Trợ giúp tài khoản Outlook.com

Outlook.com

Giúp bảo vệ tài khoản của bạn

Làm theo các mẹo sau đây để giữ tài khoản an toàn hơn và giúp dễ dàng khôi phục nếu bạn từng bị xâm phạm.

Nếu bạn cho rằng tài khoản của mình đã bị tấn công, hãy truy cập trang Tài khoản bị Tấn công và làm theo các bước để khôi phục tài khoản.

Tạo mật khẩu mạnh cho tài khoản của bạn

Không làm

Làm

Không sử dụng cùng mật khẩu cho các tài khoản khác nhau.

Tạo mật khẩu mới khác nhiều so với các mật khẩu trước đây.

Không lặp lại mật khẩu.

Thay đổi mật khẩu của bạn thường xuyên.

Không sử dụng một từ cho mật khẩu.

Sử dụng cụm mật khẩu (không có dấu cách giữa các từ) mà không thể dễ đoán ra.

Không sử dụng thông tin cá nhân dễ nhớ như tên bạn, tên các thành viên trong gia đình, địa chỉ hoặc số điện thoại của bạn.

Sử dụng câu hoặc cụm từ dễ nhớ được biến đổi thành chuỗi các mục ban đầu, số và biểu tượng.

Không sử dụng các mật khẩu như "mật khẩu", "tiền$$$" hoặc "12345678".

Sử dụng trình kiểm tra mật khẩu của chúng tôi để kiểm tra mật khẩu mới của bạn trước khi sử dụng.

 • Không làm

 • Không sử dụng cùng mật khẩu cho các tài khoản khác nhau.

 • Không lặp lại mật khẩu.

 • Không sử dụng một từ cho mật khẩu.

 • Không sử dụng thông tin cá nhân dễ nhớ như tên bạn, tên các thành viên trong gia đình, địa chỉ hoặc số điện thoại của bạn.

 • Không sử dụng các mật khẩu như "mật khẩu", "tiền$$$" hoặc "12345678".

 • Làm

 • Tạo mật khẩu mới khác nhiều so với các mật khẩu trước đây.

 • Thay đổi mật khẩu của bạn thường xuyên.

 • Sử dụng cụm mật khẩu (không có dấu cách giữa các từ) mà không thể dễ đoán ra.

 • Sử dụng câu hoặc cụm từ dễ nhớ được biến đổi thành chuỗi các mục ban đầu, số và biểu tượng.

 • Sử dụng trình kiểm tra mật khẩu của chúng tôi để kiểm tra mật khẩu mới của bạn trước khi sử dụng.

Đảm bảo hệ điều hành có bản cập nhật mới nhất

Hầu hết các hệ điều hành đều có bản cập nhật phần mềm miễn phí nhằm tăng cường bảo mật và hiệu suất. Vì các bản cập nhật giúp PC an toàn hơn, nên chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên thiết lập PC để nhận các bản cập nhật này tự động.

Bạn có thể thiết lập PC để nhận các bản cập nhật mới nhất tự động cho Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista hoặc Windows XP.

Không bao giờ trả lời email hỏi mật khẩu của bạn

Microsoft sẽ không bao giờ hỏi mật khẩu của bạn qua email, vì vậy không bao giờ trả lời email hỏi về bất kỳ thông tin cá nhân nào, ngay cả khi những email này được cho là từ Outlook.com hoặc Microsoft.

Bật xác minh hai bước

Xác minh hai bước giúp bảo vệ tài khoản của bạn bằng cách khiến tin tặc khó đăng nhập hơn, ngay cả khi chúng có mật khẩu của bạn. Bất kỳ khi nào bạn đăng nhập từ thiết bị mà không được tin cậy, bạn sẽ được nhắc nhập mã bảo mật. Nhận thêm thông tin tại Xác minh hai bước: Câu hỏi Thường gặp.

Giúp tài khoản của bạn dễ khôi phục hơn

Thêm thông tin bảo mật vào tài khoản của bạn để giúp khôi phục tài khoản dễ dàng hơn nếu tài khoản bị tấn công. Vì thông tin này có thể giúp giữ tài khoản của bạn an toàn, nên tốt hơn là bạn nên thêm nhiều nhất có thể. Tìm thêm thông tin về lý do nên thêm thông tin bảo mật.

Để thêm thông tin bảo mật

 1. Đăng nhập tại https://account.live.com.

 2. Bấm Chỉnh sửa thông tin bảo mật. Vì thông tin bảo mật giúp bảo vệ tài khoản của bạn, bạn sẽ được nhắc đăng nhập lại. Nếu bạn hiện không đăng nhập từ thiết bị được tin cậy, bạn cũng cần yêu cầu mã bảo mật và nhập mã đó.

 3. Nếu bạn không có quyền truy cập vào bất kỳ thông tin bảo mật nào hiện có trên tài khoản của mình, chọn Tôi không có quyền truy cập này nữa trong danh sách thả xuống và làm theo lời nhắc để cập nhật thông tin bảo mật của mình.

Kiểm tra hoạt động gần đây của bạn

Nếu nhận được email thông báo cho bạn biết về một hoạt động bất thường, bạn có thể xem địa điểm và thời gian truy cập vào tài khoản của bạn, bao gồm những lần đăng nhập thành công và thách thức bảo mật, trên trang hoạt động gần đây tại https://account.live.com/activity. Nếu bạn không chắc chắn email đó là của Microsoft, hãy xem Cách nhận biết email, liên kết hoặc cuộc gọi điện thoại lừa đảo. Phần này bao gồm các mẹo giúp bạn xác định liệu email có được gửi từ nguồn hợp pháp không.

Để biết thêm thông tin về hoạt động gần đây của mình, bạn hãy xem Trang hoạt động gần đây là gì?

Để được trợ giúp thêm về cách giữ an toàn trực tuyến, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng.

Xem thêm

Nhận trợ giúp với ứng dụng Outlook dành cho máy tính để bàn.

Bạn có ý tưởng cho Outlook.com? Chúng tôi muốn nghe chúng.