Các câu hỏi về đăng ký gói lưu trữ và thanh toán

Dưới đây là câu trả lời cho một số câu hỏi thường gặp khi mua gói lưu trữ OneDrive.

Hiển thị tất cả

Hiện đang có gói lưu trữ nào và giá của chúng là bao nhiêu?

Hiện có gói 100 GB và 200 GB (bạn không thể mua gói 20 và 50 GB được nữa nhưng nếu bạn đã sở hữu thì bạn có thể tiếp tục sử dụng các gói này). Tất cả các gói đều được tính phí kể từ ngày bạn mua thuê bao. Để xem giá của gói lưu trữ trong quốc gia hoặc vùng của bạn, hãy truy cập trang OneDrive Các gói. Để mua gói lưu trữ ở quốc gia hoặc vùng khác, hãy xem Gói lưu trữ theo quốc gia/khu vực.

Tôi đang gặp sự cố khi đổi lại mã tôi đã nhận được cho dung lượng bổ sung

Đảm bảo rằng bạn đã nhập mã một cách chính xác. Mã có 25 số. Nếu bạn đã nhập mã một cách chính xác và vẫn không hiệu quả, hãy đợi vài phút rồi thử lại.

Tôi đã mua một gói lưu trữ hàng năm. Điều gì xảy ra khi tôi đổi thành gói hàng tháng?

Chúng tôi đã giảm giá các gói lưu trữ và thay đổi tất cả các gói hàng năm sang hàng tháng. Khoản tiền hoàn trả cho số ngày còn lại trong gói hàng năm sẽ được chuyển cho bạn theo phương thức thanh toán ban đầu của bạn. Ngay cả khi phương thức thanh toán đó không kích hoạt thì ngân hàng vẫn chuyển khoản tiền hoàn trả cho bạn. Lưu trữ đi kèm với Office hoặc Windows sẽ tiếp tục áp dụng dựa trên cơ sở hàng năm.

Lưu ý

 • Bạn không thể trả trước cho nhiều tháng nhưng các gói hàng tháng sẽ tự động gia hạn, vì vậy, bạn không cần lo lắng đến việc phải nhớ thanh toán mỗi tháng.

Khi nào đăng ký của tôi sẽ hết hạn?

Các đăng ký không hết hạn. Các đăng ký được tự động gia hạn mỗi tháng trừ khi bạn hủy chúng. Để xem thời điểm đăng ký của bạn sẽ được gia hạn hoặc hết hạn nếu bạn hủy đăng ký đó, hãy truy cập Lưu trữ trên trang web OneDrive rồi nhấn hoặc bấm vào Quản lý cạnh gói lưu trữ của bạn để truy cập trang tài khoản Microsoft.

Tại sao gói lưu trữ của tôi không hiển thị trong OneDrive?

Nếu gói lưu trữ của bạn không xuất hiện trong OneDrive, hãy truy cập trang Lưu trữ, rồi nhấn hoặc bấm vào Các gói trong ngăn bên trái.

Cách cập nhật thông tin thanh toán được sử dụng với đăng ký của tôi?

 1. Truy cập Lưu trữ trên trang web OneDrive.

 2. Nhấn hoặc bấm Quản lý bên cạnh gói lưu trữ của bạn để truy cập vào trang tài khoản Microsoft.

 3. Để thay đổi thông tin cá nhân của bạn, nhấn hoặc bấm hồ sơ rồi nhấn hoặc bấm chỉnh sửa hồ sơ.

  Để chỉnh sửa phương thức thanh toán của bạn, nhấn hoặc bấm đăng ký, nhấn hoặc bấm quản lý trên đăng ký OneDrive của bạn, chọn thay đổi tùy chọn thanh toán sau đó làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Lưu ý

 • Khi gói lưu trữ của bạn được tự động gia hạn, thông tin và phương thức thanh toán mới sẽ được sử dụng.

Tại sao tôi vẫn có thêm dung lượng nếu tôi đã hủy đăng ký của mình?

Sau khi bạn hủy đăng ký dung lượng, dung lượng sẽ khả dụng đối với bạn cho đến ngày hết hạn đăng ký. Nếu bạn vượt quá dung lượng lưu trữ còn lại khi đăng ký hết hạn, bạn sẽ có thể xem, chia sẻ và tải xuống các tệp trong OneDrive, nhưng bạn sẽ không thể tải lên các tệp cho tới khi bạn mua thêm dung lượng lưu trữ hoặc giải phóng dung lượng.

