Thêm, loại bỏ và quản lý thiết bị và máy in

Bạn có thể thêm thiết bị có dây và không dây vào PC như máy in và loa. Bạn cũng có thể loại bỏ chúng và gỡ lỗi các thiết bị này nếu chúng hoạt động không đúng.

Nếu Windows không tìm thấy thiết bị không dây mà bạn muốn thêm, xem Tại sao Windows không tìm thấy thiết bị Bluetooth hay thiết bị không dây khác? Nếu bạn gặp vấn đề khi kết nối thiết bị, xem Nếu một thiết bị có dây không được cài đặt đúng thì sao?

Hiển thị tất cả

Để thêm thiết bị mạng và có dây

Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể cắm thiết bị có dây hoặc chọn thiết bị mạng, và Windows sẽ tự động cài đặt. Nếu không, bạn có thể thêm thiết bị theo cách thủ công. Khi bạn thêm thiết bị, Windows sẽ tìm trong Windows Store xem có ứng dụng nào cho thiết bị đó từ nhà sản xuất hay không. Nếu có, Windows sẽ tự động cài đặt.

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm PC và thiết bị, và gõ nhẹ hoặc bấm Thiết bị.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Thêm thiết bị. Rồi chọn thiết bị bạn muốn từ danh sách các thiết bị Windows tìm thấy.

Để thêm các thiết bị bật Bluetooth

Trước khi thêm (còn gọi là ghép nối) thiết bị bật Bluetooth, đảm bảo rằng nó đã bật và có thể tìm thấy được. Có nhiều cách giúp tìm thấy thiết bị, do vậy xin đảm bảo đã kiểm tra thông tin đi kèm với thiết bị hoặc đi tới trang web của nhà sản xuất.

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm PC và thiết bị rồi gõ nhẹ hoặc bấm Bluetooth.

 3. Đảm bảo rằng đã bật Bluetooth rồi chờ trong khi Windows tìm các thiết bị bật Bluetooth và hiển thị các thiết bị mà nó tìm thấy.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm chọn thiết bị mà bạn muốn, và sau đó theo những hướng dẫn trên màn hình của bạn để hoàn tất ghép nối thiết bị.

Để loại bỏ các thiết bị

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm PC và các thiết bị.

 3. Nếu bạn đang loại bỏ thiết bị mạng hoặc có dây, gõ nhẹ hoặc bấm Các thiết bị. Nếu bạn đang loại bỏ thiết bị bật Bluetooth, gõ nhẹ hoặc bấm Bluetooth.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm vào thiết bị bạn muốn loại bỏ rồi gõ nhẹ hoặc bấm Loại bỏ thiết bị hoặc Loại bỏ.

Để quản lý các thiết bị

Bạn có thể quản lý thiết bị, thay đổi thiết đặt và xử lý các sự cố trong Thiết bị và Máy in trong Panel Điều khiển. Ví dụ, bạn có thể cài đặt máy in mặc định, thay đổi các thiết đặt trên chuột không dây, hoặc tìm hiểu tại sao trên thiết bị xuất hiện biểu tượng cảnh báo màu vàng Biểu tượng cảnh báo màu vàng cho biết có thể có vấn đề với thiết bị.
 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập Thiết bị và Máy in vào hộp tìm kiếm và gõ nhẹ hoặc bấm Thiết bị và Máy in.

 3. Nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào thiết bị rồi gõ nhẹ hoặc bấm vào việc bạn muốn thực hiện.

  Nếu xuất hiện biểu tượng cảnh báo màu vàng Biểu tượng cảnh báo màu vàng cho biết có thể có vấn đề với thiết bị cạnh thiết bị, gõ nhẹ hoặc bấm Khắc phục sự cố.

Bạn cần được trợ giúp thêm?