Trải nghiệm web trên Outlook.com sắp được cải tiến nhưng mật khẩu, thông tin đăng nhập và dữ liệu của bạn sẽ không thay đổi.
Quan trọng: Nếu tài khoản của bạn đã được nâng cấp, thông tin trong bài viết này có thể không còn áp dụng. Truy cập Chào mừng bạn đến với Outlook trên web để tìm hiểu thêm.

Thêm tất cả tài khoản email của bạn vào Outlook.com

Outlook.com

Gmail

Khi bạn thêm tài khoản Gmail vào Outlook.com bạn có thể tiếp tục gửi và nhận email mới từ địa chỉ Gmail, truy cập danh bạ và nhập thông tin lịch và email cũ của bạn. Dưới đây là các bước cần thực hiện theo.

Thêm địa chỉ email @outlook.com hoặc tạo tài khoản mới

Nếu bạn đã có tài khoản Outlook.com với địa chỉ email @outlook.com, bạn có thể bỏ qua phần này.

Bạn không chắc mình đã có tài khoản hay chưa?

Nếu bạn đã sử dụng các dịch vụ như Xbox, OneDrive, Messenger, Skype, Hotmail hoặc Windows Phone, hoặc nếu bạn có PC đang chạy Windows 8.1 hoặc Windows RT 8.1, có thể bạn đã có tài khoản Microsoft (đó là địa chỉ email bạn đã dùng để đăng nhập). Bạn có thể sử dụng email đó để đăng nhập vào Outlook.com.

Nếu địa chỉ email trong tài khoản của bạn không kết thúc bằng @outlook.com, @live.com, @hotmail.com hoặc @msn.com.

Bạn có thể thêm bí danh—địa chỉ email @outlook.com bổ sung sử dụng cùng một hộp thư đến, danh sách liên hệ và thiết đặt tài khoản. Bạn cũng có thể quyết định địa chỉ hoặc bí danh nào sẽ là địa chỉ hoặc bí danh chính. Nhận thêm thông tin về cách thêm bí danh.

Tạo tài khoản mới

Nếu bạn cần tài khoản mới để đăng nhập vào Outlook.com, hãy truy cập https://outlook.com và bấm vào Đăng ký ngay. Sau khi nhập thông tin của mình, bạn sẽ phải nhập một số chữ cái và số xuất hiện trong hình (đây là một tính năng bảo mật). Các chữ cái đó không phân biệt chữ hoa chữ thường.

Chạy công cụ nhập

Công cụ nhập sẽ giúp bạn nhập các email hiện có của bạn, kết nối Outlook.com với danh bạ Gmail của bạn, thiết lập Outlook.com để bạn có thể gửi email từ địa chỉ Gmail của bạn và hướng dẫn bạn qua các bước để chuyển tiếp các thư đến trong Gmail sang Outlook.com.

Trước khi chạy công cụ nhập, có thể bạn muốn xóa các nhãn mà bạn không sử dụng nữa trong Gmail.

Gmail sử dụng nhãn để sắp xếp email của bạn trong khi Outlook.com sử dụng thư mục. Trong khi nhập, Outlook.com sẽ sắp xếp thư của bạn vào các thư mục dựa trên nhãn của chúng. Ví dụ: nếu một email có ba nhãn, Outlook.com sẽ nhập email đó vào ba thư mục khác nhau. Điều này có thể dẫn đến nhiều thư mục và bản sao thư hơn bạn muốn.

Để xóa các nhãn trong Gmail

 1. Đăng nhập vào tài khoản Gmail của bạn, bấm vào Danh sách mở rộng, rồi bấm Quản lý nhãn.

 2. Cuộn xuống Nhãn (không nhầm với Nhãn hệ thống).

 3. Bấm vào xóa cho từng nhãn bạn không muốn thêm vào nội dung nhập.

Sau khi xóa các nhãn, chạy công cụ nhập và làm theo hướng dẫn trên màn hình. Khi làm xong, hãy trở về trang này để hoàn tất các bước khác.

Nếu liên kết để chạy công cụ nhập không hoạt động

Sau đây là một cách khác để khởi chạy công cụ.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Outlook.com của bạn.

