Thêm thiết bị hoặc PC vào mạng

Các bước thêm thiết bị hoặc PC vào mạng có thể khác nhau tùy vào hệ điều hành Windows và loại phần cứng mạng bạn có. Các bước sau đây áp dụng cho PC chạy Windows 8.1 hoặc Windows RT 8.1. Để thêm PC chạy Windows 7 hoặc hệ điều hành Windows cũ hơn, hãy tìm kiếm Trợ giúp và Hỗ trợ trên PC đó về "Thêm thiết bị hoặc máy tính vào mạng".

Ghi chú

Hiển thị tất cả

Thêm PC không dây bằng cách nhấn nút trên bộ định tuyến

Với bộ định tuyến mới hơn có hỗ trợ Kết nối Ngay Windows (WCN), còn được gọi là Thiết lập Bảo vệ Wi-Fi (WPS), bạn có thể thêm PC vào mạng bằng cách làm theo các bước sau:

 1. Bật PC.

 2. Kết nối với mạng bằng cách trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, di chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt), sau đó gõ nhẹ hoặc bấm vào biểu tượng mạng (Biểu tượng mạng không dây hoặc Biểu tượng mạng có dây). Nhấn hoặc bấm vào mạng bạn muốn kết nối, sau đó nhấn hoặc bấm Kết nối.

 3. Thay vì nhập khóa bảo mật hoặc cụm mật khẩu, nhấn nút Thiết lập Bảo vệ Wi-Fi (WPS) trên bộ định tuyến. Bộ định tuyến sẽ tự động thiết lập PC để kết nối với mạng và áp dụng các thiết đặt bảo mật của mạng.

Ghi chú

 • Kiểm tra gói bộ định tuyến của bạn để xem nó có hỗ trợ Kết nối Ngay Windows (WCN), còn được gọi là Thiết lập Bảo vệ Wi-Fi (WPS) không.

Thêm PC không dây bằng cách gõ mã bảo mật hay cụm mật khẩu

 1. Đăng nhập PC.

 2. Kết nối với mạng bằng cách trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, di chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt), sau đó gõ nhẹ hoặc bấm vào biểu tượng mạng (Biểu tượng mạng không dây hoặc Biểu tượng mạng có dây). Nhấn hoặc bấm vào mạng bạn muốn kết nối, sau đó nhấn hoặc bấm Kết nối.

 3. Nhập mã bảo mật mạng, cụm mật khẩu hoặc tên người dùng nếu bạn được yêu cầu rồi bấm OK.

Để đảm bảo bạn đã thêm PC, làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào bất kỳ PC nào trên mạng.

 2. Mở Mạng bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập mạng vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Mạng.

 3. Đảm bảo bạn nhìn thấy biểu tượng cho PC bạn đã thêm và các PC và thiết bị khác là một phần trong mạng.

Ghi chú

Thêm PC có dây

 • Cắm PC vào hub, thiết bị chuyển mạch hoặc bộ định tuyến rồi bật PC lên. (Nếu nhà bạn có dây Ethernet và giắc, bạn có thể cắm PC vào giắc Ethernet.)

Để đảm bảo bạn đã thêm PC, làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào bất kỳ PC nào trên mạng.

 2. Mở Mạng bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập mạng vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Mạng.

 3. Đảm bảo bạn nhìn thấy biểu tượng cho PC bạn đã thêm và các PC và thiết bị khác là một phần trong mạng.

Ghi chú

Thêm thiết bị không dây

Để thêm thiết bị không dây vào mạng chẳng hạn như máy in không dây hoặc máy chủ in, hãy làm theo các bước sau:

 1. Bật thiết bị

 2. Làm theo hướng dẫn đi kèm với thiết bị bạn thêm vào mạng.

Để đảm bảo bạn đã thêm thiết bị, làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào bất kỳ PC nào trên mạng.

 2. Mở Mạng bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập mạng vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Mạng.

 3. Đảm bảo bạn nhìn thấy biểu tượng cho thiết bị. Nếu thiết bị là máy in, bạn cần bật chia sẻ máy in để PC trên mạng có thể sử dụng. Để biết thêm thông tin, xem Chia sẻ máy in.

Ghi chú

Thêm thiết bị có dây

 • Bật thiết bị và cắm vào một trong những thiết bị sau:

  • Hub, bộ chuyểm mạch hoặc bộ định tuyến

  • PC được cắm vào hub, bộ chuyểm mạch hoặc bộ định tuyến

  Lúc này thiết bị sẽ được kết nối mạng.

Để đảm bảo bạn đã thêm thiết bị, làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào bất kỳ PC nào trên mạng.

 2. Mở Mạng bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập mạng vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Mạng.

 3. Đảm bảo bạn nhìn thấy biểu tượng cho thiết bị. Nếu thiết bị là máy in, bạn cần bật chia sẻ máy in để PC trên mạng có thể sử dụng. Để biết thêm thông tin, xem Chia sẻ máy in.

Ghi chú

Bạn cần được trợ giúp thêm?