Thêm tính năng: Câu hỏi thường gặp

Để biết chi tiết về các gói dịch vụ nào sẵn có, xem Thêm tính năng.

Để thêm tính năng cho Windows 8.1 hoặc Windows 8, PC của bạn phải chạy một bản sao Windows đã kích hoạt. Nếu bạn gặp vấn đề về kích hoạt Windows, xem Tại sao tôi không thể kích hoạt Windows?

Hiển thị tất cả

Làm thế nào để thêm tính năng?

Tùy thuộc vào phiên bản Windows bạn đang chạy, bạn có thể sử dụng Thêm tính năng cho Windows 8.1 hoặc Thêm tính năng cho Windows 8 để có được một phiên bản Windows có nhiều tính năng hơn phiên bản hiện tại của bạn.

Đầu tiên, bạn cần phải mua một mã sản phẩm. Bạn có thể mua mã sản phẩm mới bằng cách dùng Thêm tính năng cho Windows 8.1 hoặc Thêm tính năng cho Windows 8—nhưng bạn cần sử dụng mã đó trên PC bạn dùng để mua nó. Mã sản phẩm sẽ chỉ kết hợp được với PC đó và không thể dùng trên PC khác. Mã sản phẩm hiện có bán tại cửa hàng bán lẻ tại địa phương. Đảm bảo mua mã sản phẩm dành riêng cho Thêm tính năng cho Windows 8.1 hoặc Thêm tính năng cho Windows 8 trong cửa hàng—hiện có bán là Pro Pack hoặc Media Center Pack.

Một khi bạn mua một mã sản phẩm và nhập nó vào Thêm tính năng cho Windows 8.1 hoặc Thêm tính năng cho Windows 8, tính năng mới sẽ được tự động thêm vào PC của bạn và bạn sẽ có một phiên bản Windows mới.

Ghi chú

 • Bạn có thể không mua được mã sản phẩm trực tuyến ở một số quốc gia và khu vực.

 • Bạn chỉ có thể thêm tính năng cho Windows 8.1, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 KN, và Windows 8.1 N, hoặc Windows 8, Windows 8 Pro, Windows 8 KN, và Windows 8 N.

 • Nếu Thêm tính năng cho Windows 8.1 hoặc Thêm tính năng cho Windows 8 không có trên PC của bạn, bạn sẽ không thể cài đặt Pro Pack hoặc Media Center Pack.

Để cài đặt tính năng

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập thêm tính năng vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Thêm tính năng cho Windows 8.1 hoặc Thêm tính năng cho Windows 8.

 3. Thực hiện một trong các việc sau:

  • Nếu bạn đã mua mã của mình, gõ nhẹ hoặc bấm Tôi đã có mã sản phẩm, nhập nó, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Tiếp theo. Nếu chìa khóa sản phẩm không hoạt động, xem bài viết kích hoạt sản phẩm để biết thêm thông tin.

  • Nếu bạn chưa mua mã của mình, và nó sẵn có trực tuyến tại quốc gia hoặc khu vực của bạn, bạn có thể mua nó ngay bây giờ bằng cách gõ nhẹ hoặc bấm Tôi muốn mua mã sản phẩm trực tuyến. Nếu nó không sẵn có trực tuyến, bạn sẽ cần phải đến một cửa hàng bán lẻ địa phương.

 4. Đọc các điều khoản giấy phép, chọn hộp kiểm để chấp nhận các điều khoản cấp phép, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Thêm tính năng.

Có sẵn tính năng gì?

Có hai gói tính năng khác nhau sẵn có cho Windows 8.1 hoặc Windows 8:

 • Windows 8.1 Pro Pack và Windows 8 Pro Pack có tính năng kết nối mạng và mã hóa dữ liệu nâng cao và bao gồm Windows Media Center—nhưng bạn cần phải cài đặt và kích hoạt Windows 8.1 hoặc Windows 8 trên PC của bạn.

 • Windows 8.1 Media Center Pack và Windows 8 Media Center Pack cung cấp Windows Media Center nhưng bạn cần cài đặt và kích hoạt Windows 8.1 Pro hoặc Windows 8 Pro.

Để biết thêm chi tiết về các tùy chọn này, xem trang web Thêm tính năng trên trang web Windows.

Điều gì xảy ra khi tôi thêm tính năng?

Khi bạn thêm tính năng cho Windows 8.1 hoặc Windows 8, bạn có được một phiên bản Windows có nhiều tính năng hơn phiên bản hiện tại của mình. Sẽ không có gì xảy ra đối với các ứng dụng, tệp, và các thiết lập.

