Giữ an toàn cho con bạn trên PC

Windows 10

Đặt giới hạn thích hợp cho con bạn

Sau khi thêm trẻ em vào gia đình của bạn, bạn có thể bảo đảm rằng các website dành cho người lớn bị chặn hoặc chỉ chọn ra những site bạn muốn để con xem. Ngoài ra, bạn còn có thể bảo đảm rằng chúng chỉ có thể dùng các ứng dụng và trò chơi phù hợp với độ tuổi, và bạn có thể đặt các giới hạn về thời gian sử dụng thiết bị để chắc chắn rằng con bạn không dành quá nhiều thời gian trong thế giới ảo. Trẻ có thể xin phép bạn để tiếp tục duyệt khi hết thời gian hoặc để xem hay tải xuống bất kỳ nội dung nào bị chặn — cả hai có thể cùng nhau quyết định xem mức độ giới hạn thế nào là phù hợp với trẻ.

Bạn có thể đặt và quản lý tất cả các giới hạn tại account.microsoft.com/family. Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn, chọn tên của đứa trẻ có cài đặt mà bạn muốn thay đổi và làm theo hướng dẫn từ đó.

Ghi chú

 • Giới hạn về thời gian được áp dụng theo thời gian đã đặt trên PC, vì thế, việc đặt PC ở cùng múi giờ để thiết đặt được áp dụng chính xác là không cần thiết.

Hiển thị tất cả

Đặt giới hạn thời gian

Có hai cách để bạn giới hạn lượng thời gian sử dụng thiết bị của con bạn. Ngoài cách đặt khung thời gian cố định mà trẻ có thể sử dụng thiết bị, bạn cũng có thể đặt mức thời lượng tối đa trên từng thiết bị để xác định xem trẻ có thể sử dụng chúng bao nhiều giờ mỗi ngày. Chẳng hạn, bạn có thể cho phép trẻ sử dụng mỗi thiết bị hai giờ mỗi ngày trong tuần, nhưng cho phép chúng có thêm thời gian vào các ngày cuối tuần.

 1. Chọn Thời gian màn hình và chuyển Đặt giới hạn cho thời điểm con tôi có thể sử dụng thiết bị từ Tắt sang Bật.

 2. Chọn những thời điểm bạn muốn cho phép trẻ sử dụng thiết bị trong mỗi ngày, và nếu bạn muốn, hãy đặt mức thời gian được phép sử dụng tối đa đối với từng thiết bị. Nếu bạn không muốn đặt mức thời gian tối đa, hãy chọn Không giới hạn.

Đặt giới hạn trên các trang web mà con bạn có thể truy cập

Có rất nhiều điều tuyệt vời để tìm hiểu trên Internet, nhưng cũng nhiều điều bạn không muốn con bạn vấp phải. Bật giới hạn duyệt web nếu bạn muốn chặn trang web cung cấp nội dung người lớn hoặc cho phép hay chặn từng trang web bằng cách sử dụng địa chỉ web hoặc URL. Đối với trẻ nhỏ, bạn có thể thiết lập giới hạn duyệt web để chúng chỉ có thể truy cập vào số lượng ít các trang web mà bạn cho phép cụ thể.

Để thiết lập giới hạn duyệt web

 1. Đăng nhập vào gia đình trên trang web tài khoản Microsoft.

 2. Chọn trẻ bạn muốn bật giới hạn duyệt web.

 3. Chọn Duyệt web và chuyển mục Chặn trang web không phù hợp từ Tắt sang Bật.

  Bây giờ, nội dung người lớn bị chặn và Tìm kiếm an toàn bật khi con bạn sử dụng công cụ tìm kiếm phổ biến nhất.

 4. Nếu bạn chỉ muốn con mình xem những trang web được bạn cho phép rõ ràng, hãy đánh dấu vào ô bên cạnh Chỉ xem những trang web trên danh sách được phép.

Để cho phép hoặc chặn các trang web cụ thể

 1. Đăng nhập vào gia đình trên trang web tài khoản Microsoft.

 2. Chọn trẻ bạn muốn bật giới hạn duyệt web.

 3. Chọn Duyệt web.

 4. Để thêm trang web vào danh sách được phép của bạn, hãy đến Luôn cho phép các mục này và nhập URL của trang web mà bạn muốn cho phép.

 5. Để thêm trang web vào danh sách chặn của bạn, hãy đến Luôn chặn các mục này và nhập URL của trang web mà bạn muốn chặn.

