Thay đổi dạng xem trên trang web OneDrive

Bạn có thể xem tệp trên OneDrive bằng nhiều cách khác nhau.

Duyệt qua mục

Ngăn bên trái giúp bạn lọc dạng xem mục trong OneDrive. Để xem:

  • Tất cả các tệp và thư mục OneDrive của bạn, nhấn hoặc bấm Tệp.

  • Các tài liệu Office bạn đã xem gần đây, nhấn hoặc bấm Tài liệu gần đây.

  • Tất cả các ảnh trên OneDrive được sắp xếp theo ngày, nhấn hoặc bấm Tất cả ảnh. Dạng xem này giống như một nhật ký bằng ảnh về những người và hành trình bạn yêu thích. Để chỉ hiển thị ảnh từ một thư mục nhất định trong dạng xem này, hãy nhấn hoặc bấm vào mũi tên bên cạnh Thư mục ở góc phía trên bên phải, rồi chọn thư mục đó. Để lưu cài đặt cho tất cả những lần bạn truy cập trang web OneDrive sau này, hãy chọn Đặt làm mặc định.

  • Các mục bạn đã chia sẻ với người khác và các mục người khác đã chia sẻ với bạn, nhấn hoặc bấm Đã chia sẻ.

Sắp xếp các mục

Tài liệu thường được xếp theo tên và ảnh thường được xếp theo ngày chụp. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi cách sắp xếp cho chúng. Chỉ cần nhấn hoặc bấm Sắp xếp theo và chọn một tùy chọn khác. Nếu chọn Sắp xếp lại, bạn có thể kéo các mục theo bất kỳ thứ tự nào bạn muốn, rồi lưu thứ tự đó.

Thay đổi cách hiển thị các mục

Để xem tệp trong danh sách cùng với chi tiết, nhấn hoặc bấm Dạng xem chi tiết. Xem tệp dưới dạng hình xếp cùng với ảnh thu nhỏ, nhấn hoặc bấm Dạng xem hình thu nhỏ.

Các nút Dạng xem chi tiết và Hình thu nhỏ trên trang web OneDrive

Xem chi tiết

Để hiển thị thêm thông tin về mục bạn chọn, nhấn hoặc bấm ngăn Chi tiết. Ngăn chi tiết hiển thị thông tin chia sẻ và nhiều nội dung khác. Đối với ảnh, bạn có thể xem những thông tin như: máy ảnh được dùng và thiết đặt máy ảnh. Đối với ảnh được chụp bằng điện thoại, bạn có thể xem thông tin vị trí. Và thậm chí, đối với một số ảnh, bạn còn có thể xem phần văn bản được trích xuất từ ảnh đó.

Thay đổi ngôn ngữ

Để xem OneDrive bằng ngôn ngữ khác, hãy nhấn hoặc bấm vào ngôn ngữ và quốc gia/vùng ở cuối trang. Chọn ngôn ngữ và quốc gia/vùng khác rồi nhấn hoặc bấm Lưu.

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ


Đi tới OneDrive

Cần thêm trợ giúp?