Nhận trợ giúp với lỗi kích hoạt.

Đây là một số lỗi kích hoạt thường gặp nhất trong Windows và một vài cách bạn có thể thử áp dụng để khắc phục sự cố gây ra chúng. Để được trợ giúp thêm về quy trình kích hoạt, xem bài viết kích hoạt sản phẩm.

Lỗi kích hoạt Ý nghĩa và cách khắc phục
Lỗi kích hoạt

Không thể tìm thấy mô tả lỗi chi tiết. (Mã lỗi: 0xC004C4AA)


Không thể kích hoạt Windows 8.1 Pro bằng Media Center hoặc Windows 8 Pro bằng Media Center

Ý nghĩa và cách khắc phục

Bạn có thể thấy lỗi này sau khi bạn sử dụng Thêm tính năng cho Windows 8.1 hoặc Thêm tính năng cho Windows 8 để nâng cấp phiên bản Windows hiện tại lên Windows 8.1 Pro bằng Media Center hoặc Windows 8 Pro bằng Media Center. Bạn chỉ có thể kích hoạt các phiên bản Windows khác nhau trên các PC đã có Windows được cài đặt sẵn, hoặc Windows đã được mua trên trang web Windows hoặc tại một cửa hàng bán lẻ. Để khắc phục sự cố, bạn cần phải cài đặt Windows với mã sản phẩm được cung cấp cho bạn trong một email xác nhận mua hàng hoặc với DVD. Nếu bạn nghĩ bạn đã nhận được tin nhắn này do nhầm lẫn, liên hệ một đại diện Hỗ trợ khách hàng Microsoft.

Lỗi kích hoạt

Không thể tìm thấy mô tả lỗi chi tiết. (Mã lỗi: 0xC004C400)


Không thể kích hoạt Windows 8.1 Pro bằng Media Center hoặc Windows 8 Pro bằng Media Center

Ý nghĩa và cách khắc phục

Bạn có thể thấy lỗi này sau khi thêm Windows Media Center Pack và cố gắng nhập mã sản phẩm mới của bạn. Để khắc phục sự cố này, bạn có thể kích hoạt Windows bằng điện thoại.


 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập SLUI 04 vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm SLUI 04.

 3. Làm theo chỉ dẫn trên màn hình.

Lỗi kích hoạt

Xác thực bản chính hãng đã phát hiện ra mã nhị phân Windows giả mạo. (Mã lỗi: 0xC004C4AE)

Ý nghĩa và cách khắc phục

Bạn có thể thấy lỗi này nếu đã sử dụng ứng dụng của bên thứ ba để thêm ngôn ngữ hiển thị hiện tại không được Windows hỗ trợ. Để khắc phục sự cố này, bạn có thể khôi phục PC của bạn về một thời điểm trước đó để hoàn tác những thay đổi đã được thực hiện đối với Windows. Để biết thêm thông tin, xem Cách làm mới, đặt lại hoặc khôi phục PC.

Lỗi kích hoạt

Dịch vụ Cấp phép Phần mềm xác định rằng mã sản phẩm được chỉ định này chỉ có thể được sử dụng dành cho nâng cấp, không dành cho cài đặt mới. (Mã lỗi: 0xC004F061)

Ý nghĩa và cách khắc phục

Bạn có thể thấy lỗi này nếu đang sử dụng mã sản phẩm để nâng cấp lên Windows 8.1 hoặc Windows 8, nhưng phiên bản trước của Windows chưa được cài đặt trên PC của bạn. Để nâng cấp, bạn cần có Windows 8, Windows 7, Windows Vista, hoặc Windows XP đã có trong PC của bạn. Để biết thêm thông tin, xem Tại sao tôi không thể kích hoạt Windows?

Lỗi kích hoạt

Đã xảy ra sự cố kết nối mạng trong khi kích hoạt bản Windows của bạn. (Mã lỗi: 0xC004FC03)

Ý nghĩa và cách khắc phục

Bạn có thể thấy lỗi này nếu thiết đặt tường lửa của bạn ngăn cản Windows hoàn tất tiến trình kích hoạt trực tuyến. Để khắc phục vấn đề này, bạn có thể kích hoạt Windows bằng điện thoại.


 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập SLUI 04 vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm SLUI 04.

 3. Làm theo chỉ dẫn trên màn hình.

Lỗi kích hoạt

Máy chủ kích hoạt báo cáo rằng mã sản phẩm đã vượt quá giới hạn mở khoá của nó. (Mã lỗi: 0xC004C008)

Ý nghĩa và cách khắc phục

Bạn có thể thấy lỗi này nếu mã sản phẩm đã được dùng trên một PC khác, hoặc nó đang được dùng trên nhiều PC hơn Điều khoản Cấp phép Phần mềm Microsoft cho phép. Để khắc phục sự cố này, bạn sẽ cần phải mua một mã sản phẩm riêng cho mỗi PC của bạn để kích hoạt Windows được cài đặt trên chúng.

Lỗi kích hoạt

Mã sản phẩm này không hoạt động. (Mã lỗi: 0xC004C003)

Ý nghĩa và cách khắc phục

Nếu gần đây bạn sử dụng Thêm tính năng cho Windows 8 để lấy phiên bản Windows có thêm tính năng, bạn có thể nhìn thấy lỗi này nếu bạn nâng cấp ngay lên Windows 8.1 trong Windows Store. Để xử lý vấn đề này, bạn cần liên hệ Đại diện Hỗ trợ Khách hàng của Microsoft.


