Ứng dụng OneDrive cho máy tính để bàn dành cho Windows: Câu hỏi Thường gặpĐây là câu trả lời cho một số câu hỏi thường gặp về ứng dụng OneDrive dành cho máy tính để bàn cho Windows. Tải xuống ứng dụng miễn phí.

Xem yêu cầu hệ thống. Với việc tải xuống ứng dụng, bạn đồng ý với Thỏa thuận Dịch vụ điều khoản về quyền riêng tư của Microsoft. Phần mềm này cũng có thể tải xuống và tự động cài đặt các bản cập nhật.

Lưu ý

 • Ứng dụng OneDrive không được hỗ trợ trên Windows XP. Nếu bạn cài đặt ứng dụng này trên PC chạy Windows XP, bạn sẽ nhận được thông báo "OneDriveSetup.exe không phải là ứng dụng Win32 hợp lệ". Xem yêu cầu hệ thống.

Hiển thị tất cả

Thư mục OneDrive có chức năng gì?

Khi bạn cài đặt ứng dụng OneDrive dành cho máy tính để bàn cho Windows, một bản sao của OneDrive được tải xuống PC của bạn và được đặt vào thư mục OneDrive. Thư mục này được đồng bộ hóa với OneDrive. Nếu bạn thêm, thay đổi hoặc xóa tệp hay thư mục trên trang web OneDrive, tệp hoặc thư mục đó sẽ được thêm, thay đổi hoặc xóa trong thư mục OneDrive của bạn và ngược lại.

Để tự động tải tệp lên OneDrive, bạn chỉ cần sao chép hoặc di chuyển các tệp vào thư mục OneDrive của bạn bằng cách sử dụng File Explorer hoặc lưu chúng trong thư mục OneDrive của bạn từ chương trình. Bạn có thể tải lên các tệp có kích thước tối đa 10 GB theo cách này. Nếu bạn cài đặt ứng dụng OneDrive trên các máy tính khác, tệp cũng sẽ tự động được thêm vào thư mục OneDrive trên các máy tính đó.

Bạn cũng có thể sử dụng File Explorer để đổi tên và xóa tệp, tạo thư mục mới và di chuyển tệp trong thư mục OneDrive của bạn. Các thay đổi sẽ tự động được thực hiện trong OneDrive và trên các máy tính khác đã cài đặt ứng dụng OneDrive của bạn.

Mẹo

 • Để xoay ảnh trong OneDrive, hãy mở ảnh trong thư mục OneDrive của bạn và xoay chúng trong một trình xem ảnh đơn giản như Trình xem Ảnh của Windows. Khi bạn đóng các tệp, thay đổi của bạn sẽ được lưu và ảnh sẽ được cập nhật tự động trong OneDrive.

 • Nếu bạn sử dụng nhiều dung lượng lưu trữ trong OneDrive, có thể mất nhiều thời gian để tải xuống tất cả các tệp của bạn khi bạn lần đầu tiên cài đặt ứng dụng OneDrive. Để có các mẹo tối đa hóa tốc độ truyền, hãy xem Tối đa hóa tốc độ tải lên và tải xuống.

Cách thêm và xóa PC khỏi OneDrive?

Khi bạn cài đặt ứng dụng OneDrive dành cho máy tính để bàn cho Windows trên một PC, PC đó sẽ xuất hiện trên trang web OneDrive ở ngăn bên trái trong PC. Đây là cách bạn có thể truy cập các tệp và thư mục trên PC chưa được lưu trong thư mục OneDrive của bạn. Khi bạn duyệt một PC từ xa, bạn có thể được yêu cầu nhập mã xác minh. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng tính năng Tải tệp để truy cập tệp từ xa, xem Tìm nạp tệp trên máy tính của bạn.

Để xóa một PC khỏi OneDrive, chọn PC đó rồi bấm Xóa PC.

Tôi có phải cài đặt ứng dụng OneDrive trên tất cả các máy tính của mình (PC và máy Mac) không?

Không. Nếu bạn không muốn lưu tất cả các tệp trong OneDrive của bạn trên một máy tính, bạn vẫn có thể làm việc với OneDrive trên máy tính đó bằng cách truy cập trang web OneDrive. Bạn không thể tải các tệp của PC trừ khi bạn cài đặt OneDrive trên PC đó.