 2. Bấm vào biểu tượng Tùy chọn Biểu tượng Tùy chọn, sau đó bấm Tùy chọn.

 3. Trong Quản lý tài khoản của bạn, bấm Nhập tài khoản email.

 4. Bấm Google.

Nhập hoặc đăng ký lịch Google của bạn

Để biết thêm thông tin về sự khác biệt giữa nhập lịch và đăng ký lịch khác, hãy xem Nhập hoặc đăng ký lịch trong Outlook.com. Lưu ý rằng trong cả hai trường hợp bạn sẽ vẫn cần phải truy cập tài khoản Google của bạn để thêm các sự kiện lịch mới.

Để nhập thông tin lịch Google của bạn

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google của bạn và truy cập trang Xuất lịch của bạn.

 2. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để lưu tệp .ICS vào PC của bạn.

 3. Làm theo hướng dẫn để nhập lịch trong Nhập hoặc đăng ký lịch trong Outlook.com.

Để đăng ký lịch Google của bạn

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google của bạn và truy cập trang Xem từ các ứng dụng khác.

 2. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để nhận URL riêng cho lịch của bạn.

 3. Làm theo hướng dẫn để đăng ký lịch trong Nhập hoặc đăng ký lịch trong Outlook.com.

Các ghi chú

 • Nếu bạn nhập lịch, để tiếp tục nhận các sự kiện mới hoặc thông tin cập nhật, hãy đề nghị mọi người gửi sự kiện tới địa chỉ email Outlook.com của bạn.

 • Nếu bạn đã chia sẻ lịch Google, có thể bạn sẽ muốn chia sẻ lịch Outlook.com của bạn.

Chọn địa chỉ gửi thư ở trường "Từ"

Bạn có thể gửi email từ bất kỳ tài khoản nào bạn đã thêm vào Outlook.com.

 1. Bấm vào Mới để bắt đầu một thư mới.

 2. Bấm vào mũi tên xuống bên cạnh địa chỉ email của bạn (phía trên bên trái).

 3. Chọn từ danh sách các địa chỉ.

Đặt địa chỉ gửi thư mặc định của bạn

Nếu bạn gửi nhiều email từ một trong những địa chỉ của bạn, bạn có thể đặt địa chỉ đó làm địa chỉ gửi thư.

 1. Bấm vào biểu tượng Tùy chọn Biểu tượng tùy chọn, sau đó bấm Tùy chọn.
 2. Bấm vào Tài khoản email của bạn.

 3. Trong địa chỉ gửi thư mặc định, chọn địa chỉ bạn muốn dùng để gửi thư theo mặc định.

 4. Để quay lại hộp thư đến của bạn, hãy bấm vào biểu trưng Outlook.com phía trên bên trái.

Sắp xếp email đến vào các thư mục

Nếu bạn muốn giữ riêng email từ các địa chỉ khác (ví dụ: địa chỉ cá nhân và địa chỉ cơ quan), Outlook.com có thể tự động sắp xếp thư đến vào các thư mục khác nhau.

 1. Bấm vào biểu tượng Tùy chọnBiểu tượng tùy chọn sau đó bấm Thiết đặt thư khác.
 2. Trong Tùy chỉnh Outlook, bấm vào Quy tắc sắp xếp thư mới rồi bấm vào Mới.

 3. Trong Bước 1:

  Trên danh sách đầu tiên, chọn dòng Tới hoặc Cc.

  Trên danh sách thứ hai, chọn bao gồm.

  Trong hộp văn bản, nhập địa chỉ cho email bạn muốn sắp xếp.

 4. Trong Bước 2, thực hiện một trong các thao tác sau:

  Nếu thư mục đã tồn tại, chọn Di chuyển đến và chọn thư mục từ danh sách.

  Nếu thư mục chưa tồn tại, chọn Di chuyển đến thư mục mới và nhập tên thư mục.

  Bạn cũng có thể tự động chuyển tiếp, xóa, thêm hoặc loại bỏ danh mục hoặc gắn cờ thư.

 5. Bấm Lưu.

Lưu ý

 • Thư được gửi tới danh sách gửi thư sẽ không được thêm vào thư mục này.

Để được trợ giúp thêm về cách thêm tài khoản email, liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng.

Xem thêm

Cần thêm trợ giúp? Diễn đàn Outlook.com có thể trả lời câu hỏi của bạn.

Nhận trợ giúp với ứng dụng Outlook dành cho máy tính để bàn.

Bạn có ý tưởng cho Outlook.com? Chúng tôi muốn nghe chúng.