Định dạng của video bạn có thể phát trên trang web OneDrive

Bạn có thể phát gần như tất cả các tệp MP4 (.mp4), phim QuickTime (.mov) và video Apple (.m4v) trực tiếp từ OneDrive trong hầu hết các trình duyệt web. Nếu video không phát, có thể do chúng tôi không hỗ trợ phát trực tuyến video hoặc âm thanh. Các tệp video được bảo vệ bằng DRM cũng không thể phát được trên OneDrive. Nếu bạn có các video ở định dạng khác, bạn vẫn có thể tải chúng lên OneDrive, tuy nhiên có thể chúng không phát trực tiếp được trong một trình duyệt. Để xem các video đó trên một thiết bị, trước tiên bạn cần phải tải chúng xuống.

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ


Đi tới OneDrive

Cần thêm trợ giúp?