Chia sẻ tệp và thư mục và thay đổi quyền

Bạn có thể sử dụng OneDrive để chia sẻ ảnh, tài liệu Microsoft Office và các tệp khác với mọi người.

 1. Chọn tệp hoặc thư mục bạn muốn chia sẻ bằng cách chọn hộp kiểm ở góc trên bên phải của mục. Bạn cũng có thể chọn nhiều mục để chia sẻ chúng cùng nhau.

 2. Nhấn hoặc bấm Chia sẻ trên thanh ở đầu trang rồi chọn tùy chọn chia sẻ:

Hiển thị tất cả

Mời mọi người

Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn cấp quyền đối với tệp cho cá nhân hoặc nhóm cụ thể. Tùy chọn này cho phép bạn xóa quyền của cá nhân hoặc nhóm cụ thể sau đó nếu cần.

 1. Trong hộp Tới, nhập địa chỉ email hoặc tên liên hệ. Khi bạn bắt đầu nhập thông tin vào hộp, bạn có thể chọn liên hệ từ danh sách xuất hiện.

 2. Thêm lưu ý cho người nhận nếu muốn.

 3. Để thay đổi cấp quyền, nhấn hoặc bấm Người nhận chỉ có thể xem hoặc Người nhận có thể chỉnh sửa. Nếu bạn chọn Người nhận có thể chỉnh sửa, người nhận có thể sử dụng Office Online để chỉnh sửa tài liệu Office mà không cần đăng nhập. Để thực hiện các thay đổi khác (như thêm và xóa tệp trong thư mục), người nhận cần đăng nhập bằng tài khoản Microsoft. Nếu bạn chọn Người nhận có thể chỉnh sửa và người nhận chuyển tiếp thư bạn gửi, thì bất kỳ ai nhận được thư này cũng sẽ có thể chỉnh sửa mục bạn chia sẻ.

  Nếu bạn luôn muốn người nhận đăng nhập bằng tài khoản Microsoft (kể cả để xem mục bạn chia sẻ), hãy chọn Người nhận cần đăng nhập bằng tài khoản Microsoft. Tùy chọn này cũng giúp ngăn những người khác truy nhập mục được chia sẻ nếu có người nhận chuyển tiếp thư của bạn.

 4. Nhấn hoặc bấm Chia sẻ để lưu thiết đặt quyền và gửi thư có liên kết đến mục.

Lưu ý

 • Bạn có thể mời người khác mà không biết tài khoản Microsoft của họ, ngay cả khi bạn chọn Người nhận cần đăng nhập bằng tài khoản Microsoft. Bạn có thể sử dụng mọi địa chỉ email bạn có của mọi người khi gửi cho họ thư. Nếu bạn chia sẻ một mục với những người không có tài khoản Microsoft, thì họ có thể tạo một tài khoản miễn phí.

Nhận liên kết

Chọn tùy chọn này để chia sẻ mục với nhiều người, ngay cả khi bạn không quen biết họ. Chẳng hạn, bạn có thể đăng các liên kết này trên Facebook, Twitter hay LinkedIn. Bạn cũng có thể sử dụng chúng để chia sẻ trong email hoặc IM, nhưng bạn sẽ không có nhiều quyền kiểm soát đối với các quyền riêng lẻ.

 1. Chọn loại liên kết bạn muốn. Các quyền đối với mục được cập nhật tự động khi bạn tạo liên kết.

  Chỉ xem
  Khi bạn chia sẻ mục bằng kiểu liên kết này, mọi người có thể xem mục đó mà không cần đăng nhập. Họ cũng có thể chuyển tiếp liên kết đó cho người khác.

  Chỉnh sửa
  Khi bạn chia sẻ mục bằng kiểu liên kết này, mọi người có thể xem mục đó và sử dụng Office Online để chỉnh sửa các tài liệu Office mà không cần đăng nhập. Để thực hiện các thao tác chỉnh sửa khác (như thêm và xóa tệp trong thư mục), họ cần đăng nhập bằng tài khoản Microsoft. Mọi người có thể chuyển tiếp liên kết chỉnh sửa cho người khác và bất kỳ ai nhận được liên kết đó cũng sẽ có thể chỉnh sửa mục.

  Công khai
  Liên kết công khai giống như liên kết Chỉ xem, nhưng nó cũng cho phép bất cứ người nào tìm mục được chia sẻ bằng cách tìm kiếm. Nếu bạn chọn tùy chọn này, mọi người sẽ có thể truy nhập mục bạn chia sẻ ngay cả khi bạn không xuất bản liên kết nhận được.

 2. Nhấn hoặc bấm Tạo liên kết.

 3. Để đăng liên kết lên mạng xã hội, nhấn hoặc bấm vào biểu tượng của mạng xã hội đó.

 4. Nếu bạn muốn đưa liên kết vào tin nhắn bị giới hạn số ký tự (như tin nhắn văn bản) hoặc chia sẻ liên kết trong tài liệu in, nhấn hoặc bấm Rút ngắn liên kết để làm cho URL ngắn hơn. Tùy chọn này giúp liên kết trông gọn hơn và mọi người có thể nhập liên kết dễ dàng hơn vào trình duyệt web.

  Lưu ý

  • Việc sử dụng liên kết rút ngắn có thể giúp mọi người dự đoán dễ dàng hơn địa chỉ web tới mục bạn chia sẻ.

Xuất bản lên Facebook

Chọn tùy chọn này để xuất bản ảnh hoặc video trực tiếp lên Facebook.

Đối với ảnh:

 1. Trong hộp Tên album, chọn album hiện có hoặc tạo album mới.

 2. Nếu bạn tạo album mới, hãy nhập tên, thêm mô tả tùy chọn và chọn thiết đặt bảo mật Facebook mà bạn muốn sử dụng cho album.

 3. Nhấn hoặc bấm Xuất bản.

Đối với video:

 • Nhập mô tả nếu bạn muốn rồi nhấn hoặc bấm Xuất bản.

Để xem tất cả các mục bạn đã chia sẻ

Nhấn hoặc bấm vào Đã chia sẻ ở ngăn bên trái, sau đó nhấn hoặc bấm Đã được tôi chia sẻ.

Để dừng chia sẻ mục hoặc thay đổi quyền của mọi người

 1. Chọn hộp kiểm ở góc trên bên phải của mục đã chia sẻ, sau đó nhấn hoặc bấm Chia sẻ ở thanh trên cùng của trang.

 2. Trong Đã chia sẻ với, chọn quyền mà bạn muốn thay đổi. Bạn có thể chuyển đổi quyền của một người hoặc nhóm giữa chỉnh sửa và chỉ xem, đồng thời bạn có thể dừng chia sẻ qua bất kỳ liên kết nào bạn đã tạo.

Các ghi chú

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ


Đi tới OneDrive

Cần thêm trợ giúp?