Bảo mật cho các tệp của bạn trong OneDrive

Có một vài cách để chúng tôi cố gắng giữ cho tệp của bạn được an toàn trong OneDrive. Các tệp của bạn không được chia sẻ với người khác, trừ khi bạn lưu chúng trong thư mục Công khai hoặc chọn chia sẻ chúng. Để giúp cho các tệp OneDrive của bạn không gặp phải lỗi phần cứng, chúng tôi lưu nhiều bản sao của từng tệp trên các ổ cứng và máy chủ khác nhau. Để biết thêm thông tin về khung bảo mật được chúng tôi sử dụng để bảo vệ tệp của bạn, hãy xem phần tuân thủ và bảo mật của trung tâm dữ liệu Microsoft.

Dưới đây là một số việc khác mà bạn có thể làm để bảo vệ tệp của mình trong OneDrive:

  • Tạo mật khẩu mạnh. Kiểm tra độ mạnh của mật khẩu của bạn

  • Thêm thông tin bảo mật vào tài khoản Microsoft của bạn. Bạn có thể thêm thông tin như số điện thoại, địa chỉ email thay thế và câu hỏi bảo mật cũng như câu trả lời. Bằng các đó, nếu bạn từng quên mật khẩu hoặc tài khoản của bạn bị tấn công, chúng tôi có thể sử dụng thông tin bảo mật của bạn để xác minh danh tính của bạn và giúp bạn vào lại tài khoản của mình. Đi đến trang Thông tin bảo mật.

  • Sử dụng chức năng xác minh hai bước. Chức năng này giúp bảo vệ tài khoản của bạn bằng cách yêu cầu bạn nhập thêm một mã bảo mật mỗi khi bạn đăng nhập trên thiết bị không được tin cậy. Để biết thêm thông tin về chức năng xác minh hai bước, hãy xem Giới thiệu về quy trình kiểm chứng hai bước.

  • Sao lưu tệp OneDrive của bạn. Để biết thông tin về việc sử dụng Lịch sử Tệp trong Windows, hãy xem Thiết lập ổ đĩa cho Lịch sử Tệp.

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ


Đi tới OneDrive

Cần thêm trợ giúp?