Bạn cũng có thể nhìn thấy lỗi này nếu sử dụng mã sản phẩm không hợp lệ. Bạn cần mua mã sản phẩm hoặc nếu bạn mua PC có cài sẵn Windows, hãy liên hệ với nhà sản xuất PC để có mã gốc.

Lỗi kích hoạt

Máy chủ kích hoạt báo rằng Mã Đa Kích hoạt đã vượt quá giới hạn của nó. (Mã lỗi: 0xC004C020)

Ý nghĩa và cách khắc phục

Lỗi này xuất hiện khi Giấy phép số lượng lớn (giấy phép được mua từ Microsoft bởi một doanh nghiệp để cài đặt Windows trên nhiều PC) đã được sử dụng trên số lượng PC nhiều hơn so với Điều khoản Cấp phép Phần mềm của Microsoft cho phép. Để khắc phục vấn đề, bạn cần phải sử dụng khóa sản phẩm khác để kích hoạt PC. Liên hệ với người quản trị hệ thống của bạn để biết thêm thông tin.

Lỗi kích hoạt

Tên DNS không tồn tại. (Mã lỗi: 0x8007232B)


Tên tệp, tên thư mục, hoặc cú pháp nhãn ổ đĩa không đúng. (Mã lỗi: 0x8007007B)

Ý nghĩa và cách khắc phục

Bạn có thể thấy lỗi này nếu kích hoạt PC làm việc của mình nhưng không kết nối vào mạng nơi làm việc của bạn. Nếu đã kết nối vào mạng làm việc mà vẫn gặp lỗi này, bạn cần phải thay đổi thiết đặt mạng của mình. Liên hệ với người quản trị hệ thống của bạn để biết thêm thông tin.


Nếu bạn không có người quản trị hệ thống, bạn cần nhập lại mã sản phẩm: Làm theo các bước sau:


 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Thực hiện một trong các việc sau:

  • Trong Windows 8.1, nhập mã sản phẩm vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Thay đổi mã sản phẩm Windows của bạn. Dưới Windows, gõ nhẹ hoặc bấm Thay đổi mã sản phẩm, rồi nhập mã sản phẩm gồm 25 ký tự của bạn.

  • Trong Windows 8, nhập SLUI 03 vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm SLUI 03. Nhập mã sản phẩm gồm 25 chữ số của bạn, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Kích hoạt.

  Yêu cầu quyền quản trị viên Bạn có thể được yêu cầu mật khẩu người quản trị hoặc xác nhận lựa chọn của bạn.

Lỗi kích hoạt

Đã có lỗi bảo mật. (Mã lỗi: 0x80072F8F)

Ý nghĩa và cách khắc phục

Bạn có thể thấy lỗi này nếu ngày và giờ của PC không chính xác hoặc Windows đang có vấn đề kết nối với dịch vụ kích hoạt trực tuyến và không thể kiểm chứng mã sản phẩm của bạn.


Để xác minh ngày và giờ của PC, thực hiện các bước sau:

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập ngày và giờ vào hộp tìm kiếm, rồi thực hiện một trong các cách sau:

  • Trong Windows 8.1, gõ nhẹ hoặc bấm Thiết đặt ngày và giờ.

  • Trong Windows 8, gõ nhẹ hoặc bấm Thiết đặt, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Ngày và Giờ.

Để kiểm tra kết nối Internet của bạn, thực hiện các bước sau:

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập trình gỡ lỗi mạng vào hộp tìm kiếm, rồi thực hiện một trong các cách sau:

  • Trong Windows 8.1, gõ nhẹ hoặc bấm Xác định và sửa các sự cố mạng.

  • Trong Windows 8, gõ nhẹ hoặc bấm Thiết đặt, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Xác định và sửa các sự cố mạng..

Lỗi kích hoạt

Dịch vụ Cấp phép Phần mềm báo cáo rằng việc đánh giá giấy phép không thành công. (Mã lỗi: 0xC004E003)

Ý nghĩa và cách khắc phục

Bạn có thể thấy lỗi này sau khi cài đặt phần mềm của bên thứ ba làm thay đổi các tệp hệ thống. Kích hoạt Windows cần các tệp hệ thống nhất định để hoàn tất kích hoạt. Bạn có thể cố gắng khôi phục các tệp hệ thống PC của bạn về một thời điểm trước đó. Điều này sẽ loại bỏ bất kỳ phần mềm nào bạn đã cài đặt sau thời điểm đó mà không ảnh hưởng đến các tệp cá nhân của bạn. Để biết thêm thông tin, xem Cách làm mới, đặt lại hoặc khôi phục PC.

Lỗi kích hoạt

Lỗi không xác định. (Mã lỗi: 0x80004005)

Ý nghĩa và cách khắc phục

Nếu bạn gặp lỗi này, hãy thử kích hoạt lại. Nếu cách này không hiệu quả, bạn có thể cần phải khôi phục, làm mới, hoặc khôi phục cài đặt gốc. Để biết thêm thông tin, xem Cách làm mới, đặt lại hoặc khôi phục PC.

Bạn cần được trợ giúp thêm?