Trải nghiệm web trên Outlook.com sắp được cải tiến nhưng mật khẩu, thông tin đăng nhập và dữ liệu của bạn sẽ không thay đổi.
Quan trọng: Nếu tài khoản của bạn đã được nâng cấp, thông tin trong bài viết này có thể không còn áp dụng. Truy cập Chào mừng bạn đến với Outlook trên web để tìm hiểu thêm.

Thêm tất cả tài khoản email của bạn vào Outlook.com

Outlook.com

Tài khoản Microsoft khác

Nếu bạn có nhiều địa chỉ Microsoft, chẳng hạn như @hotmail.com, @live.com hoặc @outlook.com, bạn có thể sử dụng Outlook.com để gửi và nhận email từ bất kỳ địa chỉ nào trong số đó—tất cả ở một nơi.

Trước khi thực hiện các bước sau đây, bạn sẽ cần phải xác định tài khoản nào sẽ là tài khoản chính của bạn. Đó phải là tài khoản bạn sử dụng nhiều nhất—tài khoản bạn sẽ đăng nhập hàng ngày. Các tài khoản khác của bạn sẽ trở thành tài khoản phụ. Sau đây là cách thêm tài khoản.

Tự động chuyển hướng email từ tài khoản phụ sang tài khoản chính của bạn

Bạn có thể đặt tài khoản phụ của bạn tự động chuyển hướng tất cả thư đến sang tài khoản chính của bạn.

 1. Đăng nhập vào Outlook.com bằng tài khoản phụ của bạn.

 2. Bấm vào biểu tượng Tùy chọn Biểu tượng Tùy chọn, sau đó bấm Tùy chọn.

 3. Bấm Chuyển tiếp email.

 4. Chọn Chuyển tiếp thư của bạn đến tài khoản email khác.

 5. Nhập địa chỉ email cho tài khoản chính của bạn.

 6. Nếu bạn muốn, hãy chọn Giữ bản sao của thư đã chuyển tiếp trong hộp thư đến Outlook của bạn rồi bấm Lưu.

 7. Đăng nhập vào bất kỳ tài khoản phụ nào và lặp lại các bước từ 2 đến 6.

Lưu ý

 • Bạn vẫn cần đăng nhập vào tài khoản phụ của mình ít nhất một lần trong 365 ngày nếu không hệ thống sẽ đóng tài khoản. Để tự nhắc bạn đăng nhập, bạn có thể thêm sự kiện vào lịch của bạn.

Thiết lập tài khoản chính để gửi email từ các tài khoản phụ của bạn

 1. Đăng nhập vào Outlook.com bằng tài khoản chính của bạn.

 2. Bấm vào biểu tượng Tùy chọn Biểu tượng Tùy chọn, sau đó bấm Tùy chọn.

 3. Bấm vào Tài khoản email của bạn.

 4. Bấm Thêm tài khoản chỉ gửi, nhập địa chỉ email và mật khẩu cho tài khoản phụ của bạn rồi bấm Tiếp.

 5. Nếu bạn muốn thêm một tài khoản khác, bấm đi đến Tùy chọn và lặp lại bước 4.

 6. Tìm email xác minh đã được chuyển tiếp từ tài khoản phụ. Bấm vào liên kết trong email để xác minh rằng bạn sở hữu tài khoản.

  Nếu bạn chưa thiết lập tính năng tự động chuyển tiếp, email xác minh sẽ nằm trong tài khoản phụ của bạn.

 7. Lặp lại bước 6 cho bất kỳ tài khoản phụ nào khác mà bạn đã thêm vào trong bước 4.

Lưu ý

 • Tùy chọn Thêm tài khoản gửi và nhận sử dụng POP và không được khuyến nghị để kết nối nhiều tài khoản Microsoft.

 • Bạn có thể thêm tổng cộng 13 tài khoản vào tài khoản Outlook.com của mình.

Chọn địa chỉ gửi thư ở trường "Từ"

Bạn có thể gửi email từ bất kỳ tài khoản nào bạn đã thêm vào Outlook.com.

 1. Bấm vào Mới để bắt đầu một thư mới.

 2. Bấm vào mũi tên xuống bên cạnh địa chỉ email của bạn (phía trên bên trái).

 3. Chọn từ danh sách các địa chỉ.

Đặt địa chỉ gửi thư mặc định của bạn

Nếu bạn gửi nhiều email từ một trong những địa chỉ của bạn, bạn có thể đặt địa chỉ đó làm địa chỉ gửi thư.

 1. Bấm vào biểu tượng Tùy chọn Biểu tượng tùy chọn, sau đó bấm Tùy chọn.
 2. Bấm vào Tài khoản email của bạn.

 3. Trong địa chỉ gửi thư mặc định, chọn địa chỉ bạn muốn dùng để gửi thư theo mặc định.

 4. Để quay lại hộp thư đến của bạn, hãy bấm vào biểu trưng Outlook.com phía trên bên trái.

Sắp xếp email đến vào các thư mục

Nếu bạn muốn giữ riêng email từ các địa chỉ khác (ví dụ: địa chỉ cá nhân và địa chỉ cơ quan), Outlook.com có thể tự động sắp xếp thư đến vào các thư mục khác nhau.

 1. Bấm vào biểu tượng Tùy chọnBiểu tượng tùy chọn sau đó bấm Thiết đặt thư khác.
 2. Trong Tùy chỉnh Outlook, bấm vào Quy tắc sắp xếp thư mới rồi bấm vào Mới.

 3. Trong Bước 1:

  Trên danh sách đầu tiên, chọn dòng Tới hoặc Cc.

  Trên danh sách thứ hai, chọn bao gồm.

  Trong hộp văn bản, nhập địa chỉ cho email bạn muốn sắp xếp.

 4. Trong Bước 2, thực hiện một trong các thao tác sau:

  Nếu thư mục đã tồn tại, chọn Di chuyển đến và chọn thư mục từ danh sách.

  Nếu thư mục chưa tồn tại, chọn Di chuyển đến thư mục mới và nhập tên thư mục.

  Bạn cũng có thể tự động chuyển tiếp, xóa, thêm hoặc loại bỏ danh mục hoặc gắn cờ thư.

 5. Bấm Lưu.

Lưu ý

 • Thư được gửi tới danh sách gửi thư sẽ không được thêm vào thư mục này.

Để được trợ giúp thêm về cách thêm tài khoản email, liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng.

Xem thêm

Cần thêm trợ giúp? Diễn đàn Outlook.com có thể trả lời câu hỏi của bạn.

Nhận trợ giúp với ứng dụng Outlook dành cho máy tính để bàn.

Bạn có ý tưởng cho Outlook.com? Chúng tôi muốn nghe chúng.