Làm thế nào để tôi có thể chuyển sang gói lưu trữ nhỏ hơn?

Nếu bạn mua gói lưu trữ lớn hơn mức cần thiết, hãy làm theo các bước được đề cập sau phần tiếp theo để hủy đăng ký. Sau đó, đợi cho tới khi hết hạn và chọn gói có dung lượng thấp hơn. Đảm bảo rằng dung lượng bạn đang sử dụng ít hơn giới hạn lưu trữ của gói mới trước khi bạn chuyển sang gói mới.

Cách hủy đăng ký của tôi?

Bạn không thể hủy các đăng ký nhưng có thể hủy tự động gia hạn:

 1. Truy cập Lưu trữ trên trang web OneDrive.

 2. Nhấn hoặc bấm Quản lý bên cạnh gói lưu trữ của bạn để truy cập vào trang tài khoản Microsoft.

 3. Nhấn hoặc bấm đăng ký.

 4. Nhấn hoặc bấm quản lý phía trên đăng ký OneDrive của bạn.

 5. Chọn hủy dăng ký, rồi nhấn hoặc bấm tiếp.

 6. Nhấn hoặc bấm xác nhận hủy.

  Các ghi chú

  • Khi bạn hủy đăng ký của mình, gói lưu trữ của bạn sẽ khả dụng đến ngày hết hạn của gói đó. Sau khi gói của bạn hết hạn, dung lượng của bạn sẽ quay về gói miễn phí OneDrive.

  • Trong hầu hết các trường hợp, đăng ký OneDrive không được hoàn lại tiền ngoại trừ được luật pháp quy định.

Cách gia hạn đăng ký của tôi?

Bạn không phải làm bất kỳ điều gì. Các gói lưu trữ OneDrive được gia hạn tự động.

Điều gì xảy ra nếu tôi chuyển sang gói lưu trữ lớn hơn?

Nếu bạn chuyển sang gói lớn hơn, bạn sẽ bị tính phí phần chênh lệch giữa giá của gói mới và thời gian còn lại của gói hiện có của mình. Ngày gia hạn đăng ký của bạn sẽ được đặt lại về ngày bạn đã mua gói lưu trữ lớn hơn.

Làm cách nào để thay đổi phương thức thanh toán của tôi?

Lưu ý: Để gói lưu trữ lớn hơn bằng một phương thức thanh toán khác, hãy đảm bảo trước tiên bạn thay đổi phương thức thanh toán, sau đó chọn gói lưu trữ mới.

Để thay đổi phương thức thanh toán của bạn:

 1. Truy cập Lưu trữ trên trang web OneDrive.

 2. Nhấn hoặc bấm Quản lý bên cạnh gói lưu trữ của bạn để truy cập vào trang tài khoản Microsoft.

 3. Nhấn hoặc bấm đăng ký, nhấn hoặc bấm quản lý trên đăng ký OneDrive của bạn, chọn thay đổi tùy chọn thanh toán sau đó làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Tôi cần làm gì nếu phương thức thanh toán của mình bị từ chối hoặc không hợp lệ?

Thông thường, khi một phương thức thanh toán bị từ chối, việc này là do đã xảy ra sự cố với thông tin thanh toán, thẻ tín dụng hoặc phương thức thanh toán khác của bạn. Để xác minh rằng thông tin thanh toán của bạn là chính xác hoặc để thay đổi phương thức thanh toán, hãy làm theo các bước sau:

 1. Truy cập Lưu trữ trên trang web OneDrive.

 2. Nhấn hoặc bấm Quản lý bên cạnh gói lưu trữ của bạn để truy cập vào trang tài khoản Microsoft.

 3. Nhấn hoặc bấm tùy chọn thanh toán, rồi chọn tùy chọn thanh toán bạn sử dụng cho gói đăng ký OneDrive của mình.

 4. Nếu bạn cần thay đổi thông tin, nhấn hoặc bấm chỉnh sửa.

  Để sử dụng một phương thức thanh toán khác, nhấn hoặc bấm đăng ký, nhấn hoặc bấm quản lý trên đăng ký OneDrive của bạn, chọn thay đổi tùy chọn thanh toán sau đó làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Lưu ý

 • Nếu thông tin thanh toán của bạn là chính xác và bạn vẫn nhận được lỗi này, hãy liên hệ với ngân hàng của bạn để biết thêm thông tin.

Các ghi chú

Đi tới OneDrive

Cần thêm trợ giúp?