Giữ an toàn cho con bạn trên PC

Windows 10

Đặt giới hạn thích hợp cho con bạn

Sau khi thêm trẻ em vào gia đình của bạn, bạn có thể bảo đảm rằng các website dành cho người lớn bị chặn hoặc chỉ chọn ra những site bạn muốn để con xem. Ngoài ra, bạn còn có thể bảo đảm rằng chúng chỉ có thể dùng các ứng dụng và trò chơi phù hợp với độ tuổi, và bạn có thể đặt các giới hạn về thời gian sử dụng thiết bị để chắc chắn rằng con bạn không dành quá nhiều thời gian trong thế giới ảo. Trẻ có thể xin phép bạn để tiếp tục duyệt khi hết thời gian hoặc để xem hay tải xuống bất kỳ nội dung nào bị chặn — cả hai có thể cùng nhau quyết định xem mức độ giới hạn thế nào là phù hợp với trẻ.

Bạn có thể đặt và quản lý tất cả các giới hạn tại account.microsoft.com/family. Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn, chọn tên của đứa trẻ có cài đặt mà bạn muốn thay đổi và làm theo hướng dẫn từ đó.

Ghi chú

 • Giới hạn về thời gian được áp dụng theo thời gian đã đặt trên PC, vì thế, việc đặt PC ở cùng múi giờ để thiết đặt được áp dụng chính xác là không cần thiết.

Hiển thị tất cả

Đặt giới hạn thời gian

Có hai cách để bạn giới hạn lượng thời gian sử dụng thiết bị của con bạn. Ngoài cách đặt khung thời gian cố định mà trẻ có thể sử dụng thiết bị, bạn cũng có thể đặt mức thời lượng tối đa trên từng thiết bị để xác định xem trẻ có thể sử dụng chúng bao nhiều giờ mỗi ngày. Chẳng hạn, bạn có thể cho phép trẻ sử dụng PC hai giờ mỗi ngày trong tuần, nhưng cho phép chúng có thêm thời gian vào các ngày cuối tuần.

 1. Chọn Thời gian sử dụng thiết bị, và chuyển mục Chặn thiết bị ở những thời điểm nhất định từ Tắt sang Bật.

 2. Chọn những thời điểm bạn muốn cho phép trẻ sử dụng thiết bị trong mỗi ngày, và nếu bạn muốn, hãy đặt mức thời gian được phép sử dụng tối đa đối với từng thiết bị. Nếu bạn không muốn đặt mức thời gian tối đa, hãy chọn Không giới hạn.

Đặt giới hạn trên các trang web mà con bạn có thể truy cập

Có rất nhiều điều tuyệt vời để tìm hiểu trên internet, nhưng cũng nhiều điều bạn không muốn con bạn vấp phải. Bạn có thể đặt giới hạn về các dạng website mà con bạn có thể xem, để chúng luôn thấy những gì phù hợp với độ tuổi. Chẳng hạn, bạn có thể cho phép trẻ xem các website có nội dung thông thường và thân thiện với trẻ em, trong khi tự động chặn mọi site có nội dung dành cho người lớn. Bạn cũng có thể cho phép hoặc chặn các website riêng biệt — hoặc thậm chí chỉ định các trang trong một site — theo địa chỉ web hoặc URL của chúng, hay thiết lập tài khoản của con bạn sao cho chúng chỉ có thể xem các site được bạn xác định là an toàn.

Cách thiết lập giới hạn về website

 1. Chọn Website, và chuyển mục Chặn website không phù hợp từ Tắt sang Bật.

  Bây giờ, nội dung dành cho người lớn sẽ bị chặn, chức năng duyệt InPrivate sẽ bị chặn và Tìm kiếm An toàn trên Bing được bật.

 2. Nếu bạn chỉ muốn con mình xem những website được bạn cho phép rõ ràng, hãy đánh dấu vào ô bên cạnh Chỉ xem những website trên danh sách được phép.

Để cho phép hoặc chặn các trang web cụ thể

 1. Chọn Website.

 2. Để thêm site vào danh sách được phép của bạn, hãy đến Luôn cho phép các mục này và nhập URL của website mà bạn muốn cho phép.

 3. Để thêm site vào danh sách bị chặn của bạn, hãy đến Luôn chặn các mục này và nhập URL của website bạn muốn chặn.