Còn nếu tôi không thể cài đặt gói tính năng tôi đã mua?

Nếu bạn không thể cài đặt gói tính năng bạn đã mua, liên hệ bộ phận hỗ trợ. Có thể có một ứng dụng trên PC của bạn ngăn chặn việc cài đặt.

Thêm tính năng mất chi phí bao nhiêu?

Bạn sẽ thấy thông tin giá cả cho mỗi tùy chọn trong Thêm tính năng cho Windows 8.1 hoặc Thêm tính năng cho Windows 8. Bạn cũng có thể đến một cửa hàng bán lẻ địa phương để xem giá cả và mua mã sản phẩm.

Làm thế nào mua mã sản phẩm để thêm tính năng?

Bạn có thể mua mã sản phẩm trực tuyến bằng cách sử dụng Thêm tính năng cho Windows 8.1 hoặc Thêm tính năng cho Windows 8 ở một số quốc gia và khu vực.

Bạn cũng có thể mua mã sản phẩm tại một cửa hàng bán lẻ ở hầu hết các nơi. Đảm bảo mua mã sản phẩm dành riêng cho Thêm tính năng cho Windows 8.1 hoặc Thêm tính năng cho Windows 8.

Làm cách nào để tôi bật hoặc tắt các tính năng?

Có thể bật hoặc tắt một số tính năng trong Windows, như Windows Media Player và Internet Explorer.

Để bật hoặc tắt các tính năng Windows

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập Bật hoặc tắt các tính năng Windows vào hộp tìm kiếm rồi gõ nhẹ hoặc bấm Bật hoặc tắt các tính năng Windows.

 3. Để bật Windows, chọn hộp kiểm bên cạnh tính năng. Để tắt Windows, bỏ chọn hộp kiểm.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm OK.

Một số tính năng Windows được nhóm lại trong thư mục và một số thư mục chứa các thư mục con nhất định với các tính năng bổ sung. Nếu hộp kiểm được chọn một phần hoặc bị mờ thì một số mục bên trong thư mục được bật và một số khác được tắt. Để xem nội dung của thư mục, gõ đúp hoặc bấm đúp vào nó.

Điều gì đã xảy ra với Nâng cấp mọi lúc cho Windows?

Nâng cấp mọi lúc cho Windows không được bao gồm trong Windows 8.1 hoặc Windows 8. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng Thêm tính năng cho Windows 8.1 hoặc Thêm tính năng cho Windows 8 để có được một phiên bản khác.

Tôi có thể trở lại phiên bản Windows mà PC của tôi đã chạy trước khi tôi thêm tính năng?

Có thể, nhưng bạn sẽ cần phải thực hiện cài đặt mới của phiên bản Windows trước của bạn, có nghĩa là các tệp, ứng dụng, và các thiết lập sẽ không được lưu. Để thực hiện điều này, bạn sẽ cần Windows 8.1 ban đầu hoặc đĩa cài đặt Windows 8 và mã sản phẩm đi kèm với nó. Để biết thêm thông tin về cài đặt mới, xem Cách thực hiện cài đặt mới Windows.

Tôi có thể thêm tính năng cho cả phiên bản Windows 32-bit và 64-bit không?

Có, bạn có thể thêm tính năng cho cả phiên bản Windows 32-bit và 64-bit. Nhưng nếu bạn đang có phiên bản Windows 32-bit, bạn không thể sử dụng Thêm tính năng cho Windows 8.1 hoặc Thêm tính năng cho Windows 8 để có được phiên bản 64-bit. Và nếu bạn có phiên bản 64-bit, bạn không thể có được phiên bản 32-bit.

Tôi có thể nâng cấp một phiên bản Windows trước bằng cách thêm tính năng không?

Không, bạn không thể nâng cấp các phiên bản Windows trước lên Windows 8.1 hoặc Windows 8. Bạn chỉ có thể sử dụng Thêm tính năng cho Windows 8.1 hoặc Thêm tính năng cho Windows 8 nếu bạn đã có Windows 8.1 hoặc Windows 8 và muốn có một phiên bản khác có nhiều tính năng hơn.

Tôi có thể thêm tính năng cho nhiều hơn một PC?

Có thể, nhưng bạn sẽ cần phải mua một mã sản phẩm riêng cho mỗi PC mà bạn muốn thêm tính năng.

Tôi có thể thêm tính năng cho phiên bản Windows Đơn Ngữ của tôi không ?

Có. Nếu bạn mua Windows 8.1 Pro Pack hoặc Windows 8 Pro Pack, bạn có thể cài đặt nó và kích hoạt Windows thành công.

Cần thêm trợ giúp?