Tối đa hóa tốc độ tải lên và tải xuống

Thời gian để tải lên hoặc tải xuống một lượng lớn dữ liệu từ OneDrive phụ thuộc vào tốc độ kết nối Internet của bạn, khoảng cách địa lý từ vị trí của bạn tới máy chủ của chúng tôi, mức dung lượng mà nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn cho phép tải lên trong một ngày, tốc độ máy tính của bạn và các yếu tố khác. Dưới đây là một số mẹo để tăng tối đa tốc độ truyền tải:

  • Sử dụng kết nối có dây thay vì kết nối không dây.

  • Tránh chạy các ứng dụng khác trên máy tính khi bạn đang tải lên hoặc tải xuống một lượng lớn dữ liệu.

  • Tránh sử dụng kết nối Internet của bạn cho các hoạt động khác trong khi đang truyền tải một lượng lớn dữ liệu. Có thể sẽ hiệu quả nếu bạn tải lên hoặc tải xuống vào ban đêm khi có ít người sử dụng kết nối trong khu vực của bạn.

  • Trước khi bạn bắt đầu truyền tải một lượng lớn dữ liệu, đảm bảo rằng máy tính của bạn không chuyển sang chế độ ngủ. Nếu máy tính chuyển sang chế độ ngủ, tất cả quá trình tải lên và tải xuống sẽ ngừng lại.

Để kiểm tra tốc độ kết nối của bạn, tìm kiếm "kiểm tra băng thông" trên web. Sau khi bạn biết tốc độ kết nối của mình, tìm kiếm "máy tính thời gian tải lên" hoặc "máy tính thời gian tải xuống" để tìm thời gian bạn có thể dự kiến để tải lên hoặc tải xuống một lượng dữ liệu cụ thể.

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ


Đi tới OneDrive

Cần thêm trợ giúp?