Đặt giới hạn về ứng dụng và trò chơi

Việc đặt giới hạn về các ứng dụng và trò chơi mà con bạn được phép sử dụng cũng tương tự như việc đặt giới hạn về website: bạn có thể đặt mức xếp hạng theo tuổi, sao cho con bạn có thể dùng các ứng dụng và trò chơi được xếp hạng theo độ tuổi, thay vì những ứng dụng chứa nội dung dành cho người lớn tuổi hơn hoặc không có xếp hạng theo độ tuổi. Bạn cũng có thể cho phép hoặc chặn các tiêu đề cụ thể, riêng biệt

Trẻ có thể xin phép bạn nếu chúng muốn dùng ứng dụng bị chặn hay chơi trò chơi bị chặn, và bạn có thể trả lời các yêu cầu sự cho phép đó qua email, trực tiếp từ báo cáo hoạt động của con bạn, hay bằng cách đăng nhập vào thiết bị mà con bạn đang dùng và chấp thuận ngay trên đó, tại thời điểm đó.

Ghi chú

 • Trước đây, có hai công tắc Bật/Tắt riêng biệt cho các giới hạn về ứng dụng và trò chơi — một cho ứng dụng và một cho trò chơi. Bây giờ, bạn có thể quản lý cả hai bằng một công tắc. Nếu trước đây bạn chỉ bật giới hạn cho một trong hai nội dung, thì thiết đặt đó vẫn được áp dụng. Tuy nhiên, nếu bạn tắt giới hạn về ứng dụng và trò chơi, rồi bật lại chúng, thì cả ứng dụng và trò chơi sẽ đều bị hạn chế.

Cách sử dụng mức độ xếp hạng theo độ tuổi

 1. Chọn Ứng dụng & trò chơi, và chuyển mục Chặn ứng dụng và trò chơi không phù hợp từ Tắt sang Bật.

 2. Đi tới Giới hạn ứng dụng và trò chơi và sử dụng menu để chọn độ tuổi phù hợp với con bạn.

  Trẻ luôn có thể xin phép bạn để được sử dụng bất kỳ nội dung nào bị chặn.

Ghi chú

 • Trên thiết bị đang chạy Windows 8.1,Windows 8, Windows 7 hay Windows phiên bản cũ hơn, khi bạn bật các giới hạn về ứng dụng và trò chơi, tất cả các ứng dụng và trò chơi không được xếp hạng theo độ tuổi sẽ đều bị chặn theo mặc định. Điều này giúp ngăn ngừa việc trẻ dùng những ứng dụng không phù hợp hay chơi các trò chơi có nội dung dành cho người lớn tuổi hơn, nhưng đồng thời, một số ứng dụng mà bạn muốn để những đứa trẻ lớn tuổi hơn có thể sử dụng, kể cả các ứng dụng năng suất như trình xử lý văn bản và bảng tính, cũng bị chặn. Bạn có thể muốn bật giới hạn về ứng dụng và trò chơi đối với trẻ nhỏ hơn, mà vẫn có thể chọn giám sát các hoạt động của trẻ lớn tuổi hơn trong các ứng dụng và trò chơi bằng báo cáo hoạt động.

Quản lý những yêu cầu của các con bạn

Theo thời gian, thiết đặt bạn áp dụng cho hoạt động trên PC của gia đình bạn có thể mở rộng. Chẳng hạn, con bạn có thể muốn tải xuống và chơi một trò chơi mới mà mọi người đang bàn tán, thực hiện vài nghiên cứu trên Internet cho một dự án ở trường hoặc dùng PC lâu hơn một chút để hoàn thành bài tập về nhà. Những đứa trẻ trong gia đình Microsoft của bạn có thể gửi yêu cầu qua email cho bạn để xin phép dùng các ứng dụng, trò chơi hoặc website mới. Bạn luôn có thể xử lý riêng những yêu cầu này trong email, nhưng bạn cũng có thể quản lý tất cả ở một nơi tại account.microsoft.com/family.

 1. Chọn Hoạt động gần đây.

  Những yêu cầu cho phép gần đây được sắp xếp theo thể loại.

 2. Bên cạnh từng yêu cầu, hãy chọn nút Cho phép để phê duyệt yêu cầu hoặc chọn nút Từ chối để chặn yêu cầu đó.

Tiếp theo: Giám sát hoạt động của con bạn trên thiết bị

Tài nguyên khác

Truy cập gia đình Microsoft

Thay đổi thiết đặt gia đình Microsoft của bạn.

Thiết lập An toàn Gia đình

Tìm hiểu cách thêm tài khoản vào gia đình Microsoft của bạn.

Trợ giúp từ cộng đồng

Đặt câu hỏi trong diễn đàn cộng đồng.