Gỡ lỗi sự cố đồng bộ trên OneDriveĐể xem bất kỳ sự cố đồng bộ hóa nào ảnh hưởng đến thư mục OneDrive của bạn:

 • Trên PC, bấm chuột phải vào biểu tượng OneDrive (Biểu tượng OneDrive) trong khu vực thông báo ở phía ngoài bên phải thanh tác vụ, rồi bấm Xem sự cố đồng bộ hóa. (Có thể bạn cần bấm vào mũi tên Hiện các biểu tượng ẩn Mũi tên Hiện các biểu tượng ẩn bên cạnh khu vực thông báo để xem biểu tượng OneDrive.)
 • Trên máy Mac, bấm vào biểu tượng trạng thái OneDrive trong thanh menu, sau đó bấm Xem sự cố.

Dưới đây là một số giải pháp cho các sự cố thường gặp khi đồng bộ hóa OneDrive của bạn.

Hiển thị tất cả

Bị mất kết nối với OneDrive hoặc xảy ra sự cố tạm thời với dịch vụ OneDrive

Thử khởi động lại OneDrive.

Để khởi động lại OneDrive dành cho Windows

 1. Bấm chuột phải vào biểu tượng OneDrive (Biểu tượng OneDrive) trong khu vực thông báo, ở phía ngoài bên phải thanh tác vụ. (Có thể bạn cần bấm vào mũi tên Hiện các biểu tượng ẩn Mũi tên Hiện các biểu tượng ẩn bên cạnh khu vực thông báo để xem biểu tượng OneDrive.)
 2. Bấm Thoát.

 3. Bấm Bắt đầu, nhập OneDrive vào hộp tìm kiếm, sau đó bấm Microsoft OneDrive. Thao tác này sẽ mở thư mục OneDrive của bạn, đồng thời khởi động dịch vụ OneDrive.

Để khởi động lại OneDrive dành cho máy Mac

 1. Bấm vào biểu tượng OneDrive trong thanh menu.

 2. Bấm vào Thoát OneDrive.

 3. Sử dụng Đèn chiếu để tìm kiếm OneDrive và mở dịch vụ này.

Bạn không có các quyền cần thiết đối với tệp hoặc thư mục mà bạn đã cố gắng thêm

Cố gắng mở tệp hoặc thư mục và đảm bảo rằng bạn có quyền lưu bản sao của tệp. Nếu bạn gặp sự cố khi truy cập tệp trên một mạng, hãy liên hệ với quản trị viên mạng của bạn.

Không thể tải lên tệp do đã có tệp hoặc thư mục có cùng tên ở cùng một vị trí

Điều này có thể xảy ra nếu bạn tải lên các tệp trên OneDrive cùng một lúc hoặc nếu bạn thực hiện các thay đổi trong thư mục OneDrive của bạn trên một máy tính khác đang đồng bộ hóa vào cùng thời gian. Đổi tên tệp hoặc thư mục, sau đó thêm lại tệp hoặc thư mục đó.

Tệp bạn đã thêm quá lớn

Nén hoặc đổi kích thước tệp để tệp có kích thước dưới 10 GB và thử lại. Nếu bạn đã thêm máy tính xách tay OneDrive, hãy đảm bảo từng mục có dung lượng nhỏ hơn 1 GB.

Không có đủ dung lượng trống trong OneDrive cho tệp hoặc thư mục bạn thêm

Mua thêm dung lượng lưu trữ hoặc xóa các tệp bạn không còn cần trong OneDrive khỏi thư mục OneDrive của bạn.

OneDrive của bạn đã đầy

Mua thêm dung lượng lưu trữ hoặc xóa các tệp bạn không còn cần trong OneDrive khỏi thư mục OneDrive của bạn.

Tên tệp chứa các ký tự không được phép

Thay đổi tên tệp sao cho tên tệp không bắt đầu hoặc kết thúc bằng dấu cách, kết thúc bằng dấu chấm hoặc bao gồm bất kỳ ký tự nào trong số các ký tự sau: / \ < > : * " ? |

Các tên sau không được phép cho tệp hoặc thư mục: AUX, PRN, NUL, CON, COM0, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT0, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, LPT9

Tệp bạn đã thêm đang được sử dụng

Nếu bạn đang mở tệp trong ứng dụng, hãy lưu tệp và đóng ứng dụng, sau đó thử thêm lại tệp.

Tệp hoặc thư mục mà bạn cố gắng thêm được lưu trên thiết bị lưu trữ phương tiện di động, chẳng hạn như CD hoặc ổ đĩa flash, hiện không khả dụng

Đảm bảo rằng thiết bị lưu trữ phương tiện di dộng được lắp đúng cách vào máy tính, sau đó cố gắng thêm lại tệp.

Đường dẫn tới tệp quá dài

Toàn bộ đường dẫn, bao gồm cả tên tệp, phải chứa ít hơn 255 ký tự. Rút ngắn tên tệp hoặc tên thư mục con trong OneDrive hoặc chọn một thư mục con gần thư mục mức cao nhất hơn. Sau đó, thực hiện theo các bước sau để bắt đầu đồng bộ hóa lại thư mục OneDrive của bạn trên máy tính:

 1. Bấm Bắt đầu, nhập OneDrive vào hộp tìm kiếm, sau đó bấm Microsoft OneDrive. (Trên máy Mac, sử dụng Spotlight để tìm kiếm ứng dụng OneDrive.)

 2. Làm theo các bước để chọn lại thiết đặt OneDrive, bao gồm cả chọn vị trí thư mục OneDrive của bạn và chọn liệu có bật tính năng Tải tệp hay không.

Máy tính của bạn sắp hết dung lượng lưu trữ

Hãy làm trống dung lượng đĩa, sau đó thực hiện theo các bước sau để bắt đầu đồng bộ hóa lại thư mục OneDrive của bạn trên máy tính:

 1. Bấm Bắt đầu, nhập OneDrive vào hộp tìm kiếm, sau đó bấm Microsoft OneDrive. (Trên máy Mac, sử dụng Spotlight để tìm kiếm ứng dụng OneDrive.)

 2. Làm theo các bước để chọn lại thiết đặt OneDrive, bao gồm cả chọn vị trí thư mục OneDrive của bạn và chọn liệu có bật tính năng Tải tệp hay không.

Lưu ý


Đi tới OneDrive

Cần thêm trợ giúp?