Trải nghiệm web trên Outlook.com sắp được cải tiến nhưng mật khẩu, thông tin đăng nhập và dữ liệu của bạn sẽ không thay đổi.
Quan trọng: Nếu tài khoản của bạn đã được nâng cấp, thông tin trong bài viết này có thể không còn áp dụng. Truy cập Chào mừng bạn đến với Outlook trên web để tìm hiểu thêm.

Thêm tất cả tài khoản email của bạn vào Outlook.com

Outlook.com

IMAP (bao gồm Yahoo!)

Khi bạn thêm tài khoản được kích hoạt IMAP (chẳng hạn như Yahoo! Mail) vào Outlook.com bạn có thể tiếp tục gửi và nhận email mới từ địa chỉ hiện tại của bạn và nhập thông tin email và lịch cũ của bạn. Để thêm tài khoản của bạn, hãy làm theo các bước dưới đây.

Chạy công cụ nhập

Công cụ nhập sẽ nhập email hiện có của bạn và thiết lập Outlook.com để bạn có thể gửi email từ địa chỉ tài khoản đã kích hoạt IMAP của bạn. Chạy công cụ nhập và làm theo các hướng dẫn trên màn hình. Khi làm xong, hãy trở về trang này để hoàn tất các bước khác.

Chạy công cụ nhập dành cho Yahoo

Chạy công cụ nhập dành cho các tài khoản IMAP khác

Tự động chuyển tiếp email của bạn vào Outlook.com

Dưới đây là các hướng dẫn dành cho Yahoo Mail trên trang web Yahoo!.

Để đặt tự động chuyển tiếp cho các tài khoản IMAP khác, hãy xem phần hỗ trợ của nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Thêm danh bạ của bạn

Nếu bạn có tài khoản Yahoo, bạn có thể nhập danh sách liên hệ cho dịch vụ web Mọi người trong Outlook.com. Nếu bạn có dịch vụ email khác, bạn có thể kết nối với danh sách liên hệ của mình.

Để truy cập ứng dụng Mọi người

 1. Bấm vào mũi tên bên cạnh log Outlook.com ở phía trên bên trái.

  Biểu trưng và mũi tên của Outlook.com
 2. Bấm Mọi người.

  Các hình xếp để mở thư, mọi người, lịch và OneDrive

Nhập danh sách liên hệ Yahoo của bạn

 1. Trong Mọi người, trong Nhập liên hệ, bấm vào Bắt đầu nhập.

 2. Bấm vào Yahoo! và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Đối với các dịch vụ email khác

 1. Đăng nhập vào tài khoản email bạn muốn nhập các địa chỉ liên hệ.

 2. Xuất các liên hệ của bạn ra tệp .CSV và lưu tệp đó vào ổ đĩa cứng của bạn.

  Các dịch vụ email khác nhau hoạt động khác nhau. Xem các trang hỗ trợ của nhà cung cấp dịch vụ email của bạn để biết thêm thông tin.

 3. Đăng nhập vào tài khoản Outlook.com của bạn.

 4. Trong Mọi người, trong Nhập liên hệ, bấm vào Bắt đầu nhập, rồi bấm vào Dịch vụ email khác.

 5. Duyệt tìm tệp bạn đã lưu trong Bước 2, bấm vào Tải lên rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Xin lưu ý rằng nếu sau đó bạn ngắt kết nối tài khoản, những liên hệ đó sẽ không còn xuất hiện trong danh sách liên hệ Outlook.com của bạn nữa.

Nhập hoặc đăng ký lịch của bạn

Để biết thêm thông tin về sự khác biệt giữa nhập lịch và đăng ký lịch khác, hãy xem Nhập hoặc đăng ký lịch trong Outlook.com.

Để nhập thông tin lịch của bạn

Dưới đây là các cách để xuất các lịch Yahoo! của bạn.

Để nhập thông tin lịch của bạn từ các tài khoản IMAP khác vào Outlook.com, trước tiên bạn phải xuất thông tin lịch. Các bước cần thiết có thể khác nhau tùy theo dịch vụ. Sau khi bạn xuất thành công thông tin lịch, hãy làm theo hướng dẫn để nhập lịch vào Nhập hoặc đăng ký lịch trong Outlook.com.