Đặt giới hạn về ứng dụng, trò chơi và phương tiện

Để đặt giới hạn về ứng dụng, trò chơi và phương tiện mà con bạn có thể sử dụng, bạn hãy đặt mức độ xếp hạng theo độ tuổi. Khi đó, trẻ có thể sử dụng ứng dụng, trò chơi và phương tiện được xếp hạng phù hợp cho tuổi của chúng, chứ không phải là những nội dung quá người lớn đối với chúng. Nếu con bạn tải xuống nội dung trước đó bạn đã đặt giới hạn này, bạn có thể chặn nội dung khi nó xuất hiện trên trang Hành động gần đây và con bạn sẽ không thể sử dụng trang đó cho tới khi bạn cho phép lại.

Nếu con bạn muốn sử dụng ứng dụng hoặc trò chơi bị chặn, chúng có thể yêu cầu bạn cho phép. Bạn có thể trả lời các yêu cầu cấp quyền từ email hoặc từ trang gia đình trên trang web tài khoản Microsoft.

Lưu ý

 • Trước Windows 10, hạn chế về ứng dụng và trò chơi có hai nút Bật/Tắt riêng biệt—một nút cho ứng dụng và một nút cho trò chơi. Bây giờ, bạn có thể quản lý cả hai bằng một công tắc. Nếu trước đây bạn chỉ bật giới hạn cho một trong hai nội dung và chưa thay đổi, thì cài đặt đó vẫn được áp dụng. Tuy nhiên, nếu bạn truy cập gia đình trên trang web tài khoản Microsoft và tắt hạn chế về ứng dụng, trò chơi và phương tiện rồi bật lại, ứng dụng, trò chơi và phương tiện sẽ bị hạn chế.

Cách sử dụng mức độ xếp hạng theo độ tuổi

 1. Chọn Ứng dụng, trò chơi & phương tiện, và chuyển mục Chặn ứng dụng và trò chơi không phù hợp từ Tắt sang Bật.

 2. Đi tới Giới hạn ứng dụng và trò chơi và chọn mức độ tuổi phù hợp với con bạn.

Lưu ý

 • Trên những thiết bị chạy Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 hoặc phiên bản Windows cũ hơn, khi bạn bật các giới hạn về ứng dụng và trò chơi, tất cả các ứng dụng và trò chơi không được xếp hạng theo độ tuổi sẽ đều bị chặn theo mặc định. Điều này giúp ngăn ngừa việc trẻ dùng những ứng dụng không phù hợp hay chơi các trò chơi có nội dung dành cho người lớn tuổi hơn, nhưng đồng thời, một số ứng dụng mà bạn muốn để những đứa trẻ lớn tuổi hơn có thể sử dụng, kể cả các ứng dụng năng suất như trình xử lý văn bản và bảng tính, cũng bị chặn. Bạn có thể muốn bật giới hạn về ứng dụng và trò chơi đối với trẻ nhỏ hơn, mà vẫn có thể chọn giám sát các hoạt động của trẻ lớn tuổi hơn bằng tính năng báo cáo hoạt động.

Quản lý những yêu cầu của các con bạn

Theo thời gian, cài đặt bạn áp dụng cho thiết bị Windows của gia đình bạn có thể mở rộng. Chẳng hạn, con bạn có thể muốn tải xuống và chơi một trò chơi mới mà mọi người đang bàn tán, thực hiện vài nghiên cứu trên Internet cho một dự án ở trường hoặc dùng PC lâu hơn một chút để hoàn thành bài tập về nhà. Những đứa trẻ trong gia đình Microsoft của bạn có thể gửi yêu cầu qua email cho bạn để xin phép dùng các ứng dụng, trò chơi hoặc website mới. Bạn có thể trả lời từng yêu cầu trong email của mình hoặc quản lý toàn bộ các yêu cầu đó tại một nơi trên trang gia đình của trang web tài khoản Microsoft.

 1. Đăng nhập vào gia đình trên trang web tài khoản Microsoft.

 2. Yêu cầu cấp quyền gần đây được liệt kê cho mỗi trẻ đã gửi yêu cầu.

 3. Bên cạnh từng yêu cầu, chọn nút Cho phép để phê duyệt yêu cầu hoặc chọn nút Từ chối để chặn yêu cầu đó.

Tiếp theo: Giám sát hoạt động của con bạn trên thiết bị

Tài nguyên khác

Truy cập gia đình Microsoft

Thay đổi thiết đặt gia đình Microsoft của bạn.

Thiết lập An toàn Gia đình

Tìm hiểu cách thêm tài khoản vào gia đình Microsoft của bạn.

Trợ giúp từ cộng đồng

Đặt câu hỏi trong diễn đàn cộng đồng.