Định dạng của video bạn có thể phát trên trang web OneDrive

Bạn có thể phát gần như tất cả các tệp MP4 (.mp4), phim QuickTime (.mov) và video Apple (.m4v) trực tiếp từ trang web OneDrive trong hầu hết các trình duyệt web. Nếu video không phát, có thể do chúng tôi không hỗ trợ phát trực tuyến video hoặc âm thanh. Bạn cũng không thể phát được các tệp video được bảo vệ bằng DRM trên OneDrive. Nếu có video ở định dạng khác, bạn vẫn có thể tải chúng lên OneDrive, nhưng có thể bạn không phát được chúng trực tiếp trong trình duyệt. Để xem các video đó trên một thiết bị, trước tiên bạn sẽ cần phải tải chúng xuống.

Truy cập OneDrive


Tài nguyên khác

Bạn cần thêm trợ giúp?
Hãy đặt câu hỏi trong diễn đàn OneDrive

Bạn có ý tưởng về OneDrive?
Hãy phản hồi cho chúng tôi

Bạn không thể truy cập OneDrive?
Kiểm tra trạng thái dịch vụ

Bạn cần được trợ giúp về việc chỉnh sửa tài liệu Office trên trang web OneDrive?
Truy cập hỗ trợ dành cho Office Online