Ứng dụng Báo thức cho Windows: Câu hỏi thường gặp

Báo thức là ứng dụng cung cấp cho bạn báo thức, hẹn giờ và đồng hồ bấm giờ để giúp bạn quản lý và theo dõi thời gian.

Ghi chú

 • Báo thức của bạn sẽ không kêu khi PC tắt hoàn toàn hoặc ở chế độ ngủ đông. Tuy nhiên, nếu PC của bạn có InstantGo, báo thức của bạn có thể kêu khi PC ở chế độ ngủ.

  Một số PC có thể tự động chuyển từ chế độ ngủ sang ngủ đông sau một khoảng thời gian để tiết kiệm pin. Điều này có thể ngăn báo thức kêu. Để ngăn điều này xảy ra, hãy luôn cắm PC vào nguồn điện AC.

  Nếu PC của bạn không có InstantGo, khi bạn thêm một báo thức mới, bạn sẽ thấy một cảnh báo cho biết các thông báo sẽ chỉ kêu khi PC của bạn ở trạng thái thức.

Hiển thị tất cả

Làm cách nào để đặt báo thức?

Để thêm một báo thức mới

 1. Mở Báo thức.

 2. Từ màn hình Báo thức, gõ nhẹ hoặc bấm Thêm thêm biểu tượng mới.
 3. Sử dụng quay số để đặt thời gian báo thức của bạn.

 4. Chọn mức độ thường xuyên cho báo thức của bạn xảy ra. Bạn có thể chọn cho phép báo thức xảy ra chỉ một lần, hoặc đặt báo thức làm báo thức định kỳ trong bất kỳ số ngày nào.

 5. Chọn âm thanh bạn muốn cho báo thức của mình từ menu thả xuống.

 6. Gõ nhẹ hoặc bấm Lưu biểu tượng lưu.

Để bật hoặc tắt báo thức

 • Gõ nhẹ hoặc bấm nút Chuôngbiểu tượng chuông bên dưới báo thức. (Khi báo thức bật, nó sẽ hiển thị Bật. Khi báo thức tắt, nó sẽ hiển thị Tắt.)

Để xoá bỏ một báo thức

 1. Gõ nhẹ hoặc bấm báo thức bạn muốn xoá bỏ.

 2. Ở góc trên bên phải, gõ nhẹ hoặc bấm Xoá bỏ biểu tượng xóa.

Ghi chú

 • Bạn có thể đặt nhiều báo thức tại một thời điểm. Để thêm một báo thức khác, gõ nhẹ hoặc bấm Thêm thêm biểu tượng mới.

Báo thức có thể vẫn phát ra tiếng khi PC của tôi tắt không?

Báo thức của bạn sẽ không kêu khi PC tắt hoàn toàn hoặc ở chế độ ngủ đông. Tuy nhiên, nếu PC của bạn có InstantGo, báo thức của bạn có thể kêu khi PC ở chế độ ngủ. Báo thức của bạn sẽ vẫn kêu ngay cả khi PC bị tắt tiếng.

Một số PC có thể tự động chuyển từ chế độ ngủ sang ngủ đông sau một khoảng thời gian để tiết kiệm pin. Điều này có thể ngăn báo thức kêu. Để ngăn điều này xảy ra, hãy luôn cắm PC vào nguồn điện AC.

Để cho phép báo thức kêu khi PC ở trạng thái ngủ, hãy đặt các quyền sau đây:

 1. Mở Báo thức.

 2. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Quyền.

 4. Đặt Thông báoMàn hình khoá ở trạng thái Bật. Điều này cho phép ứng dụng hiển thị các thông báo, chạy trong nền, và hiển thị tình trạng nhanh trên màn hình khóa.

Nếu PC của bạn không có InstantGo, báo thức sẽ chỉ kêu khi PC ở trạng thái thức. Bạn vẫn có thể sử dụng Báo thức để đặt lời nhắc và thông báo trong khi đang sử dụng PC của mình.

Làm cách nào để biết PC của tôi có InstantGo hay không?

Nếu PC của bạn không có InstantGo, bạn sẽ thấy một cảnh báo khi thêm một báo thức mới ở đầu màn hình cho biết các thông báo sẽ chỉ hiển thị khi PC ở trạng thái thức. Bạn cũng có thể biết được thiết bị của mình có hỗ trợ InstantGo hay không bằng cách kiểm tra trang web của nhà sản xuất.

Làm cách nào để đặt hẹn giờ?

 1. Mở Báo thức.

 2. Từ màn hình Hẹn giờ gõ nhẹ hoặc bấm Thêm thêm biểu tượng mới.
 3. Sử dụng quay số để đặt thời gian báo thức của bạn. Lưu ý rằng bạn có thể đặt thời gian cho giờ, phút và giây.

 4. Để bắt đầu hẹn giờ, hãy nhấn hoặc bấm nút Phát.

 5. Để tạm dừng hẹn giờ, gõ nhẹ hoặc bấm nút Tạm dừng.

 6. Để xóa bỏ một hẹn giờ, gõ nhẹ hoặc bấm Xoá bỏ biểu tượng xóa.

Ghi chú

 • Để thêm giờ vào hẹn giờ, quay vòng quay số phút nhiều vòng

 • Bạn có thể đặt nhiều hẹn giờ cùng lúc. Để thêm một hẹn giờ khác, gõ nhẹ hoặc bấm Thêm thêm biểu tượng mới.

Làm thế nào để tôi theo dõi các vòng lặp và khoảng tách khi sử dụng đồng hồ bấm giờ?

 • Gõ nhẹ hoặc bấm nút Phát để bắt đầu đồng hồ bấm giờ.

 • Để theo dõi vòng lặp và khoảng tách, gõ nhẹ hoặc bấm nút Cờ biểu tượng cờ. Bạn sẽ thấy một danh sách vòng lặp và số lần tách mỗi lần bạn gõ nhẹ hoặc bấm nút Cờ biểu tượng cờ.
 • Để sao chép thông tin vòng lặp hoặc khoảng tách, nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào mục nhập danh sách.

 • Để tạm dừng đồng hồ bấm giờ, gõ nhẹ hoặc bấm Tạm dừng.

 • Gõ nhẹ hoặc bấm Đặt lại để đặt lại đồng hồ bấm giờ về số không.

Bạn cần được trợ giúp thêm?