Trải nghiệm web trên Outlook.com sắp được cải tiến nhưng mật khẩu, thông tin đăng nhập và dữ liệu của bạn sẽ không thay đổi.
Quan trọng: Nếu tài khoản của bạn đã được nâng cấp, thông tin trong bài viết này có thể không còn áp dụng. Truy cập Chào mừng bạn đến với Outlook trên web để tìm hiểu thêm.

Thêm tất cả tài khoản email của bạn vào Outlook.com

Outlook.com

POP

Nếu dịch vụ email của bạn có quyền truy cập POP, bạn có thể thêm nó vào Outlook.com. Chúng tôi sẽ tự động kiểm tra thư mới trong tài khoản POP của bạn 30 phút một lần và bạn có thể nhận tối đa 50 thư mới mỗi lần. Mọi thư còn lại sẽ được bao gồm trong lần đồng bộ hóa thư tiếp theo.

Thêm tài khoản POP của bạn

Tài khoản POP chỉ có thể nhập email từ thư mục hộp thư đến.

 1. Trong tài khoản POP của bạn, di chuyển tất cả thư bạn muốn vào hộp thư đến.

 2. Đăng nhập vào tài khoản Outlook.com của bạn.

 3. Bấm vào biểu tượng Tùy chọn Biểu tượng Tùy chọn, sau đó bấm Tùy chọn.

 4. Trong Quản lý tài khoản của bạn, bấm Tài khoản email của bạn.

 5. Trong Thêm tài khoản email, bấm Thêm tài khoản gửi và nhận.

 6. Nhập địa chỉ email và mật khẩu của tài khoản email mà bạn muốn thêm vào Outlook.com rồi bấm Tiếp.

  Outlook.com tự đồng điền các thiết đặt được đề xuất. Nếu bạn được nhắc xác minh thiết đặt hoặc nếu Outlook.com không thể kết nối với máy chủ thư POP khác, hãy kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ email của bạn để xác minh rằng các thiết đặt POP và SMTP chính xác.

 7. Chọn vị trí—hộp thư đến Outlook.com của bạn hoặc một thư mục khác—nơi bạn muốn thư từ tài khoản này sẽ chuyển vào, rồi bấm Lưu.

Các ghi chú

 • Tùy thuộc vào số lượng email bạn có, có thể mất ít nhất 24 giờ để tất cả email của bạn xuất hiện trong Outlook.com.

 • Kích thước tối đa của email (bao gồm tệp đính kèm) mà bạn có thể nhập hoặc nhận là 25 MB.

 • Bạn có thể thêm tổng cộng 13 tài khoản vào tài khoản Outlook.com của mình.

Chọn địa chỉ gửi thư ở trường "Từ"

Bạn có thể gửi email từ bất kỳ tài khoản nào bạn đã thêm vào Outlook.com.

 1. Bấm vào Mới để bắt đầu một thư mới.

 2. Bấm vào mũi tên xuống bên cạnh địa chỉ email của bạn (phía trên bên trái).

 3. Chọn từ danh sách các địa chỉ.

Đặt địa chỉ gửi thư mặc định của bạn

Nếu bạn gửi nhiều email từ một trong những địa chỉ của bạn, bạn có thể đặt địa chỉ đó làm địa chỉ gửi thư.

 1. Bấm vào biểu tượng Tùy chọn Biểu tượng tùy chọn, sau đó bấm Tùy chọn.
 2. Bấm vào Tài khoản email của bạn.

 3. Trong địa chỉ gửi thư mặc định, chọn địa chỉ bạn muốn dùng để gửi thư theo mặc định.

 4. Để quay lại hộp thư đến của bạn, hãy bấm vào biểu trưng Outlook.com phía trên bên trái.

Sắp xếp email đến vào các thư mục

Nếu bạn muốn giữ riêng email từ các địa chỉ khác (ví dụ: địa chỉ cá nhân và địa chỉ cơ quan), Outlook.com có thể tự động sắp xếp thư đến vào các thư mục khác nhau.

 1. Bấm vào biểu tượng Tùy chọnBiểu tượng tùy chọn sau đó bấm Thiết đặt thư khác.
 2. Trong Tùy chỉnh Outlook, bấm vào Quy tắc sắp xếp thư mới rồi bấm vào Mới.

 3. Trong Bước 1:

  Trên danh sách đầu tiên, chọn dòng Tới hoặc Cc.

  Trên danh sách thứ hai, chọn bao gồm.

  Trong hộp văn bản, nhập địa chỉ cho email bạn muốn sắp xếp.

 4. Trong Bước 2, thực hiện một trong các thao tác sau:

  Nếu thư mục đã tồn tại, chọn Di chuyển đến và chọn thư mục từ danh sách.

  Nếu thư mục chưa tồn tại, chọn Di chuyển đến thư mục mới và nhập tên thư mục.

  Bạn cũng có thể tự động chuyển tiếp, xóa, thêm hoặc loại bỏ danh mục hoặc gắn cờ thư.

 5. Bấm Lưu.

Lưu ý

 • Thư được gửi tới danh sách gửi thư sẽ không được thêm vào thư mục này.

Để được trợ giúp thêm về cách thêm tài khoản email, liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng.

Xem thêm

Cần thêm trợ giúp? Diễn đàn Outlook.com có thể trả lời câu hỏi của bạn.

Nhận trợ giúp với ứng dụng Outlook dành cho máy tính để bàn.

Bạn có ý tưởng cho Outlook.com? Chúng tôi muốn nghe chúng.