Đổi tên rồi nhập tên mới.

  Mẹo

  • Nếu bạn có Windows 8.1 hoặc Windows RT 8.1 hoặc nếu bạn đã cài đặt ứng dụng dành cho máy để bàn OneDrive trên máy tính, bạn có thể đổi tên tệp trong OneDrive bằng cách sử dụng File Explorer.

Để di chuyển tệp hoặc thư mục sang vị trí khác

 1. Duyệt tới tệp hoặc thư mục bạn muốn di chuyển.

 2. Chọn mục bạn muốn di chuyển bằng cách chọn hộp kiểm ở góc trên bên phải của mục. Bạn cũng có thể chọn nhiều mục để di chuyển cùng nhau.

 3. Nhấn hoặc bấm Quản lý, chọn Di chuyển tới, chọn thư mục đích rồi nhấn hoặc bấm Di chuyển. Nếu bạn muốn tạo thư mục mới để lưu trữ mục đó, nhấn hoặc bấm Thư mục mới.

Các ghi chú

 • Nếu bạn có Windows 8.1 hoặc Windows RT 8.1 hoặc nếu bạn đã cài đặt ứng dụng dành cho máy để bàn OneDrive trên máy tính, bạn có thể sao chép, di chuyển và đổi tên tệp trong OneDrive bằng cách sử dụng File Explorer.

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ


Đi tới OneDrive

Cần thêm trợ giúp?