Cách đăng ký lịch của bạn

Để đăng ký lịch của bạn, trước tiên bạn phải nhận URL riêng (thường không phải là URL xuất hiện trong thanh Địa chỉ của trình duyệt của bạn). Các bước cần thiết có thể khác nhau tùy theo dịch vụ. Sau khi bạn có URL riêng, hãy làm theo hướng dẫn để đăng ký lịch trong Nhập hoặc đăng ký lịch trong Outlook.com. Lưu ý rằng bạn sẽ cần phải truy cập tài khoản đã kích hoạt IMAP của bạn để thêm các sự kiện lịch mới.

Các ghi chú

 • Nếu bạn nhập lịch, để tiếp tục nhận các sự kiện mới hoặc thông tin cập nhật, hãy đề nghị mọi người gửi sự kiện tới địa chỉ email Outlook.com của bạn.

 • Nếu bạn đã chia sẻ tài khoản lịch có kích hoạt IMAP, có thể bạn sẽ muốn chia sẻ lịch Outlook.com của bạn.

Chọn địa chỉ gửi thư ở trường "Từ"

Bạn có thể gửi email từ bất kỳ tài khoản nào bạn đã thêm vào Outlook.com.

 1. Bấm vào Mới để bắt đầu một thư mới.

 2. Bấm vào mũi tên xuống bên cạnh địa chỉ email của bạn (phía trên bên trái).

 3. Chọn từ danh sách các địa chỉ.

Đặt địa chỉ gửi thư mặc định của bạn

Nếu bạn gửi nhiều email từ một trong những địa chỉ của bạn, bạn có thể đặt địa chỉ đó làm địa chỉ gửi thư.

 1. Bấm vào biểu tượng Tùy chọn Biểu tượng tùy chọn, sau đó bấm Tùy chọn.
 2. Bấm vào Tài khoản email của bạn.

 3. Trong địa chỉ gửi thư mặc định, chọn địa chỉ bạn muốn dùng để gửi thư theo mặc định.

 4. Để quay lại hộp thư đến của bạn, hãy bấm vào biểu trưng Outlook.com phía trên bên trái.

Sắp xếp email đến vào các thư mục

Nếu bạn muốn giữ riêng email từ các địa chỉ khác (ví dụ: địa chỉ cá nhân và địa chỉ cơ quan), Outlook.com có thể tự động sắp xếp thư đến vào các thư mục khác nhau.

 1. Bấm vào biểu tượng Tùy chọnBiểu tượng tùy chọn sau đó bấm Thiết đặt thư khác.
 2. Trong Tùy chỉnh Outlook, bấm vào Quy tắc sắp xếp thư mới rồi bấm vào Mới.

 3. Trong Bước 1:

  Trên danh sách đầu tiên, chọn dòng Tới hoặc Cc.

  Trên danh sách thứ hai, chọn bao gồm.

  Trong hộp văn bản, nhập địa chỉ cho email bạn muốn sắp xếp.

 4. Trong Bước 2, thực hiện một trong các thao tác sau:

  Nếu thư mục đã tồn tại, chọn Di chuyển đến và chọn thư mục từ danh sách.

  Nếu thư mục chưa tồn tại, chọn Di chuyển đến thư mục mới và nhập tên thư mục.

  Bạn cũng có thể tự động chuyển tiếp, xóa, thêm hoặc loại bỏ danh mục hoặc gắn cờ thư.

 5. Bấm Lưu.

Lưu ý

 • Thư được gửi tới danh sách gửi thư sẽ không được thêm vào thư mục này.

Để được trợ giúp thêm về cách thêm tài khoản email, liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng.

Xem thêm

Cần thêm trợ giúp? Diễn đàn Outlook.com có thể trả lời câu hỏi của bạn.

Nhận trợ giúp với ứng dụng Outlook dành cho máy tính để bàn.

Bạn có ý tưởng cho Outlook.com? Chúng tôi muốn nghe chúng.