Ứng dụng Báo thức cho Windows: Câu hỏi thường gặp

Báo thức là một ứng dụng cung cấp cho bạn đồng hồ báo thức, hẹn giờ, và đồng hồ bấm giờ để giúp bạn quản lý và theo dõi thời gian.

Ghi chú

 • Báo thức sẽ không phát ra tiếng khi PC của bạn tắt hoặc ở chế độ ngủ trừ khi PC của bạn hỗ trợ InstantGo. InstantGo giúp PC của bạn thức dậy từ chế độ ngủ với ứng dụng và dữ liệu đã được cập nhật.

  Nếu PC của bạn không có InstantGo, khi bạn thêm một báo thức mới, bạn sẽ thấy một cảnh báo rằng các thông báo sẽ chỉ phát ra tiếng khi PC của bạn ở trạng thái thức.

Hiển thị tất cả

Làm thế nào để tôi đặt báo thức?

Để thêm một báo thức mới

 1. Mở Báo thức.

 2. Từ màn hình Báo thức, gõ nhẹ hoặc bấm Thêm thêm biểu tượng mới.
 3. Sử dụng quay số để đặt thời gian báo thức của bạn.

 4. Chọn mức độ thường xuyên cho báo thức của bạn xảy ra. Bạn có thể chọn cho phép báo thức xảy ra chỉ một lần, hoặc đặt báo thức làm báo thức định kỳ trong bất kỳ số ngày nào.

 5. Chọn âm thanh bạn muốn cho báo thức của mình từ menu thả xuống.

 6. Gõ nhẹ hoặc bấm Lưu biểu tượng lưu.

Để bật hoặc tắt báo thức

 • Gõ nhẹ hoặc bấm nút Chuôngbiểu tượng chuông bên dưới báo thức. (Khi báo thức bật, nó sẽ hiển thị Bật. (Khi báo thức tắt, nó sẽ hiển thị Tắt.)

Để xoá bỏ một báo thức

 1. Gõ nhẹ hoặc bấm báo thức bạn muốn xoá bỏ.

 2. Ở góc trên bên phải, gõ nhẹ hoặc bấm Xoá bỏ biểu tượng xoá bỏ.

Ghi chú

 • Bạn có thể đặt nhiều báo thức tại một thời điểm. Để thêm một báo thức khác, gõ nhẹ hoặc bấm Thêm thêm biểu tượng mới.

Báo thức có thể vẫn phát ra tiếng khi PC của tôi tắt không?

Báo thức của bạn sẽ không phát ra tiếng khi PC của bạn hoàn toàn tắt. Tuy nhiên, nếu PC của bạn có InstantGo, báo thức của bạn có thể phát ra tiếng khi PC của bạn ở trạng thái ngủ. Báo thức của bạn sẽ vẫn phát ra tiếng ngay cả khi PC của bạn bị câm tiếng. Để cho phép báo thức của bạn phát ra tiếng khi PC của bạn trong trạng thái ngủ, đặt các quyền hạn sau đây:

 1. Mở Báo thức.

 2. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Quyền.

 4. Đặt Thông báoMàn hình khoá ở trạng thái Bật. Điều này cho phép ứng dụng hiển thị các thông báo, chạy trong nền, và hiển thị tình trạng nhanh trên màn hình khóa.

Nếu PC của bạn không có InstantGo, báo thức sẽ chỉ phát ra tiếng khi PC của bạn ở trạng thái thức. Bạn vẫn có thể sử dụng Báo thức để đặt lời nhắc và thông báo trong khi đang sử dụng PC của mình.

Làm thế nào để tôi biết liệu PC của tôi có InstantGo không?

Nếu PC của bạn không có InstantGo, khi bạn thêm một báo thức mới, bạn sẽ thấy một cảnh báo rằng các thông báo sẽ chỉ phát ra tiếng khi PC của bạn ở trạng thái thức. Bạn cũng có thể biết được liệu thiết bị của bạn có hỗ trợ InstantGo không bằng cách kiểm tra trang web của nhà sản xuất.

Làm thế nào để tôi đặt hẹn giờ?

 1. Mở Báo thức.

 2. Từ màn hình Hẹn giờ gõ nhẹ hoặc bấm Thêm thêm biểu tượng mới.
 3. Sử dụng quay số để đặt thời gian báo thức của bạn. Lưu ý rằng bạn có thể đặt thời gian cho giờ, phút và giây.

 4. Để bắt đầu hẹn giờ, gõ nhẹ hoặc bấm nút Phát.

 5. Để tạm dừng hẹn giờ, gõ nhẹ hoặc bấm nút Tạm dừng.

 6. Để xóa bỏ một hẹn giờ, gõ nhẹ hoặc bấm Xoá bỏ biểu tượng xoá bỏ.

Ghi chú

 • Để thêm giờ vào hẹn giờ, quay vòng quay số phút nhiều vòng

 • Bạn có thể đặt nhiều hẹn giờ cùng lúc. Để thêm một hẹn giờ khác, gõ nhẹ hoặc bấm Thêm thêm biểu tượng mới.

Làm thế nào để tôi theo dõi các vòng lặp và khoảng tách khi sử dụng đồng hồ bấm giờ?

 • Gõ nhẹ hoặc bấm nút Phát để bắt đầu đồng hồ bấm giờ.

 • Để theo dõi vòng lặp và khoảng tách, gõ nhẹ hoặc bấm nút Cờ biểu tượng cờ. Bạn sẽ thấy một danh sách vòng lặp và số lần tách mỗi lần bạn gõ nhẹ hoặc bấm nút Cờ biểu tượng cờ.
 • Để sao chép thông tin vòng lặp hoặc khoảng tách, nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào mục nhập danh sách.

 • Để tạm dừng đồng hồ bấm giờ, gõ nhẹ hoặc bấm Tạm dừng.

 • Gõ nhẹ hoặc bấm Đặt lại để đặt lại đồng hồ bấm giờ về số không.

Cần thêm trợ giúp?