Tôi nhận được thông báo lỗi "OneDrive không thể hoạt động với đầy đủ các quyền quản trị. Hãy khởi động lại OneDrive mà không có quyền quả trị." Tôi phải làm gì?

Nếu bạn đang sử dụng tài khoản người dùng Quản trị viên trên PC chạy Windows Vista, hãy nhớ bật Kiểm soát Tài khoản Người dùng (UAC). Hoặc sử dụng OneDrive bằng Tài khoản người dùng tiêu chuẩn.

Tôi có thể chọn cả những thư mục khác bên cạnh thư mục OneDrive để đồng bộ hóa không?

Bạn không thể chọn các thư mục khác để đồng bộ hóa nhưng bạn có thể chuyển hướng một số thư mục nhất định, chẳng hạn như Màn hình nền của bạn và thư mục trong các thư viện đến thư mục OneDrive. Bạn cũng có thể thêm thư mục con từ thư mục OneDrive của bạn vào các thư viện để dễ làm việc với chúng hơn trong File Explorer. Ví dụ: nếu bạn có thư mục ảnh kỳ nghỉ trong OneDrive, bạn có thể đưa thư mục này vào thư viện Ảnh trong Windows 7 hoặc Windows 8. Để tìm hiểu cách thực hiện, hãy xem Include folders in a library.

Để chuyển hướng tới một thư mục đến thứ mục OneDrive của bạn

 1. Đóng OneDrive bằng cách bấm chuột phải vào biểu tượng OneDrive (Biểu tượng OneDrive) trong khu vực thông báo ở xa bên phải của thanh tác vụ rồi bấm Thoát. (Có thể bạn cần bấm vào mũi tên Hiện các biểu tượng ẩn Mũi tên Hiện các biểu tượng ẩn bên cạnh khu vực thông báo để xem biểu tượng OneDrive.)
 2. Tạo một thư mục con cho các tệp đã chuyển hướng trong thư mục OneDrive của bạn. Ví dụ: để chuyển hướng thư mục Ảnh của tôi, bạn có thể tạo một thư mục trong OneDrive có tên "Ảnh".

 3. Bấm chuột phải vào thư mục mà bạn muốn chuyển hướng ("Ảnh của tôi" trong ví dụ này) rồi bấm Thuộc tính.

 4. Bấm vào tab Vị trí rồi bấm Di chuyển.

 5. Duyệt tới vị trí nơi bạn muốn chuyển hướng thư mục này (ví dụ: %tiểu sử người dùng%\OneDrive\Ảnh).

 6. Bấm Chọn Cặp rồi bấm OK.

 7. Trong hộp thoại xuất hiện, bấm để di chuyển tất cả các tệp đến vị trí mới.

 8. Khởi động lại dịch vụ OneDrive Để thực hiện việc này, bấm nút Bắt đầu, nhập OneDrive vào hộp tìm kiếm rồi bấm MicrosoftOneDrive.

Tôi có thể thay đổi tên hoặc vị trí của thư mục OneDrive của mình sau khi tạo thư mục đó không?

Không. Nếu bạn sử dụng File Explorer để đổi tên hoặc di chuyển thư mục OneDrive của bạn, OneDrive sẽ ngừng hoạt động.

Tôi có thể chọn các thư mục trong OneDrive mà tôi không muốn đồng bộ hóa trên PC của mình không?

Có. Khi bạn thiết lập OneDrive, lần đầu tiên, hãy bấm Chọn thư mục để đồng bộ hóa. Nếu bạn không thực hiện việc này khi thiết lập OneDrive, bạn có thể thực hiện trong Thiết đặt:

 1. Bấm chuột phải vào biểu tượng OneDrive (Biểu tượng OneDrive) trong khu vực thông báo ở phía xa bên phải thanh tác vụ. (Có thể bạn cần bấm vào mũi tên Hiện các biểu tượng ẩn Mũi tên Hiện các biểu tượng ẩn bên cạnh khu vực thông báo để xem biểu tượng).
 2. Bấm Thiết đặt, bấm vào tab Chọn thư mục rồi bấm Chọn thư mục.

