Sắp xếp ảnh và tệp

Sau khi tải ảnh và tệp lên OneDrive, bạn có thể sắp xếp lại, đổi tên và di chuyển các mục này trên trang web OneDrive để giữ cho chúng được ngăn nắp. Có thể bạn cần phải đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn.

Hiển thị tất cả

Để sắp xếp lại ảnh

 1. Duyệt qua các thư mục có ảnh mà bạn muốn sắp xếp lại.

 2. Nhấn hoặc bấm Sắp xếp theo rồi chọn Sắp xếp lại.

 3. Nếu được nhắc, hãy cài đặt Microsoft Silverlight.

 4. Sắp xếp ảnh bằng cách kéo ảnh theo thứ tự mà bạn muốn ảnh xuất hiện.

 5. Nhấn hoặc bấm Lưu thứ tự sắp xếp.

Để đổi tên tệp hoặc thư mục

 1. Chọn tệp hoặc thư mục bạn muốn đổi tên bằng cách chọn hộp kiểm ở góc trên bên phải của mục.

 2. Nhấn hoặc bấm Quản lý, chọn Đổi tên rồi nhập tên mới.

  Mẹo

  • Nếu bạn có Windows 8.1 hoặc Windows RT 8.1 hay nếu bạn cài đặt ứng dụng OneDrive cho máy tính để bàn trên máy tính của mình, thì bạn có thể đổi tên tệp trong OneDrive bằng File Explorer.

Để di chuyển tệp hoặc thư mục sang vị trí khác

 1. Duyệt tới tệp hoặc thư mục bạn muốn di chuyển.

 2. Chọn mục bạn muốn di chuyển bằng cách chọn hộp kiểm ở góc trên bên phải của mục. Bạn cũng có thể chọn nhiều mục để di chuyển cùng nhau.

 3. Nhấn hoặc bấm Quản lý, chọn Di chuyển tới, chọn thư mục đích rồi nhấn hoặc bấm Di chuyển. Nếu bạn muốn tạo thư mục mới để lưu trữ mục đó, nhấn hoặc bấm Thư mục mới.

Các ghi chú

 • Nếu bạn có Windows 8.1 hoặc Windows RT 8.1 hay nếu bạn cài đặt ứng dụng OneDrive cho máy tính để bàn trên máy tính của mình, thì bạn có thể di chuyển và sao chép tệp trong OneDrive bằng File Explorer.

Truy cập OneDrive


Tài nguyên khác

Bạn cần thêm trợ giúp?
Hãy đặt câu hỏi trong diễn đàn OneDrive

Bạn có ý tưởng về OneDrive?
Hãy phản hồi cho chúng tôi

Bạn không thể truy cập OneDrive?
Kiểm tra trạng thái dịch vụ

Bạn cần được trợ giúp về việc chỉnh sửa tài liệu Office trên trang web OneDrive?
Truy cập hỗ trợ dành cho Office Online