Thêm ứng dụng, trang web và nhiều hơn nữa vào Màn hình bắt đầu

Bạn có thể dễ dàng truy cập những gì bạn sử dụng nhiều nhất bằng cách ghim các trang web, ứng dụng yêu thích và nhiều hơn nữa vào màn hình Bắt đầu. Để biết thêm thông tin về Màn hình bắt đầu, xem Sắp xếp lại các hình xếp trên Màn hình bắt đầu.

Dưới đây là cách nhanh nhất để truy cập vào màn hình Bắt đầu:

 • Với thiết bị cảm ứng, trượt nhanh từ cạnh phải màn hình rồi gõ nhẹ Màn hình bắt đầu.

 • Với chuột, di chuyển con trỏ sang góc phía dưới bên trái. Khi màn hình Bắt đầu xuất hiện, bấm vào góc.

 • Với bàn phím, nhấn phím logo Windows Phím logo Windows.
Xem video về cách thêm ứng dụng, trang web và thư mục vào Màn hình bắt đầu. (Để xem phụ đề bằng ngôn ngữ của bạn, gõ nhẹ hoặc bấm nút Phụ đề Nút Phụ đề.)
Để ghim vào Màn hình bắt đầu này
Thực hiện thao tác này

Ứng dụng từ Cửa hàng Windows

Các ứng dụng được tự động ghim vào Màn hình bắt đầu khi bạn cài đặt chúng.

Ghi chú

 • Để tháo ghim ứng dụng khỏi Màn hình bắt đầu, làm theo các bước sau:

  1. Trên Màn hình bắt đầu, trượt nhanh xuống hoặc bấm chuột phải vào ứng dụng bạn muốn tháo ghim để chọn.

  2. Gõ nhẹ hay bấm Tháo ghim khỏi Màn hình bắt đầu. Tất cả ứng dụng sẽ vẫn được cài đặt trên PC của bạn nhưng sẽ không có hình xếp trên Màn hình bắt đầu nữa.

Tất cả ứng dụng khác

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập tên ứng dụng hoặc cuộn đến khi bạn tìm thấy nó.

 3. Trượt nhanh xuống hoặc bấm phải vào ứng dụng để chọn nó.

 4. Gõ nhẹ hay bấm Ghim vào Màn hình bắt đầu.

Ghi chú

 • Để tháo ghim ứng dụng khỏi Màn hình bắt đầu, làm theo các bước sau:

  1. Trên Màn hình bắt đầu, trượt nhanh xuống hoặc bấm chuột phải vào ứng dụng bạn muốn tháo ghim để chọn.

  2. Gõ nhẹ hay bấm Tháo ghim khỏi Màn hình bắt đầu. Tất cả ứng dụng sẽ vẫn được cài đặt trên PC của bạn nhưng sẽ không có hình xếp trên Màn hình bắt đầu nữa.

Nhứ̃ng gì bạn thường dùng như danh bạ

 1. Mở ứng dụng bạn muốn sử dụng như ứng dụng Mọi người.

 2. Chọn mục bạn muốn để ghim vào Màn hình bắt đầu.

 3. Gõ nhẹ hay bấm Ghim vào Màn hình bắt đầu.

 4. Nhập tên hoặc mô tả ngắn rồi gõ nhẹ hoặc bấm Ghim vào Màn hình bắt đầu. Hình xếp được thêm vào bên xa của Màn hình bắt đầu.

Ghi chú

 • Một số ứng dụng có thể có các bước khác hoặc có thể không hỗ trợ ghim mục vào Màn hình bắt đầu. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng kiểm tra Hỗ trợ dành cho ứng dụng.

Trang web bạn thường xuyên ghé thăm

 1. Mở trình duyệt như Microsoft Internet Explorer.

 2. Trong Internet Explorer, đi tới trang web bạn muốn ghim và trượt nhanh xuống từ đỉnh hoặc bấm chuột phải để mở thanh Địa chỉ.

 3. Trên thanh Địa chỉ, chạm hoặc bấm Ghim trang web Ghim trang, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Ghim vào Màn hình bắt đầu.
 4. Nhập tên hoặc mô tả ngắn rồi gõ nhẹ hoặc bấm Ghim vào Màn hình bắt đầu. Hình xếp được thêm vào bên xa của Màn hình bắt đầu.

Ghi chú

 • Một số trình duyệt có thể có các bước khác hoặc có thể không hỗ trợ ghim mục vào Màn hình bắt đầu. Để biết thêm thông tin, kiểm tra Hỗ trợ dành cho trình duyệt.

Thư mục bạn thường xuyên sử dụng như Tài liệu hoặc Hình ảnh

 • Mở File Explorer bằng cách trượt nhanh từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột vào góc phải trên màn hình, di chuyển con trỏ chuột xuống, sau đó bấm Tìm kiếm), nhập File Explorer vào hộp tìm kiếm, gõ nhẹ hoặc bấm Ứng dụng, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm File Explorer.

 • Duyệt thư mục bạn muốn ghim, nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào nó, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Ghim vào Màn hình bắt đầu.

Để tìm hiểu thêm về cách sắp xếp lại các hình xếp, vui lòng xem Sắp xếp lại các hình xếp trên Màn hình bắt đầu.