Đối với từng thư mục, bạn có thể chọn đồng bộ hóa mọi thứ trong thư mục, các thư mục riêng lẻ trong thư mục và các tệp không ở trong bất kỳ thư mục con nào của thư mục. Nếu bạn chọn chỉ đồng bộ hóa một số mục, thì các mục bạn mới thêm vào thư mục OneDrive trên PC của bạn sẽ đồng bộ hóa với OneDrive, tuy nhiên các mục bạn thêm vào OneDrive từ trang web này hoặc các thiết bị khác sẽ không đồng bộ hóa với PC của bạn trừ khi chúng ở trong các thư mục bạn đã chọn để đồng bộ hóa. Nếu bạn chọn dừng đồng bộ hóa các thư mục trên PC, chúng sẽ bị xóa khỏi thư mục OneDrive trên PC đó nhưng sẽ vẫn còn lưu lại trong OneDrive.com.

Lưu ý

 • Bạn không thể chọn từng tệp riêng lẻ mà bạn muốn đồng bộ hóa cũng như không thể chọn đồng bộ hóa các tệp hoặc thư mục được chia sẻ với bạn.

Tôi có thể thay đổi tài khoản mà tôi sử dụng với OneDrive không?

Bạn có thể thay đổi tài khoản mà bạn sử dụng với OneDrive nhưng bạn không thể sử dụng thư mục với nhiều tài khoản cùng một lúc.

Để thay đổi tài khoản mà bạn sử dụng với OneDrive

 1. Bấm chuột phải vào biểu tượng OneDrive (Biểu tượng OneDrive) trong khu vực thông báo ở xa bên phải của thanh tác vụ và bấm Thiết đặt. (Có thể bạn cần bấm vào mũi tên Hiện các biểu tượng ẩn Mũi tên Hiện các biểu tượng ẩn bên cạnh khu vực thông báo để xem biểu tượng OneDrive.)
 2. Trên tab Thiết đặt, bấm Hủy liên kết OneDrive.

 3. Khởi động lại OneDrive và đăng nhập bằng tài khoản mà bạn sử dụng. Bạn sẽ cần phải chọn lại vị trí cho thư mục OneDrive của bạn. Nếu bạn chọn cùng một vị trí, các thư mục dành cho cả hai tài khoản sẽ được hợp nhất. Nếu PC đã bật tính năng Tìm nạp tệp, bạn sẽ cần phải bật lại tính năng đó.

Tôi có thể phục hồi các tệp hoặc thư mục mà tôi đã xóa không?

Hãy truy cập máy tính bạn đã sử dụng để xóa các tệp hoặc thư mục và kiểm tra Thùng Rác hoặc kiểm tra thùng rác trên trang web OneDrive bằng cách bấm vào liên kết tới thùng rác này ở góc dưới bên trái.

Mục nào đó trong thư mục OneDrive của tôi không đồng bộ hóa với OneDrive. Tôi có thể xem thêm thông tin về sự cố này bằng cách nào?

 • Bấm chuột phải vào biểu tượng OneDrive (Biểu tượng OneDrive) trong khu vực thông báo ở xa bên phải của thanh tác vụ rồi bấm Xem sự cố đồng bộ hóa. (Có thể bạn cần bấm vào mũi tên Hiện các biểu tượng ẩn Mũi tên Hiện các biểu tượng ẩn bên cạnh khu vực thông báo để xem biểu tượng OneDrive.)

Các ghi chú

 • Nếu bạn chọn chỉ đồng bộ hóa một số thư mục trên PC của bạn rồi thêm các tệp vào OneDrive trong các vị trí ở bên ngoài các thư mục này, các tệp mà bạn thêm sẽ không đồng bộ hóa trên PC của bạn.

 • Để được trợ giúp với các sự cố đồng bộ hóa, hãy xem Gỡ lỗi sự cố đồng bộ trên OneDrive.

Cách dỡ cài đặt ứng dụng OneDrive?

Nếu bạn dỡ cài đặt ứng dụng OneDrive dành cho máy tính để bàn khỏi PC, thư mục OneDrive sẽ ngừng đồng bộ hóa. Thư mục OneDrive và các tệp trong OneDrive sẽ không bị xóa.

 1. Bấm vào nút Bắt đầu. Trong hộp tìm kiếm, gõ Chương trình, sau đó, trong danh sách kết quả, bấm Chương trình và Tính năng.

 2. Bấm Microsoft OneDrive, sau đó bấm Dỡ cài đặt. Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu quản trị viên hoặc xác nhận, hãy nhập mật khẩu hoặc xác nhận.

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